Tays Sydänsairaala / kardiologia
Potilasohje 15.00.64

Eteisvärinän ablaatiohoito nukutuksessa

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö. Usein eteisvärinä syntyy sydämen vasemmasta eteisestä lähtevien keuhkolaskimoiden sisällä. Katetriablaatiohoidossa aiheutetaan ympyrän muotoiset arvet keuhkolaskimoiden suuaukkojen ympärille, jolloin laskimot ja niissä olevat eteisvärinän kannalta merkitykselliset rytmihäiriöpesäkkeet eristyvät muusta eteiskudoksesta. Tämän tarkoituksena on estää rytmihäiriö jatkossa.

Eteisvärinän katetriablaatiohoito estää eteisvärinän uusiutumista tehokkaammin kuin lääkehoito ja parantaa potilaiden elämänlaatua. Noin 60–80 prosentilla potilaista eteisvärinäoireet poistuvat kokonaan tai he saavat merkittävän oirehelpotuksen. Osalla potilaista eteisvärinän lääkehoitoa jatketaan toimenpiteen jälkeen.

Eteisvärinän katetriablaatiohoitoon liittyy haittatapahtumien eli komplikaatioiden vaara.

Merkittäviä komplikaatiota tulee noin neljälle prosentille potilaista. Tällöin komplikaation vuoksi joudutaan tekemään lisätoimenpide tai sairaalahoito pitkittyy. Yleisin komplikaatio on nivusalueen pistokohdan verenvuoto, joka usein paranee itsekseen ajan kuluessa. Noin yhdelle prosentille eteisvärinäablaatiopotilaista tulee tamponaatio, eli sydänpussiin kertyy verta haitaten sydämen toimintaa. Tällöin sydänpussiin laitetaan ihon läpi ohut putki, jonka kautta veri pääsee pois. Lähes aina tilanne rauhoittuu näin ja potilas pääsee kotiutumaan muutaman päivän kuluttua. Hyvin harvoin joudutaan sydänpussiin kertynyt veri poistamaan avosydänkirurgisessa toimenpiteessä. Erittäin harvinaisia komplikaatioita ablaatiohoitoon liittyen ovat keuhkolaskimoiden ahtautuminen, palleahermon halvaus, verihyytymien muodostuminen ja aivoverenkiertohäiriö.

Toimenpidettä ei tehdä raskaana oleville röntgensäteiden takia. Fertiili-ikäisiltä naisilta otetaan raskaustesti muiden laboratoriokokeiden yhteydessä.

Myös infektio on este toimenpiteen tekemiselle. Ota suunniteltua toimenpidettä edeltävästi yhteyttä rytmihäiriöpoliklinikalle, jos tunnet olevasi sairas.

Lääkitys

Toimenpide edellyttää, että antikoagulaatiohoito (veren hyytymistä ehkäisevä hoito, ”verenohennushoito”) on käytössä jollakin seuraavista lääkkeistä: Marevan® (varfariini), Eliquis® (apiksabaani), Pradaxa® (dabigatraani), Xarelto® (rivaroksabaani) tai Lixiana® (edoksabaani).

Pradaxa®-hoitoa käyttävät potilaat

Pradaxa® -lääkitystä käytetään toimenpidepäivään asti normaalisti eli tabletti otetaan myös toimenpidepäivän aamuna.

Eliquis®, Xarelto® tai Lixiana®-hoitoa käyttävät potilaat

Eliquis®, Xarelto® ja Lixiana® vaihdetaan Pradaxa®-lääkitykseen kolme viikkoa ennen toimenpidettä. Vaihto tehdään aloittamalla Pradaxa®, kun olisi aika ottaa Eliquis®, Xarelto® tai Lixiana® -lääkkeen seuraava aamuannos. Pradaxa®-lääke otetaan kahdesti vuorokaudessa, aamulla ja illalla. Lääkkeen kerta-annoksen vahvuus on 150 mg tai 110 mg ja se selviää reseptistä. Pradaxa®-lääkkeestä on tehty sähköinen resepti apteekkiin (1 x 60 tbl pakkaus = 30 päivän hoito).

Toimenpiteen jälkeen hoito jatkuu Pradaxa®-lääkkeellä viikon ajan. Tämän jälkeen palataan aiemmin käytössä olleeseen lääkkeeseen. Vaihto tehdään aloittamalla Eliquis®, Xarelto® tai Lixiana®, kun olisi aika ottaa Pradaxan® seuraava aamuannos. Lääkitys jatkuu vähintään kolmen kuukauden ajan toimenpiteen jälkeen.

Marevan®-hoitoa käyttävät potilaat

Marevan®-hoito tulee olla hoitotasolla (INR 2,0–3,0) kolmen viikon ajan ennen toimenpidettä. Toimenpidekutsun saatuasi mittauta INR-arvosi viikoittain. Ilmoita rytmihäiriöpoliklinikalle, jos arvo ei ole hoitotasolla. Marevan®-hoidon toteutumisesta vastaa potilas itse yhdessä omalääkärinsä kanssa. Ota sairaalaan mukaan Marevan® hoitokortti.

INR-arvo kontrolloidaan toimenpidettä edeltävänä päivänä. Älä ota Marevan®-lääkettä ennen kuin olet saanut ohjeet lääkkeen annostuksesta Sydänsairaalasta.

Muut käytössäsi olevat lääkkeet voit ottaa normaalisti ilman taukoja.

Laboratoriokokeet ja sydänfilmi

Verikokeissa ja sydänfilmin otossa tulee käydä viikkoa ennen toimenpidettä. Laboratoriokokeet eivät vaadi ravinnotta oloa.

Lisäksi Marevan®-lääkettä käyttävät potilaat käyvät INR-verikokeessa toimenpidettä edeltävänä päivänä.

Mukaan sairaalaan

Ota mukaasi omat lääkkeet, täytetty esitietokaavake sekä mahdolliset suostumuslomakkeet. Halutessasi voit ottaa luettavaa sekä tietokoneen. Sydänsairaalassa on langaton verkko.

Eteisvärinän katetriablaation kulku

Toimenpidettä edeltävästi pitää olla syömättä ja juomatta kuusi tuntia.  Aamulääkkeet voit ottaa pienen vesitilkan kanssa.

Toimenpide on suunniteltu tehtäväksi yleisanestesiassa eli nukutuksessa. Toimenpiteen aluksi anestesialääkäri nukuttaa sinut. Nukutuksen aikana sinulle tehdään sydämen ultraäänitutkimus ruokatorven kautta. Ultraäänitutkimuksella tutkitaan sydämen rakennetta ja tarkistetaan, että sydämen vasemman eteisen sisällä ei ole verihyytymiä. Jos ultraäänitutkimuksessa tulee esille jotakin, joka estää katetriablaation, sinut herätetään ja toimenpide perutaan.

Toimenpiteen kesto vaihtelee ollen yleisimmin noin kolmesta neljään tuntia. Pitkän toimenpideajan ja nukutuksen vuoksi sinulle laitetaan virtsakatetri toimenpiteen alussa.

Toimenpiteessä viedään nukutuksen aikana nivustaipeen laskimon kautta katetreja sydämen eri osiin. Osa katetreista viedään oikeasta eteisestä sydämen väliseinän läpi vasempaan eteiseen ns. transseptaalipunktion avulla. Katetrien avulla saadaan tietoa sydämen sähköisestä toiminnasta ja voidaan suorittaa ablaatiohoito. Ablaatiohoidossa aiheutetaan pieni, rajattu kudostuho hoitokatetrin kärjen kohdalle. Hoitokatetrilla kierretään vasemmassa eteisessä olevien keuhkolaskimoiden suuaukot ympäri kohta kohdalta, jolloin laskimot ja niissä olevat eteisvärinän kannalta merkitykselliset rytmihäiriöpesäkkeet eristyvät muusta eteiskudoksesta.

Jälkihoito

Toimenpiteen jälkeen sinut herätetään toimenpidesalissa. Jatkohoito tapahtuu toimenpideosastolla seuraavaan päivään saakka.

Nivusen pistokohdat suljetaan salissa joko ompeleella tai painamalla. Nivuseen laitetaan myös painopussi estämään vuotoa. Tämän jälkeen olet vuodelevossa kolmen tunnin ajan.

Kotiutuminen sairaalasta tapahtuu seuraavana päivänä. Sairaalaseurantaa saatetaan joutua pidentämään yksilöllisistä syistä johtuen.

Autolla ajoa ei suositella nivustaipeiden mahdollisen arkuuden vuoksi muutamaan päivään toimenpiteen jälkeen. Raskaiden tavaroiden nostamista ja suuria ponnisteluja on syytä välttää viikon ajan toimenpiteestä. Yleensä sairauslomaa tulee muutamaksi päiväksi.

Mikäli kotiutumisen jälkeen seuraavien viikkojen aikana ilmaantuu hengenahdistusta, kuumetta, rintakipua tai nielemiskipua, ota yhteyttä lähimpään ensiapuun.

Yhteystiedot

Rytmihäiriöpoliklinikka, puhelin 050 361 4490, soittoaika arkisin kello 9−10 ja 12.30−13.30. Lisätiedot toimenpiteestä sekä ajan muuttaminen.

Toimenpideosasto, puhelin 050 514 4391. Avoinna ympäri vuorokauden. Viime hetken peruutukset sekä välittömästi toimenpiteen jälkeen tulleet ongelmat.

Sydänsairaalassa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Soitamme sinulle takaisin mahdollisimman pian.