Tays / toimintaterapia/reumakirurgia
Potilasohje 10.12.63

Sorminivelen luudutusleikkaus

Tulosta ohje tästä

Sorminivelen luudutuksella hoidetaan kuluneen nivelen kipuoiretta, korjataan sormen virheasentoa ja tukevoitetaan mahdollisesti löystynyttä niveltä. Leikkaus tehdään tilanteessa, jossa niveleen on jo kehittynyt merkittävä rustovaurio.

Leikkauksen periaatteet

Leikkaus tehdään tavallisesti hermopunospuudutuksessa. Nivelestä poistetaan jäljellä olevat rustot ja verestetään luupinnat. Asento korjataan, luupinnat asetetaan yhteen ja kiinnitetään ruuveilla, metallipiikeillä ja/tai levyllä.

Sorminivelen luudutusleikkaus

Leikkaukseen liittyvät riskit

Mahdollisia riskejä ovat haavan paranemisongelmat, kuten haavatulehdus. Hyvin harvinaisia riskejä ovat myös hermo- ja verisuonivammat.

Ennen leikkausta

Hoida perussairaudet (mm. reuma, diabetes, psoriasis, sydän- ja keuhkosairaudet) mahdollisimman hyvään tasapainoon ja huolehdi yleiskunnostasi. Kotiasiat on hyvä järjestää niin, että leikkauksen jälkeen arkielämä sujuu mahdollisimman helposti.

Hoidonjärjestelijä sairaanhoitaja soittaa sinulle noin kuukausi ennen suunniteltua leikkausajankohtaa ja sopii kanssasi leikkauspäivän ja ajan tulotarkastukseen poliklinikalle. Mikäli sinulla on ihorikkoja tai jokin tulehdus, ota viipymättä yhteyttä hoidonjärjestelijään. Leikkauskutsun mukana lähetetään esitietolomake ja kotilääkekortti täytettäväksesi. Tulotarkastuksessa sairaanhoitaja tarkistaa niiden avulla kanssasi leikkausta varten tarvittavat tiedot ja tehdään anestesiologinen arvio. Leikkaavan lääkärin tapaat tarvittaessa vielä tulotarkastuksen yhteydessä.

Leikkaukseen saavutaan yleensä leikkauspäivän aamuna Tays Keskussairaalan sisätautien ja reumakeskuksen osastolle, 11. kerros.

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus ja hoito

Leikkauksen jälkeen käsi sidotaan käsikirurgiseen sidokseen. Turvotuksen minimoimiseksi on tärkeä huolehtia leikatun käden kohoasennosta. Kotiutuminen tapahtuu ensimmäisenä tai toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä. Toimintaterapeutti valmistaa sormea tukevan yksilöllisen ortoosin. Vapaana olevien, ei-leikattujen nivelien liikeharjoituksia on tärkeä tehdä alusta lähtien.

Leikattua, luutuvaa niveltä ei saa kuormittaa ennen 6 viikon kuluttua leikkauksesta tulevaa lääkärin kontrollia. Ortoosia käytetään tukena tähän jälkinäyttöön asti. Tarpeen mukaan turvotuksen vähitellen laskiessa ja sidosten pienentyessä ortoosia säädetään toimintaterapiassa.

Yksilölliset jatkohoito-ohjeet saat toimintaterapeutilta kirjallisena ja ne löytyvät kotiin postitettavasta loppulausunnosta (sairaala-ajan hoitoyhteenvedosta). Sairausloma työstä on 6 – 12 viikkoa.

KOTIHOITO

Turvotus ja kipu

Leikattuun käteen tulee turvotusta, joka lisää kipua ja hidastaa haavan paranemista. Turvotuksen estämiseksi tee sormien liikeharjoittelut ohjatusti ja pidä kättä kohoasennossa; kävellessä niskakantolenkissä ja makuulla tyynyillä tuettuna. Noudata kipulääkkeiden käytöstä saamiasi ohjeita. Kipulääkitystä on hyvä käyttää säännöllisesti ainakin ensimmäisen viikon ajan.

Haavanhoito ja ompeleet

Pidä leikkaushaava puhtaana. Haavaa saa suihkuttaa viidentenä leikkauksen jälkeisenä päivänä, ellei muuta ohjeisteta. Ompeleet poistetaan tavanomaisesti kaksi viikkoa leikkauksesta omassa terveyskeskuksessa. Leikkausta varten tauotetut lääkkeet aloitetaan yleensä uudelleen ompeleiden poiston jälkeen, mikäli haava on parantunut normaalisti.

Kuntoutuminen ja jälkikontrollit

Aktiivinen luudutetun alueen käyttö ja harjoittelu aloitetaan 6 viikon jälkitarkastuksen jälkeen, mikäli luutuminen on edennyt suotuisasti.

Jälkikontrollit ortopedille ovat 6 viikon ja tarvittaessa 3 kuukauden kuluttua leikkauksesta. Jälkikontrollia varten otetaan röntgenkuva, johon hakeutumiseen saat ohjeet kutsussa.

Tämän yleisohjeen lisäksi leikkaukseen liittyvistä asioista voit tiedustella Reumakeskuksesta reumaortopedian hoidonjärjestelijältä, puhelin 03 311 63080 kello 8.15–10, tai osastolta, puhelin 03 311 63214.

Tervetuloa leikkaukseen Tays Reumakeskukseen!