Tays / sädehoito
Potilasohje 65.00.71

Sädehoidon annossuunnittelukuvaus hengitystahdistettuna

Suunnitellun sädehoidon vuoksi sinulle tehdään rintakehän alueen tietokonetomografiakuvaus, jonka avulla määritellään sädehoidettava alue ja läheiset tervekudokset (keuhkot ja sydän).

Sydämen ja keuhkojen sädeannosten pienentämiseksi olemme Taysissa ottaneet käyttöön hengitystahdistetun tekniikan (DIBH = deep inspiration breath hold). Aiheesta on tehty video, joka on katsottavissa internetissä. Taysin internetsivustolta osoitteessa www.tays.fi löytyy myös lisää tietoa rintasyövän hoidosta ja sädehoidosta.

Kuvauksen aikana röntgenhoitaja neuvoo vetämään keuhkot mahdollisimman täyteen ilmaa ja pidättämään hengitystä. Tietokonekuvaus toteutetaan tämän syvän sisäänhengityksen aikana. Jos tämä onnistuu, myös itse sädehoito toteutetaan hengitystahdistettuna koko sädehoitojakson ajan.

Ennen kuvausta röntgenhoitajat ohjaavat oikeanlaiseen hengitystekniikkaan. Kuvauksen aikana rintakehän tai ylävatsan päällä on pieni merkkipalikka, jonka liikkumista hengitystahdistusjärjestelmän kamera seuraa. Palikan liikkeen avulla saadaan tietoa hengityksen eri vaiheista.

Kuvauksen aluksi harjoitellaan normaalia hengitysrytmiä pyrkien mahdollisimman tasaiseen ja luontevaan hengitykseen. Kun tämä on saavutettu, pyydetään vetämään keuhkot mahdollisimman täyteen ilmaa ja pidättämään hengitystä. Tämän hengityspidätyksen tulee kestää noin 15–20 sekuntia. Hengityspidätyksen päättyminen ilmoitetaan erikseen. Hengityspidätys pyritään toistamaan joka kerta mahdollisimman samalla tavalla ja sitä voidaan harjoitella kuvauskäynnillä tarvittaessa useamman kerran.

Mikäli hengityspidätys ei onnistu, toteutetaan suunnittelukuvaus ja sädehoito normaalissa hengityksessä. Sädehoito normaalissa hengityksessä ei vaaranna hoidon tavoitteita. Sädeherkkien elinten riittävä suojaaminen on myös mahdollista sädehoidon aikana.