Tays / syövänhoito
Potilasohje 65.00.23

Autologisen kantasolusiirron tuella annettava intensiivihoito

Sinulle suunnitellaan intensiivihoitoa, koska verisairauksien ja syöpäsairauksien hoitoon perehtyneet lääkärit ovat alustavien tutkimustulostesi ja potilaskertomustietojesi perusteella katsoneet sinun todennäköisesti hyötyvän kyseisestä hoitomuodosta.

Hoidon tavoitteet

Osa syöpäsairauksista ei reagoi toivotulla tavalla tavanomaisiin solunsalpaaja- eli sytostaattihoitoihin. Joissakin syövissä hoitotulokset saattavat parantua, kun solunsalpaajahoitoa annetaan suurempina annoksina. Tällaista suuriannoksista hoitoa ei kuitenkaan voida antaa yksinään, koska se aiheuttaisi vaikeasti hoidettavia sivuvaikutuksia.

Autologisen kantasolusiirron tuella annettava hoito tarkoittaa sitä, että potilaalta itseltään kerätään talteen verta muodostavia kantasoluja. Nämä palautetaan takaisin suonensisäisenä tiputuksena suuriannoksisen solunsalpaajahoidon jälkeen. Kantasolut hakeutuvat takaisin luuytimeen ja elvyttävät sen toiminnan.

Hoidosta sopiminen

Ennen hoitoa sinulle varataan aika keskusteluun, jossa selostetaan hoidon vaikutuksia, mahdollisia riskitekijöitä ja sovitaan alustavasti aikatauluista. Koska on kyse sinulle uudesta hoitomuodosta, toivomme sinun kysyvän epäselviksi jääneistä ja mieltäsi askarruttavista asioista.

Myös läheisesi ovat tervetulleita hoitoneuvotteluun. Hoitopäätöksen jälkeen suunnitellaan tarkempi yksilöllinen aikataulu.

Pidä tätä ohjetta mukanasi, koska aikataulua täydennetään sitä mukaa, kun on edetty hoitoon liittyvissä asioissa.

Seuraavissa kappaleissa on kerrottu pääpiirteittäin, mitä hoitoon liittyy kunkin hoitojakson aikana. Tarkemmat tiedot asioista saat osastolla ollessasi.

Intensiivihoidon jaksottaminen

Intensiivihoito koostuu vastetutkimuksista, kantasolujen keräystä edeltävästä, kantasoluja verenkiertoon lisäävästä hoidosta ja kantasolujen keräämisestä sekä suuriannoksisesta solunsalpaajahoidosta ja kantasolujen palautuksesta.

1. Vastetutkimukset

Tutkimuksilla arvioidaan aikaisempien hoitojen tehoa sairauteesi ennen lopullista kantasolusiirtohoitopäätöstä.

Mikäli taudin aiheuttamat muutokset todetaan hyvin vähäisiksi tai kokonaan hävinneiksi, sinulle voidaan suositella intensiivihoitoa.

Mikäli taudin aiheuttamia muutoksia on vielä jäljellä, arvioidaan hyötyisitkö lisähoidoista ennen intensiivihoitoa vai olisiko hoitotulosten kannalta sopivinta jatkaa tavallista solunsalpaajahoitoa.

2. Kantasolujen keräystä edeltävä, kantasoluja verenkiertoon lisäävä hoito

Osastolle ______ tulopäivä on: ____ /____ 20____.

Kantasolut ovat luuytimen tuottamia soluja, joista kaikki muut verisolut kehittyvät. Niitä on normaalisti hyvin vähän verenkierrossa. Kantasolujen määrää pitää talteenottoa varten hetkellisesti lisätä antamalla ensin suurehko annos solunsalpaajaa. Tukena käytetään myös ihon alle pistettävää kasvutekijähoitoa.

Sinulle solunsalpaajahoito on suunniteltu annettavaksi:____ / ____ 20____. Tämä sairaalavaihe kestää 3–4 vuorokautta.

Kantasoluja verenkiertoon lisäävänä hoitona voidaan käyttää myös ihon alle pistettävää kasvutekijähoitoa yksinään. Tämä hoito ei vaadi sairaalassa oloa.

Näillä toimenpiteillä saadaan kantasolut luuytimestä liikkeelle verenkiertoon. Verenkierrosta kantasolut kerätään talteen soluerottelulaitteen avulla. Kantasolut säilytetään laboratoriossa, kunnes saat ne takaisin myöhemmin annettavan suuriannoksisen solunsalpaajahoidon jälkeen.

3. Veren kantasolujen keräys

Osastolle ______ tulopäivä on: ____ /____ 20____.

Keräysviikon maanantaina sinulle asetetaan keskuslaskimokanyyli solislaskimoon. Kanyylin laittoa valmistelevat toimenpiteet tehdään osastolla ja itse toimenpide leikkaussalissa anestesialääkärin toimesta paikallispuudutuksessa.

Tämän jälkeen sinusta otetaan laboratorionäytteitä aamuisin. Niiden perusteella määritetään, milloin kantasolujen kerääminen voi alkaa.

Keräys tapahtuu Verisairauksien vuodeosastolla tätä tarkoitusta varten kehitetyllä laitteella. Kone erottelee verestä kantasolut ja palauttaa muut solut takaisin verenkiertoon. Toimenpide kestää noin 4–5 tuntia ja se tehdään yleensä 2–3 päivänä peräkkäin.

Kun kantasoluja on saatu riittävä määrä, sinulta poistetaan keskuslaskimokanyyli ja pääset kotiin. Tämä sairaalavaihe kestää kaikkiaan noin 3–7 vuorokautta.

4. Suuriannoksinen solunsalpaajahoito ja kantasolujen palautus

Osastolle ______ tulopäivä on: ____ /____ 20____.

Sairaalaan tulopäivänä tai seuraavana päivänä sinulle asetetaan hoitoa varten keskuslaskimokanyyli leikkaussalissa. Tarkemmat ohjeet hoitoon liittyvistä asioista saat osastolla.

Saat suuriannoksisen solunsalpaajahoidon:____ / ____ 20____.

Tämän jälkeen sinulle palautetaan kanyylin kautta tiputuksena aiemmin kerätyt kantasolut takaisin: ____ /____ 20____.

Intensiivihoidon jälkeen solujen toipuminen kestää hoidosta riippuen yleensä 2–3 viikkoa. Veren solut ovat matalimmillaan noin 7–10 päivää solunsalpaajahoidon alkamisesta. Olet silloin tavallista alttiimpi tulehdustaudeille ja tarvitset erilaisia toipumista tukevia hoitoja (punasolujen ja verihiutaleiden siirtoja, suonen kautta annettavia antibiootteja, ravitsemusliuoksia ym.). Hoito on vaikutuksiltaan raskaampi kuin mihin olet tavanomaisessa hoidossa tottunut. Toipuminen sairaalassa kestää yleensä noin 2–3 viikkoa.

Jatkoseuranta tapahtuu omassa hoitopaikassasi. Seurantatiedot käsitellään myös kantasolusiirtokokouksessa Taysissa kolmen kuukauden kuluttua hoidosta ja sen jälkeen tarvittaessa.

Mikäli haluat keskustella etukäteen epäselviksi jääneistä asioista, voit soittaa osastolle: _____.

nimi: _________________________________

puhelin: _______________, kello:______.