Tays / syövänhoito
Potilasohje 65.00.15

Kun tuntuu ettei yksin jaksa

Sairaudessasi on voinut olla jo monta vaihetta, tai tämä hoitojakso saattaa olla sinulle vasta ensimmäinen. Sinun ja läheistesi mielessä liikkuu varmasti monenlaisia ajatuksia ja tunteita, myös epävarmuutta ja pelkoa. Kun sinusta tai läheisestäsi tuntuu siltä, että vaikeita asioita kasautuu, älkää jääkö yksin. Pyrkikää säilyttämään positiivinen usko tulevaisuuteen, sillä vastauksia ja ratkaisuja löytyy useimpiin ongelmiin.

Ohessa muutamia ajatuksia siitä, millaisista asioista tai keneltä voi saada apua, kun tuntuu vaikealta.

Koti, lähiympäristö, ystävät, harrastukset

Sairaus on muuttanut sinun ja perheesi elämää. Sen ei kuitenkaan tarvitse hallita sitä. Koti, läheiset ja ystävät ovat samat kuin ennenkin. Yritä viettää lähiympäristösi kanssa samanlaista elämää kuin ennenkin. Salli kuitenkin itsellesi aikaa toipua ja sopeutua muutoksiin. Koeta pitää läheisiin ja ystäviin yhteyttä vointisi mukaan ja kannusta heitä pitämään sinuun yhteyttä. Tilanne saattaa olla hämmentävä eivätkä he kenties tiedä, mihin kaikkeen he voisivat osallistua. Pyydä läheisiäsi käymään esimerkiksi sairaalassa luonasi; heidän vierailunsa tuovat sinulle aina terveiset siitä ympäristöstä, mihin kuulut.

Toipumisen myötä harrasta kaikkea mitä ennenkin, jos se on mahdollista, tai keksi jotain uutta. Sairaalakin tarjoaa mahdollisuuksia joillekin harrastuksille, esimerkiksi tietokoneelle löytyy pöydänkulma myös potilashuoneesta.

Fyysinen kunto, ulkoilu, luonto

Mahdollisimman hyvä fyysinen kunto antaa voimia kestää sairaalassaoloaika ja edesauttaa toipumista myöhemmin. Jo ennen hoidon alkua voit miettiä ja tarvittaessa kysyä hoitopaikkasi henkilökunnalta, millaista kuntoa kohentavaa liikuntaa voisit harrastaa.

Kaikenlainen liikunta ja ulkoilu antavat elinvoimaa. Suomessa on neljä erilaista vuodenaikaa; hetki peilityynen järven rannalla heinäkuussa tai puskeminen tammikuista lumituiskua vastaan ovat Suomen luonnon tarjoamia iloja, joista voimme nauttia. Sairaalassaoloaikana muista pienenkin liikunnan merkitys. Kävelylenkki käytävällä tuulettaa keuhkoja ja pitää lihaskuntoa yllä, samalla se virkistää mieltä.

Taloudelliset kysymykset ja sosiaaliturva

Mieltäsi saattavat vaivata myös taloudelliseen selviytymiseen ja sosiaaliturvaan liittyvät asiat. Näihin kysymyksiin saat neuvoja sosiaalityöntekijältä.

Elämän tarkoitukseen liittyvät kysymykset

Sairauskokemus voi herättää elämän tarkoitukseen liittyvät kysymykset. Miksi juuri minä sairastuin, tai mitä on elämä, ovat kysymyksinä monien potilaiden ja omaisten mielessä. Kun haluat keskustella elämän tarkoituksesta tai hengellisistä kysymyksistä, ota yhteyttä:

  • oman hoitopaikkasi henkilökuntaan ja esimerkiksi omahoitajaan
  • sairaalapastoreihin
  • oman seurakunnan työntekijöihin.

Henkinen tuki

Sairastuminen herättää monenlaisia tunteita, vihaa, pelkoa, ahdistusta ja masennusta. Ne ovat luonnollisia tunnereaktioita. Mikäli vaikeat tunteet eivät helpota toipumisen myötä vaan käyvät yli voimien, kannattaa hakea apua. Puhu tunteistasi läheistesi ja hoitohenkilökunnan kanssa; se auttaa jäsentämään ajatuksia ja saattaa jo helpottaa. Henkilökunnan avulla saat tarvittaessa yhteyden psyykkisen hoidon asiantuntijoihin sairaalassa tai avoterveydenhuollossa.

Myös erilaiset järjestöt ja tukiryhmät mm. syöpäjärjestöt tarjoavat neuvontaa, vertaistukea ja kuntoutusta. Parhaiten niistä löydät tietoa internet-sivuilta:

Syöpäjärjestöjen valtakunnallinen neuvontapalvelu Syöpäyhteys palvelee puhelimitse ja sähköpostitse.