Tays / reumataudit
Potilasohje 10.12.51

Pentoksifylliini (Trental®)

Tulosta ohje tästä

Vaikuttava aine

Pentoksifylliini on metyyliksantiini.

Vaikutustapa ja käyttöaihe

Pentoksifylliini parantaa läpivirtausta perifeeristen verisuonien ja aivoverisuonien heikentyneessä mikroverenkierrossa. Verenvirtausominaisuudet paranevat, punasolujen muotoutuvuus lisääntyy ja niiden sekä trombosyyttien kasautuminen vähenee. Lääkettä käytetään erityisesti perifeerisiä verisuonia ahtauttavien sairauksien hoidossa, joskus muissakin verenkiertohäiriöissä.

Annostus ja ottotapa

Tavallinen aloitusannos on 400 mg 3 kertaa vuorokaudessa. Kun on saatu haluttu vaikutus, ylläpitohoidossa riittää yleensä 400 mg 2 kertaa vuorokaudessa. Tabletit tulee niellä kokonaisena aterian yhteydessä tai pian sen jälkeen riittävän nestemäärän kera (vähintään ½ lasillista). Tabletteja ei pidä murskata tai pureskella. Lääkettä voidaan myös annostella sairaalassa suonensisäisenä infuusiona.

Haittavaikutukset

Lääke voi aiheuttaa sydämen sykkeen muutoksia, verenpaineen laskua, joskus rintakipua, huimausta ja pahoinvointia. Se voi lisätä verenvuotoherkkyyttä ja siihen voi liittyä allergisia reaktioita. Lääkityksessä tulee huomioida, että diabetes lääkkeiden sokeria alentava vaikutus saattaa voimistua, samoin verenpainelääkkeiden verenpainetta laskeva vaikutus. Varfariinia saavilla potilailla lääkityksen aloitusvaiheessa tulee kiinnittää huomioita mahdolliseen verenvuotoherkkyyteen.

Leikkaukset

Lääke kannattaa tauottaa leikkausta edeltävänä päivänä. Katso ohjeet ”Lääketauot reumaleikkausten yhteydessä”.

Seuranta

Seuranta tapahtuu perustaudin lääkityksen vaatimalla tavalla.

Huomioitavaa

Tupakointi pahentaa ääreisverenkiertoa, joten potilaan on lopetettava tupakointi.

Raskaus ja imetys

Lisätietoa löytyy HUS:n teratologisen tietopalvelun sivuilta.