Tays / reumalääkeohjeet
Potilasohje 10.12.38

Sertolitsumabi (Cimzia®)

Tulosta ohje tästä

Vaikuttava aine

Sertolitsumabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α vasta-aine.

Toimenpiteet ennen lääkityksen aloitusta

Sertolitsumabi -hoito toteutetaan reumatautien erikoislääkärin aloittamana ja valvonnassa. Lääkäri tekee SvB-lausunnon, jolla haetaan Kelalta korvattavuutta biologisiin lääkkeisiin. Korvattavuus on määräaikainen, enintään 2 vuotta kerrallaan. Ennen lääkehoidon aloittamista poissuljetaan hoidon vasta-aiheet ja tehdään tarvittavat tutkimukset (verikokeet ja keuhkojen röntgenkuvaus). Hampaat tulee olla hoidetut ja rokotukset ajan tasalla.

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Sertolitsumabi on biologinen reumalääke, joka sitoo TNF-α nimistä tulehduksen välittäjäainetta, jolloin välittäjäaineen toiminta estyy ja niveltulehdukset rauhoittuvat. Lääke rauhoittaa niveltulehduksia ja estää niiden etenemistä. Sitä käytetään nivelreuman, selkärankareuman ja nivelpsoriaasin hoidossa, kun perinteisillä reumalääkkeillä ei ole saavutettu riittävää tehoa. Sertolitsumabin teho on paras yhdessä metotreksaatin kanssa annettuna. Lääkkeen teho ilmaantuu muutamassa viikossa.

Annostus ja ottotapa

Sertolitsumabi annetaan esitäytetyllä ruiskulla ihon alle 400 mg kahden viikon välein kolme kertaa ja sen jälkeen 200 mg 2 viikon välein tai 400 mg 4 viikon välein. Yleensä potilas pistää lääkkeen itse.

Haittavaikutukset

Osalla potilaista esiintyy iholla lääkkeen pistoskohdassa ja sen ympärillä ohimeneviä ärsytysoireita, kuten punoitusta tai kutinaa. Nämä oireet ovat tavallisimpia hoidon alussa ja menevät ohitse eivätkä yleensä anna aihetta erityisiin toimenpiteisiin. Sertolitsumabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Vakavien infektiotautien esiintyminen hoidon yhteydessä on jossain määrin lisääntynyt. Hoitoa ei saa antaa, jos potilaalla on akuutti infektio tai krooninen hoitamaton infektiotauti. Sertolitsumabi tulee tauottaa kuumeisten tai antibioottihoitoa vaativien infektioiden ajaksi.

Leikkaukset

Isojen toimenpiteiden yhteydessä hoidossa on syytä pitää taukoa, jonka pituus riippuu leikkauksen suuruudesta. Hoitotauosta kannattaa neuvotella hoitavan lääkärin kanssa.

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikaisesta käytöstä on neuvoteltava hoitavan lääkärin kanssa. Sertolitsumabin käyttöä voidaan harkita raskauden aikana. Lääkettä voidaan käyttää imetyksen aikana ensimmäisen imetysviikon jälkeen.

Rokotukset

Rokotusvaste saattaa olla hoidon aikana alentunut, joten rokotukset kannattaa antaa ennen sertolitsumabin aloitusta. Eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet, kuten keltakuume- ja tuhkarokkorokote, ovat lääkityksen aikana kiellettyjä. Influenssarokotus suositellaan otettavaksi vuosittain.

Seuranta

Hoito edellyttää laboratoriokoeseurantaa, joka tapahtuu perusterveydenhuollossa. Hoidon seuranta tapahtuu hoitoon perehtyneen erikoislääkärin toimesta.

Säilytys

Lääke säilytetään jääkaapissa 2–8 asteen lämpötilassa, eikä se saa jäätyä. Matkalle lähtiessä lääke pakataan kylmälaukkuun. Käytetyt ruiskut tulee kerätä kovaan kannelliseen astiaan ja toimittaa apteekkiin.