Tays / Reumakeskus
Ohje

Reumapotilaiden lääkehoidon seurantakokeet

Tutkimusnäyttö seurantakokeista on vähäistä. Suositukset ovat siksi ohjeellisia ja ne arvioidaan tarvittaessa yksilöllisesti.

Perinteiset reumalääkkeet (lääkeaine, yleiset kauppanimet ja seuranta)

ATSATIOPRIINI (Azamun, Imurel)

 • 3 viikkoa, 6 viikkoa, 12 viikkoa lääkkeen aloituksesta, sitten 3-6 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: PVK (TVK), ALAT

LEFLUNOMIDI (Arava, Leflunomide)

 • 3 viikkoa, 6 viikkoa, 12 viikkoa lääkkeen aloituksesta, sitten 3-6 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: PVK (TVK), ALAT, VERENPAINE

METOTREKSAATTI (Ebetrex, Injexate, Trexan, Methotrexate, Metoject, Nordimet)

 • 3 viikkoa, 6 viikkoa, 12 viikkoa lääkkeen aloituksesta, sitten 3-6 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: PVK (TVK), ALAT, *KREA/GFR

MYKOFENOLAATTI (Cellcept, Mycophenolate mofetil, Myfortic)

 • 3 viikkoa, 6 viikkoa, 12 viikkoa lääkkeen aloituksesta, sitten 3-6 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: PVK (TVK), ALAT

SULFASALATSIINI (Salazopyrin)

 • 3 viikkoa, 6 viikkoa, 12 viikkoa lääkkeen aloituksesta, sitten 3-6 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: PVK (TVK), ALAT

SIKLOSPORIINI (Sandimmun)

 • 3 viikkoa, 6 viikkoa, 12 viikkoa lääkkeen aloituksesta, sitten 3-6 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: KREA/GFR, VERENPAINE

SYKLOFOSFAMIDI (Sendoxan)

 • 3 viikkoa, 6 viikkoa, 12 viikkoa lääkkeen aloituksesta, sitten 1-3 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: PVK (TVK), ALAT, U-KemSeul

HYDROKSIKLOROKIINI, KLOROKIINI (Oxiklorin)

 • Ei säännöllistä seurantakokeiden tarvetta

Biologiset ja muut uudet reumalääkkeet (lääkeaine, yleiset kauppanimet ja seuranta)

TNF-α-salpaajat:

ADALIMUMABI (Amgevita, Idacio, Imraldi, Humira, Hulio, Hyrimoz), ETANERSEPTI (Benepali, Enbrel, Erelzi, Nepexto), GOLIMUMABI (Simponi), SERTOLITSUMABI (Cimzia)

 • 1 kuukautta, 3 kuukautta lääkkeen aloituksesta, sitten 6 kuukauden välein, pitkäaikaishoidossa 12 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: PVK (TVK), ALAT

TNF-α-salpaaja:

INFLIKSIMABI (Inflectra, Remicade, Remsima, Zessly)

 • Subkutaanivalmisteella kuten muilla TNF-α-salpaajilla; infuusiovalmisteella 6 viikkoa (3. infuusio), 14 viikkoa (4. infuusio) lääkkeen aloituksesta, sitten joka toisen infuusion yhteydessä ad. 1 v. Pitkäaikaishoidossa 6 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: TVK, ALAT

ABATASEPTI (Orencia), IKSEKITSUMABI (Taltz), SEEKUKINUMABI (Cosentyx), USTEKINUMABI (Stelara), GUSELKUMABI (Tremfya)

 • 1 kuukausi, 3 kuukautta lääkkeen aloituksesta, sitten 6 kuukauden välein, pitkäaikaishoidossa 12 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: PVK (TVK), ALAT

TOSILITSUMABI (Roactemra), SARILUMABI (Kevzara)

 • 1 kuukausi, 3 kuukautta lääkkeen aloituksesta, sitten 6 kuukauden välein, pitkäaikaishoidossa 12 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: PVK (TVK), ALAT
 • 3 kuukauden kohdalla lääkkeen aloituksesta **RASVA-ARVOT

ANAKINRA (Kineret)

 • 1 kuukausi, 3 kuukautta lääkkeen aloituksesta, sitten 3 kuukauden välein ad. 1 v. Jatkossa 6 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: TVK

BELIMUMABI (Benlysta)

 • 1 kuukausi, 3 kuukautta lääkkeen aloituksesta, sitten 3 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: TVK, ALAT

RITUKSIMABI (Mabthera, Rixathon, Ruxience, Truxima)

 • ennen jokaista infuusiota seurantakokeet: TVK, ALAT
 • ennen jokaista hoitojaksoa (yleensä vo-käynnin yhteydessä) seurantakokeet: IgG

APREMILASTI (Otezla)

 • Ei säännöllistä seurantakokeiden tarvetta

JAK-estäjät:

TOFASITINIBI (Xeljanz), BARISITINIBI (Olumiant), UPADASITINIBI (Rinvoq), FILGOTINIBI (Jyseleca)

 • 3 viikkoa, 6 viikkoa, 12 viikkoa, sitten 3-6 kuukauden välein
 • Seurantakokeet: TVK, ALAT
 • 3 kuukauden kohdalla lääkkeen aloituksesta **RASVA-ARVOT
 

Seurantakokeiden raja-arvot

 • Leuk > 3.0 (Jos LEUK ≤ 3.0 tai < 3.5 ja selkeä laskusuuntaus, ohjelmoidaan pikaisesti TVK)
 • Neutr > 1.0
 • Lymf > 0.5-0.7 (lymfosyyttien erittelylaskenta tutkitaan, jos toistetusti lymf < 0.7)
 • Tromb > 100
 • Alat < 100

Huomioi lähtöarvot!

Lääkeannosten lisäämisen jälkeen kontrollikokeet kerran tihennetysti noin kuukauden kuluttua.

Jos arvot poikkeavat, lääketauko ja kontrolli kahden viikon kuluttua. Jos arvot selvästi poikkeavat, konsultoi lääkäriä. Agranulosyytosissa ohjaus sairaalahoitoon päivystyksenä.

Virtsakokeet

Jos U-Prot +, kontrolli 1-2 viikon kuluttua. Jos edelleen +, U-Albkre ja lääkärin konsultaatio.

Hoidon seuranta

Vastaanottokäyntejä varten suositellaan tutkittavaksi La, CRP, TVK, Alat, Afos, krea/GFR.

*Metotreksaatti ja GFR

Jos toistetusti GFR on alle 60ml/min, suositellaan annoslaskua 50%:lla. Jos toistetusti GFR on alle 40ml/min, harkitaan metotreksaatin lopetusta.

**Rasva-arvot

Jos rasva-arvot vaativat hoitoa, se toteutetaan yhdessä perusterveydenhuollon kanssa.

PI, TVL 1.10.2021; mukailtu Reumatalon ohjeesta