Polikliininen synnytys

Perheet, jotka täyttävät lastenlääkäreiden ja synnytyslääkäreiden laatimat kriteerit, voivat kotiutua varhaisesti (6–24 tunnin kuluessa) synnytysyksiköstä. Arviointi tehdään vasta synnytyksen jälkeen. Perhe voi kotiutua suoraan synnytyssalista tai lapsivuodeosastolta.

Synnyttäjän kriteerit

 • Ei sellaista perussairautta tai lääkitystä, joka vaatii synnyttäjän tarkempaa seurantaa
 • Raskaus on sujunut säännöllisesti
 • Normaalit neuvolaseurantakäynnit
 • Säännöllinen alatiesynnytys
 • Ei huumeiden tai alkoholin käyttöä tai vakavia tiedossa olevia psykososiaalisia ongelmia
 • Äidin Veriryhmä on Rh +
 • Jos äidin veriryhmä on Rh -, ja lapsen veriryhmä on Rh(D) pos) on äidin saatava Anti-D immunoglobuliini ennen kotiutumista,
 • Enintään pieni episiotomia/repeämä, jonka kivun kanssa pärjää ja tarvittava kipulääkeohjeistus/resepti annettu
 • Istukka ja kalvot syntyneet kokonaan
 • Verenvuotoa tullut synnytyksessä korkeintaan 500 ml
 • Kohtu on supistunut hyvin synnytyksen jälkeen
 • Ulkosynnyttimissä ei ole merkittävää mustelmaa
 • Virtsaaminen onnistuu
 • Synnytyksen jälkeen verenpaine on alle 140/90 mutta yli 90/60
 • Äiti on imettänyt onnistuneesti vähintään kaksi kertaa
 • Perheelle on opetettu vastasyntyneen perushoito ja tarpeellinen seuranta ja he ovat ymmärtäneet saamansa ohjeet. Perhe on saanut Vauvamyönteisyyskysely- osoitteen ja siihen tarvittavan salasanan.
 • Kotona on toinen aikuinen henkilö
 • Perheen yhteystiedot on tarkistettu ennen kotiutumista

Vastasyntyneen kriteerit

 • Lapsi syntynyt raskausviikoilla 38+0 - 41+6
 • Äidillä ei sellaista perussairautta tai lääkitystä, joka vaatii lapsen tarkempaa seurantaa
 • Lapsella ei ole infektion riskitekijöitä, kuten äidin GBS (B-ryhmän streptokokki; streptococcus agalactiae) -positiivisuus, vedenmenosta kulunut yli 18 h tai äidillä kuumetta synnytyksen aikana
 • Lapsi ei ole
  • alle 2500g tai yli 4500g
  • äidillä ei ole lääkehoitoa vaativaa raskausdiabetesta
  • äidillä ei ole raskauden aikaista Albetol (labetaloli) lääkitystä
 • Lapsi ei ole tarvinnut virvottelutoimenpiteitä elvytyshuoneessa
 • Lapsen lämpö 36,5 - 37,5, 2-3 h välein mitattu
 • Hengitystaajuus on 40-60 kertaa/minuutissa
 • Syke on hereillä ja rauhallisena ollessa 100-160 kertaa/minuutissa, tasainen ja säännöllinen
 • Hengitystaajuus, pulssi ja lämpö on mitattu ainakin 3 kertaa
 • Istukan suhteellinen paino on alle 25 %
 • Lapsen syntymäpaino yli 2,5 kg, Vastasyntyneen kaikkien SD-mittojen tulee olla normaalit ( -2 SD - + 2 SD)
 • Happisaturaatioseula on otettu kahteen kertaan ohjeen mukaisesti
 • Rh negatiivisen äidin lapsen suora Coombsin koe on negatiivinen
 • Ei merkittäviä veriryhmävasta-aineita (muu kuin anti-D)
 • Edellisillä lapsilla ei ole ollut varhaisvaiheen bakteeri-infektiota
 • Lapsi on imenyt vähintään kaksi kertaa onnistuneesti
 • Lastenlääkärin tarkastuksessa ei ole todettu mitään poikkeavaa (tarkastuksia ei tehdä klo 22 - 8 välisenä aikana)
 • Mikäli lapsi ei ole ennen kotiutumista virtsannut tai ulostanut, ohjeistetaan vanhempia ottamaan yhteys Äiti-vauvapoliklinikalle, jos tarpeita ei ole tullut 48 h ikään mennessä
 • Mikäli lastenlääkärin toteaa kotiutumiselle muun esteen

Jos perhe kotiutuu  24 - 48 tunnin kuluessa synnytyksestä, noudatetaan Varhainen kotiutuminen -ohjetta.