Tays Reumakeskus

Reumapotilaiden lääkehoidon seurantakokeet

Tulosta ohje tästä

Perinteiset reumalääkkeet

LÄÄKEAINE (yleiset kauppanimet) SEURANTAKOE
ATSATIOPRIINI (Azamun, Imurel)
3 vk, 6 vk, 12 vk, sitten 3–6 kk
PVK (TVK), ALAT
LEFLUNOMIDI (Arava, Leflunomide)
3 vk, 6 vk, 12 vk, sitten 3–6 kk
PVK (TVK), ALAT, VERENPAINE
METOTREKSAATTI ( Ebetrex, Trexan, Methotrexate, Metoject)
3 vk, 6 vk, 12 vk, sitten 3–6 kk
PVK (TVK), ALAT
MYKOFENOLAATTI (Cellcept, Mycophenolate mofetil, Myfortic)
3 vk, 6 vk, 12 vk, sitten 3–6 kk
PVK (TVK), ALAT
SULFASALATSIINI (Salazopyrin)
3 vk, 6 vk, 12 vk, sitten 3–6 kk
PVK (TVK), ALAT
PISTOSKULTA (Myocrisin)
3 vk, 6 vk, 12 vk, sitten 3 kk
ennen jokaista pistosta
PVK (TVK)
U-ALB
SIKLOSPORIINI (Sandimmun)
3 vk, 6 vk, 12 vk, sitten 3–6 kk
KREA, VERENPAINE
SYKLOFOSFAMIDI (Sendoxan)
3 vk, 6 vk, 12 vk, sitten 1-3 kk
PVK (TVK), ALAT, U-KemSeul
HYDROKSIKLOROKIINI, KLOROKIINI (Oxiklorin, Resochin) Ei säännöllistä seurantakokeiden tarvetta

Biologiset ja muut uudet reumalääkkeet

LÄÄKEAINE (yleiset kauppanimet) SEURANTAKOE
TNF-α-SALPAAJAT: ADALIMUMABI, ETANERSEPTI, GOLIMUMABI, SERTOLITSUMABI
(Humira, Enbrel, Erelzi,Simponi, Cimzia):
1 kk, 3 kk, sitten 3 kk välein ad 1v, sen jälkeen 6 kk välein

INFLIKSIMABI (Inflectra, Remicade, Remsima):
ennen jokaista infuusiota ad 1v, sen jälkeen joka toisen infuusion yhteydessä

PVK (TVK), ALAT

TVK, ALAT
ABATASEPTI (Orencia), SEKUKINUMABI (Cosentyx)
USTEKINUMABI (Stelara)
1kk, 3 kk, sitten 3 kk välein ad 1v, sen jälkeen 6 kk välein (infuusiopotilailla 3 kk välein)

PVK (TVK), ALAT
TOSILITSUMABI (Roactemra)
SARILUMABI (Kevzara)
1 kk, 3 kk, sitten 3 kk välein ad 1v, sen jälkeen 6 kk välein (infuusiopotilailla 3 kk välein)
3 kk kohdalla

PVK (TVK), ALAT
*RASVA-ARVOT
ANAKINRA (Kineret)
1 kk välein ad 3 kk, jatkossa 3–6 kk välein
TVK
BELIMUMABI (Benlysta)
ennen jokaista infuusiota ad 3 kk, sen jälkeen 3 kk välein
TVK, ALAT
RITUKSIMABI (Mabthera)
ennen jokaista infuusiota
ennen jokaista hoitojaksoa (yleensä vo-käynnin yhteydessä)

TVK, ALAT
IgG
APREMILASTI (Otezla) Ei säännöllistä seurantakokeiden tarvetta
TOFASITINIBI (Xeljanz)
3 vk, 6 vk, 12 vk, sitten 3–6 kk
3 kk kohdalla

TVK, ALAT
*RASVA-ARVOT
BARISITINIBI (Olumiant)
3 vk, 6 vk, 12 vk, sitten 3–6 kk
3 kk kohdalla

TVK, ALAT
*RASVA-ARVOT

Seurantakokeiden raja-arvot

  • Leuk > 3.0
  • Neutr > 1.0
  • Tromb > 100
  • Alat < 100

Jos LEUK < 3.0 (tai < 3.5 ja selkeä laskusuuntaus), ohjelmoidaan pikaisesti TVK

Huomioi lähtöarvot!

Lääkeannosten lisäämisen jälkeen kontrollikokeet kerran tihennetysti kuten lääkitystä aloittaessa.

Jos arvot poikkeavat, lääketauko ja kontrolli 2 vk kuluttua. Jos arvot selvästi poikkeavat, konsultoi lääkäriä. Agranulosyytosissa ohjaus sairaalahoitoon.

Virtsakokeet: Jos U-Prot +,  kontrolli 1-2 vk kuluttua. Jos edelleen +, U-Albkre ja lääkärin konsultaatio.

*Rasva-arvot: Jos rasva-arvot vaativat hoitoa, se toteutetaan yhdessä perusterveydenhuollon kanssa.

Hoidon seuranta

Vastaanottokäyntejä varten suositellaan tutkittavaksi La, CRP, TVK, Alat, Afos, krea.

PI, HM 2.5.2018; mukailtu Reumatalon ohjeesta