Tays / reumalääkeohjeet
Potilasohje 10.12.15

Leflunomidi (Arava®, Leflunomide®)

Tulosta ohje tästä

Vaikuttava aine

Leflunomidi.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Se kuluu solunsalpaajien ryhmään. Leflunomidin teho ilmaantuu yleensä kahden ensimmäisen hoitokuukauden aikana.

Annostus ja ottotapa

Tabletit sisältävät 20 mg vaikuttavaa ainetta. Lääkitys aloitetaan ottamalla 20 mg:n tabletti päivittäin, joka on myös tavallisimmin käytetty hoitoannos. Päivittäinen hoitoannos vaihtelee 10–40 mg välillä. Hoito kestää vuosia. Lääke otetaan aterian yhteydessä runsaan nesteen kera aina samaan aikaan päivästä.

Haittavaikutukset

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat ripuli, pahoinvointi, vatsavaivat ja ihottuma. Haittavaikutukset yleensä vähenevät hoidon jatkuessa. Myöhemmässä vaiheessa voi harvinaisena esiintyä hiustenlähtöä, painon laskua ja maksaan ja verisoluihin kohdistuvia haittavaikutuksia. Hoidon aikana voi myös verenpaine nousta. Jos ilmaantuu hengenahdistusta, on otettava yhteys lääkäriin. Alkoholin käytössä suositellaan noudatettavaksi pidättyvyyttä. Leflunomidi on aiheellista keskeyttää vaikeiden infektiotautien, mutta ei esimerkiksi tavallisen flunssan yhteydessä.

Leikkaukset

Pienten puhtaiden ortopedisten leikkausten yhteydessä lääkkeen tauotus ei ole yleensä tarpeen. Isojen leikkausten yhteydessä voidaan lääkkeen annostelussa pitää taukoa, vaikka se ei poistakaan kokonaan pitkävaikutteisen lääkkeen vaikutusta. Isojen toimenpiteiden kuten tekonivelleikkausten yhteydessä mahdollisesta tauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa. Neuro-, plastiikka-, thorax-, suolisto- ja virtsatiekirurgisten, gynekologisten, silmä- ja korvaleikkauksien yhteydessä lääkitys tauotetaan viikko ennen leikkausta ja lääkitystä jatketaan haavan parannuttua ompeleiden poiston tai muun arvioidun paranemisajan jälkeen. Katso ohjeet ”Lääketauot reumaleikkausten yhteydessä”.

Raskaus ja imetys

Lääkettä ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Raskauden aikainen käyttö voi aiheuttaa sikiölle vaurioita, joten raskauden ehkäisystä on huolehdittava hyvin. Perheenlisäystä suunniteltaessa on suositeltavaa, että leflunomidi lopetetaan kaksi vuotta ennen raskaaksi tuloa. Tarvittaessa leflunomidin poistumista elimistöstä voidaan nopeuttaa nauttimalla kolestyramiinia (Questran®) tai lääkehiiltä. Lääkäri antaa ohjeet lääkkeiden käytöstä esimerkiksi silloin, kun on tarpeen lyhentää ennen raskautta vaadittavaa kahden vuoden odotusaikaa tai jos nainen on tullut raskaaksi leflunomidihoidon aikana. Lisätietoa löytyy HUS:n teratologisen tietopalvelun sivuilta.

Rokotukset

Elimistön puolustuskykyyn vaikuttavan lääkityksen aikana otettujen rokotusten vasteet voivat jäädä alhaisemmiksi kuin muulloin. Influenssarokotusta suositellaan otettavaksi. Eläviä heikennettyjä rokotuksia kuten keltakuume- tai tuhkarokkorokotus voidaan tämän lääkkeen aikana antaa, jos lääke on yksinään käytössä. Jos leflunomidin lisäksi on käytössä kortisoni tai muita reuman peruslääkkeitä, on keskusteltava lääkärin kanssa lääkityksen tauottamisesta ja muista toimenpiteistä, joilla voidaan arvioida rokotusmahdollisuutta.

Seuranta

Verenpaineen säännöllinen seuranta aluksi viikon välein, joka tehdään itse tai avohoidossa. Seurantakokeet otetaan terveyskeskuksessa, jossa tulokset tarkastetaan.