Tays / reumasairaudet
Potilasohje 10.12.46

Reumalääkkeiden käytössä huomioitavia asioita

Infektiot

Mikäli sinulle tulee kuumeinen tai antibioottihoitoa vaativa tulehdustauti ja käytät vastustuskykyyn vaikuttavaa (immunosupressiivista) reumalääkettä, tauota lääkitys tulehdustaudin tai antibioottikuurin ajaksi.

Vastustuskykyyn vaikuttavat reumalääkkeet

  • metotreksaatti (Trexan, Methotrexate, Ebetrex, Metoject)
  • atsatiopriini (Azamun, Imurel)
  • mykofenolaatti (Cellcept, Mycophenolate mofetil, Myfenax)
  • leflunomidi (Arava)
  • syklosporiini (Sandimmun)
  • syklofosfamidi (Sendoxan, Endoxan) tai
  • biologinen lääke (Remsima, Humira, Enbrel, Cimzia,Simponi, RoActemra, Orencia)

Muista mainita lääkärille reumalääkityksestäsi.

Hammashoidot

Tavallisten paikkausten ja hammaskiven poiston yhteydessä reumalääkityksiä ei tarvitse tauottaa. Hammasleikkausten ja tulehtuneeseen hampaaseen kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä pidetään vastustuskykyyn vaikuttavista reumalääkkeissä tauko viikko ennen ja jälkeen toimenpiteen. Juurihoidon aloituksen yhteydessä suositellaan kahden viikon lääketaukoa. Hammastoimenpiteisiin liittyvän antibioottisuojan määrää hammaslääkäri.

Rokotukset

Reumalääkitysten aikana pitää huolehtia ajantasaisesta rokotussuojasta. Eläviä rokotteita ei pääsääntöisesti pitäisi ottaa vastustuskykyyn vaikuttavan reumalääkityksen aikana. Mikäli suunnittelet matkustamista alueille, mihin vaaditaan rokotteita, suunnittelu pitää aloittaa ajoissa. Rokotesuunnittelusta vastaa ensisijaisesti terveyskeskus.

Ihon hoito

Mikäli sinulle tulee ihorikkoja, ihottumia tai ihon tulehduksia, voi niiden paraneminen hidastua reumalääkityksen aikana ja reumalääkityksen tauottaminen saattaa olla tarpeellista. Omalääkäri arvioi tarvittaessa tilanteen. Mainitse käytössä olevasta reumalääkityksestä.

Leikkaus

Leikkauksen suunnittelussa reumalääkitys pitää aina ottaa huomioon ja harkita lääketauon tarve. Mahdollisista lääketauoista leikkauksen yhteydessä vastaa ensisijaisesti leikkaava lääkäri.

Lääkereseptit

Reumalääkkeiden reseptit uusitaan lääkärikäyntien yhteydessä. Terveyskeskus uusii reseptit väliaikana. Voit myös uusia reseptit kanta.fi -sivuston kautta.

Lääketurvakokeet

Reumalääkkeiden käyttöön liittyy turvakoeseuranta, josta vastaa terveyskeskus. Ota yhteys oman alueesi hoitajaan, joka ohjelmoi jatkuvan lähetteen. Turvakokeet ovat hemoglobiini (Hb), valkosolut (Leuk), verihiutaleet (Trom) ja maksa-arvo (Alat), ellei reumapoliklinikalta ole toisin ohjeistettu.

Raskaus

Mikäli suunnittelet raskautta, ota asia hyvissä ajoin puheeksi hoitavan reumalääkärin kanssa raskaudenaikaisen lääkehoidon suunnittelemiseksi.