Tays / teho-osasto
Potilasohje

Tehohoidon jälkeen

Vakava sairaus ja siihen liittyvä tehohoitojakso on fyysisesti ja psyykkisesti raskas kokemus, ja vaikutukset voivat heijastua pitkälle tulevaisuuteen. Toipuminen kriittisestä sairaudesta on yksilöllistä ja voi kestää pitkään, jopa useita kuukausia.

Fyysinen kuntoutuminen tapahtuu pienin askelin, omien voimavarojen mukaan. Hyvä ja tehokas kipulääkitys parantaa fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Osallistuminen arjen askareisiin, kuten peseytyminen, kotityöt tai kaupassakäynti, omien voimien mukaan on osa omatoimista kuntoutumista. Lähde liikkeelle vaikka väkisin ja ulkoile aluksi pieniä matkoja kerrallaan. Läheisten apu, tuki ja kannustus on tärkeää. Sosiaaliset kontaktit, erilaiset harrastukset ja vertaistukiryhmät auttavat toipumisessa.

Tehohoitoon liittyen on tavallista, että muistin toiminnassa tapahtuu muutoksia. Sinulla voi olla esimerkiksi muisti- ja keskittymishäiriöitä, jolloin muutokset voivat näkyä arjessa muun muassa hermostuneisuutena, itkuherkkyytenä ja mielialan vaihteluina. On normaalia, että et muista tehohoitojakson tapahtumia. Tapahtumat sekoittuvat uniin ja voi olla vaikea erottaa, mikä muistikuva on totta ja mikä epätodellista. Toipilaana huolehdi riittävästä unesta ja levosta. Jos toipumisvaiheessa univaikeudet tai jopa painajaisunet jatkuvat pitkään, voit tarvita ammattilaisen apua.

Vakava sairaus on voinut muuttaa myös ulkonäköäsi, esimerkiksi hiusten lähtö, laihtuminen, haavat ja arvet. Näihin vaikuttavat muun muassa sairauden aiheuttama stressi, käytetyt lääkkeet ja huono ravitsemus. Nämä asiat korjaantuvat hiljalleen, ja sopeutuminen niihin vie aikaa. Ravitsemustilasi paranee syömällä terveellisesti ja monipuolisesti. Hakeudu tarvittaessa ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Sairaudesta tai vammasta huolimatta voit vahvistaa toimintakykyäsi elämällä niin normaalia elämää kuin mahdollista.

Tehohoito ja vakavasta sairaudesta toipuminen voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen. Voi esiintyä pelkoja ja epävarmuutta tai seksuaalisia toimintahäiriöitä. Lämpö ja läheisyys kumppanin kanssa ovat tärkeitä. Jos seksuaalisuuteen liittyvistä asioista on vaikeaa keskustella läheisen kanssa, seksuaalineuvojalta saa apua ongelmien ratkaisemiseksi.

Vastustuskykysi voi olla alentunut vakavan sairauden jälkeen, joten kannattaa suojautua vuosittaiselta influenssalta ottamalla rokotus. Mikäli tiedät jonkun olevan sairas, vältä vierailua hänen luonaan. Huolellinen käsien pesu estää tautien leviämistä.

Kun sinulla tai läheiselläsi on kysyttävää, tarvitsette neuvoja tai haluatte keskustella mieltä askarruttavista asioista, voit ottaa yhteyttä oman kunnan terveyskeskukseen, mielenterveystoimistoon, sosiaalitoimistoon tai seurakuntaan. Myös erilaiset palvelevat puhelimet ja järjestöt auttavat. Näistä saat vastauksia muun muassa kotiapuun tai kuntoutuksen tarpeeseen liittyvissä kysymyksissä. Terveyskeskus- tai työterveyslääkäri auttaa sairausloma- ja jatkohoitoasioissa.

Sosiaalityöntekijä ja Kela auttavat ja antavat tietoa toimeentuloon ja erilaisiin tukiin liittyvissä kysymyksissä, kuten sairauspäiväraha, eläke, kuntoutus ja muut tuki- ja avustusasiat.

Käänny kuntasi sosiaaliasiamiehen tai sairaalan potilasasiamiehen puoleen potilaan oikeuksiin tai potilasvahinkolakiin liittyvissä kysymyksissä.