Tays / reumataudit
Potilasohje 10.12.53

Barisitinibi (Olumiant®)

Tulosta ohje tästä

Vaikuttava aine

Barisitinibi on Janus-kinaasientsyymien (JAK) estäjä.

Toimenpiteet ennen lääkityksen aloitusta

Barisitinibi-hoito toteutetaan reumatautien erikoislääkärin aloittamana ja valvonnassa. Reumatologi tekee SvB-lausunnon korvattavuuden hakemiseksi Kelalta. Korvattavuus myönnetään samalla lausunnolla kuin biologisille lääkkeille ja se on määräaikainen, enintään 2 vuotta. Ennen lääkehoidon aloittamista pois suljetaan hoidon vasta-aiheet ja tehdään tarvittavat tutkimukset (verikokeita ja keuhkojen röntgenkuvaus). Hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Barisitinibin estää JAK-kinaaseja, jonka seurauksena immuunivaste solun sisällä heikkenee siten, että niveltulehdus vaimenee. Lääkettä käytetään nivelreuman hoidossa, kun perinteisillä reumalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta. Barisitinibia käytetään yhdessä metotreksaatin kanssa tai tietyissä tapauksissa yksin. Barisitinibin teho ilmaantuu yleensä muutamassa viikossa.

Annostus ja ottotapa

Barisitinibia on saatavilla 2 mg ja 4 mg tabletteina ja tavallinen annos on 4 mg vuorokaudessa. Annosta voidaan pienentää jos potilaalla on suurentunut infektioriski, munuaisten vajaatoiminta tai potilaan ikä on yli 75 vuotta. Annosta voidaan myös kokeilla pienentää, jos reumasairaus on hyvin hallinnassa.

Haittavaikutukset

Barisitinibin yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi ja ylähengitystieinfektiot (nuha, kurkkukipu, sivuontelotulehdus). Barisitinibi voi lisätä alttiutta muihinkin infektioihin (kuten vyöruusuun). Lääkitys saattaa nostaa kolesteroliarvoja ja aiheuttaa muutoksia verenkuvaan. Hoitoa ei saa aloittaa, jos potilaalla on akuutti infektio tai krooninen hoitamaton infektiotauti. Barisitinibi tulee tauottaa kuumeisten tai antibioottihoitoa vaativien infektioiden ajaksi.

Leikkaukset

Isojen toimenpiteiden yhteydessä hoidossa on syytä pitää taukoa, jonka pituus riippuu leikkauksen suuruudesta. Hoitotauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Katso ohjeet ”Lääketauot reumaleikkausten yhteydessä”.

Raskaus ja imetys

Barisitinibin käyttö on vasta-aiheista raskauden ja imetyksen aikana. Lääkitys on lopetettava vähintään viikkoa ennen suunniteltua raskautta. Katso ohjeet ”Reumalääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana”.

Rokotukset

Rokotuksen suositellaan päivittämään ajan tasalle rokotussuositusten mukaisesti ennen barisitinibi-hoidon aloitusta. Eläviä heikennettyjä rokotuksia kuten keltakuume- ja tuhkarokkorokotusta tulee tämän lääkityksen aikana välttää. Vyöruusua vastaan annettavaa rokotetta voidaan harkita annettavaksi. Influenssarokotus suositellaan otettavaksi vuosittain.

Seuranta

Hoito edellyttää laboratoriokoeseurantaa, joka tapahtuu perusterveydenhuollossa. Alkuvaiheessa veren rasva-arvot voivat muuttua haitallisesti. Barisitinibi-hoito ja sen seuranta tapahtuu hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta. Katso ohjeet ”Lääkehoidon seurantakokeet” sanallisesti tai taulukkona.