Ennenaikaiset supistukset

Ensimmäisen raskauskolmanneksen (alle 12 rv) aikana voi ilmetä melko kovia, mutta lyhytkestoisia alavatsakipuja. Myös painontunnetta alavatsalla voi ilmetä. Näiden tuntemusten arvellaan johtuvan kohdun kasvamisesta, kannatinsiteiden venymisestä sekä kohdun ja sivuelinten lisääntyneestä verenkierrosta.

Mikäli tuntemuksiin liittyy runsasta verenvuotoa tai kipu on poikkeuksellisen voimakasta eikä helpota levolla, voi ottaa yhteyttä joko omaan neuvolaan tai perusterveydenhuollon päivystykseen.

Normaalit supistukset

Epäsäännölliset, lähes kivuttomat supistukset kuuluvat normaaliin raskauteen. Osalla naisista on supistuksia miltei läpi raskauden, osalla supistukset ilmaantuvat vasta synnytyksen käynnistyessä. Heikot ja epäsäännölliset (supistusväli yli 10 minuuttia) supistukset ilmenevät usein fyysisen rasituksen yhteydessä ja menevät ohi levolla ja rentouttavalla suihkulla. Myös yhdyntä saattaa aiheuttaa ohimeneviä supistuksia.

Päivystykseen tulee hakeutua, mikäli alle 35 raskausviikolla supistaa kipeästi alle 10 minuutin välein, eikä vuodelepo ja kipulääke (Parasetamol 1 g) supistuksiin auta, tai tuntemuksiin liittyy veristä emätinvuotoa.

35 raskausviikon täytyttyä synnytystä ei enää yritetä estellä, joten sairaalaan lähdetään normaalien synnytysohjeiden mukaan.

Synnytystä ennakoivat supistukset

Synnytystä ennakoivia supistuksia voi loppuraskaudessa esiintyä melko runsaastikin. Synnyttäjällä voi olla useiden päivien, jopa viikkojen ajan ennakoivia supistuksia, jotka valmistelevat kohtua tulevaan synnytykseen.

Kohdun kivuton supistelu on raskauden aikana normaalia. Supistukset saattavat olla pitkäänkin säännöllisiä, mutta pysyvät seurannassa miltei samanlaisina voimakkuudeltaan ja lopulta loppuvat 3 – 5 tunnin kuluessa. Supistusten loppuessa voit jäädä kotiin odottelemaan synnytyksen käynnistymistä.

Synnytyssupistukset

Synnytyssupistuksille tyypillistä on säännöllisyys (alle 10 minuutin välein), ja seurannassa ne koko ajan voimistuvat, tulevat kipeämmiksi ja tihenevät. Synnytyksen käynnistyessä vereslimainen vuoto kohdunsuulta lisääntyy, mikä on normaalia.

Kun mietit synnytyssairaalan lähtöä, luota omiin tuntemuksiisi ja mieti myös seuraavia asioita:

  • Etäisyys kodin ja sairaalan välillä
  • Ensisynnyttäjä vai uudelleensynnyttäjä
  • Aikaisempien synnytysten kulku ja kesto
  • Raskaudenkulku
  • Synnyttäjän perussairaudet
  • Suunniteltu synnytystapa

Voit seurata säännöllisiä, noin 10 minuutin välein tulevia supistuksia kotona, jos sinulla ei ole runsasta kuukautismaista kirkasta veristä vuotoa, huolta sikiön liikkeistä eikä jatkuvaa kovaa kipua. Kun supistukset tulevat alle 10 minuutin välein ja ovat säännöllisiä, kivuliaita ja tiheneviä etkä enää pärjää niiden kanssa kotona, on aika lähteä sairaalaan.

Supistuskivun lievitys kotona

Kotona supistuskipua voi lievittää esimerkiksi kuumalla suihkulla tai lämpöpussilla, keinutuolissa, rentoutumalla, aktiivisesti liikkumalla tai hieromalla. Parasetamolia voi käyttää 1 gramman eli 1000 mg kerta-annoksina, enintään kolme annosta vuorokaudessa. Syödä ja juoda voit normaalisti, paitsi jos sinulle on sovittu synnytystavaksi keisarileikkaus.

Yritä kerätä voimia ja levätä tulevaa synnytystä ja vauvanhoitoa varten.