Tays / syövänhoito
Potilasohje AP.65.10

Olantsapiini-pahoinvoinninestolääkitys

Mihin olantsapiinia käytetään?

Olantsapiinia käytetään yleisimmin mielenterveyden sairauksiin. Useissa tutkimuksissa olantsapiini on osoitettu tehokkaaksi syöpälääkehoidon pahoinvoinnin estolääkkeeksi. Syöpälääkehoidon yhteydessä olantsapiinia käytetään pahoinvoinnin estoon yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

Miten olantsapiini vaikuttaa?

Olantsapiini estää aivoissa liiallista dopamiinin ja serotoniinin toimintaa estämällä useiden reseptoreiden eli tiedonvälittäjien toimintaa. Näiden tiedonvälittäjien toiminnan estäminen vähentää pahoinvointi- ja oksennusrefleksiä.

Annostus ja lääkkeen ottaminen

Ota lääkkeet lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä ensimmäinen tabletti otetaan ennen solunsalpaajahoitoa ja sen jälkeisten päivien lääkkeet iltaisin. Lääkkeet otetaan runsaan nesteen kanssa joko tyhjään vatsaan tai ruoan yhteydessä. Tavallisimmin annostus on 5 mg kerran päivässä hoitopäivänä ja kolme päivää sen jälkeen.

Mitä haittavaikutuksia olantsapiinilla saattaa olla?

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Annos on kuitenkin pieni, joten yleensä lääke on hyvin siedetty ja pahoinvointi helpottaa selvästi. Lievä väsyttävä vaikutus voi parantaa unen laatuakin. Mahdollisia tavallisimpia haittavaikutuksia ovat väsymys, huimaus, verenpaineen aleneminen pystyyn noustessa (ortostaattinen hypotonia), suun kuivuminen, ummetus, jalkojen liikuttelupakko ja Parkinsonin tautia muistuttavat oireet. Joskus voi ilmetä myös ihottumaa ja turvotuksia.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Olantsapiini voi aiheuttaa uneliaisuutta. Jos näin käy, älä aja autolla äläkä käytä työkaluja tai koneita. Kerro asiasta lääkärillesi, jos koet nämä haitat liialliseksi. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana.

Lääkkeiden säilytys

Säilytä tabletit alkuperäisessä pakkauksessaan, huoneenlämmössä, kuivassa paikassa, hyvin suljettuna ja lasten ulottumattomissa.

Muuta huomioitavaa

Älä juo alkoholia olantsapiinilääkityksen aikana, koska väsymys voi lisääntyä silloin merkittävästi. Jos sinulla on huonovointisuutta lääkityksestä huolimatta, kerro asiasta seuraavan kerran syöpälääkehoitoon tullessasi.