Tays / ortopedia
Potilasohje 20.27.31

Kuntoutuminen lonkkamurtumasta-puolitekonivel

Kaatuminen, putoaminen, kompastuminen ja liukastuminen ovat iäkkäiden ihmisten yleisimpiä tapaturmia ja usein tutussa kotiympäristössä tapahtuvia. Seurauksena voi olla lonkkamurtuma.

Omaisten ja läheisten osallistuminen ja kannustaminen tukevat potilaan kuntoutumista ja ehkäisevät uusia murtumia.

Kuntoutuminen lonkkamurtumasta

Reisiluunpää oli murtunut, joten se on poistettu ja tilalle on laitettu puolitekonivel. Puolitekonivel on kiinnitetty luusementillä reisiluun sisälle ja se kestää heti täyden painon astuttaessa.

Ikääntyvällä ihmisellä toiminta- ja liikuntakyky heikkenee nopeasti ilman omaa aktiivisuutta, liikeharjoittelua ja yksilöllisesti suunniteltua tehokasta kuntoutusta.

Leikkausta seuraavana päivänä tulee aloittaa istuma- ja kävelyharjoitteet apuvälineen turvin fysioterapeutin ohjauksessa.

  • Liikkuminen ja päivittäiset toiminnot tulee aloittaa mahdollisimman pian, vuoteeseen ei pidä jäädä liian pitkäksi aikaa. Liikkumisella ehkäistään komplikaatioita ja tuetaan kotiutumista.
  • Hyvän lopputulokset saavuttamiseksi oma aktiivisuus ja ohjeiden noudattaminen sekä harjoittelu ovat erityisen tärkeitä.

Vältä lonkan voimakasta koukistusta ja reiden kiertymistä sisäänpäin kuusi viikkoa. Tänä aikana lonkan ympärillä olevat kudokset arpeutuvat ja lonkkaa tukevat lihakset vahvistuvat. Käytännössä vältettäviä toimia ovat matalalle istuminen, esineiden kurkotteleminen lattialta, sukkien ja vaatteiden pukeminen jalka sisäänpäin kiertyneenä sekä jalkojen laittaminen ristiin.

Tarvitaanko apuvälineitä

Leikkauksen jälkeen toipilasvaiheessa on käytettävä päivittäisiä toimintoja helpottavia ja turvallisuutta lisääviä apuvälineitä. Sellaisia ovat esimerkiksi wc-istuimen korotus, sukanvetolaite, tarttumapihdit, tukeva suihkutuoli. Apuvälineistä saa luopua asteittain vasta, kun leikkauksesta on kulunut kuusi viikkoa.

Leikatulla jalalla saa astua koko painolla.

Apuvälinetarve arvioidaan yksilöllisesti ja apuvälineitä saa lainaksi kotikunnan terveyskeskuksesta.
Fysioterapeutti auttaa apuvälineen valinnassa ja auttaa sen käytössä.
Suositeltavaa on kävellä aluksi lyhyitä matkoja useita kertoja päivässä, kunnon kohotessa matkaa pidennetään.

Missä asennossa on hyvä levätä

Leikkauksen jälkeen voi levätä niin selinmakuulla kuin terveellä kyljellä tai vatsallaan. Kääntyessä ja kylkimakuulla ollessa leikattu alaraaja tuetaan tyynyillä hyvään asentoon.
Leikatun puolen kyljellä voi nukkua leikkaushaavan parannuttua eli muutaman viikon kuluttua leikkauksesta.

Vuoteesta ylösnousu voi olla kivuttomampaa ja helpompaa terveeltä puolelta, mutta voit nousta samalta puolelta kuin ennenkin.

  • Makuulla ollessa asennon vaihtelu on erittäin tärkeää ihon painumisen ennaltaehkäisemiseksi.

Milloin liikeharjoittelu aloitetaan?

Liikeharjoittelu aloitetaan heti leikkauksen jälkeen vuoteessa. Tavoitteena on verenkierron vilkastuttaminen ja lihashallinnan parantaminen.

Lonkan aktiivinen liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoittelu on erittäin tärkeää hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi

Heti voinnin salliessa liikeharjoittelua on hyvä tehdä myös pystyasennossa. Tällöin harjaantuu myös tasapaino ja saadaan paremmin palautettua alaraajoihin lihasvoimaa.

Seuraavilla sivuilla on harjoituksia, jotka soveltuvat lonkkamurtumapotilaille. Fysioterapeutti ohjaa liikkeet ja auttaa löytämään kulloiseenkin tilanteeseen sopivan harjoittelumuodon ja muuttaa liikkeitä tarvittaessa.

  • Leikkausalueen kipua voi hoitaa kylmäpakkauksella, 10-15 minuuttia kerrallaan. Vältä palelluttamista.

Harjoitusohjelma

Parhaimmat tulokset saavutat päivittäisellä harjoittelulla. Tee liikkeet vointisi ja kuntosi mukaan, kaikkia liikkeitä ei tarvitse tehdä kerralla.

Muista rentous ja liikkumisen ilo. Mukavia jumppahetkiä!

Selinmakuulla koukista ja ojenna nilkkoja reippaasti väsymiseen asti. Liike vilkastuttaa verenkiertoa, ehkäisee laskimotukoksia ja nopeuttaa haavan paranemista.

Selinmakuulla vedä nilkat koukkuun, paina polvia alustaa vasten ja jännitä pakaroita yhteen. Pidä 6s. ja rentouta. Toista 10 kertaa.  

Selinmakuulla laita terve jalka koukkuun jalkapohja alustaa vasten. Koukista ja ojenna leikattua jalkaa liu´uttamalla jalkapohjaa alustaa pitkin. Toista 10 kertaa.

Selinmakuulla koukista molemmat polvet, pidä jalkapohjat alustalla. Vie polvia erilleen toisistaan, venytä reiden sisäosan lihaksia 30s. kerran

Selinmakuulla jännitä pakarat yhteen ja nosta hallitusti lantio ylös alustasta. Pidä jännitys hetken ja laske lantio hallitusti alas. Liike vahvistaa keski- ja alavartalon lihaksia sekä lisää lantion hallintaa.
Toista 5- 10 kertaa.

Yleiskunnon parantuessa, kun edeltävät harjoitteet onnistuvat helposti siirry näihin:

Istu ryhdikkäästi jalkapohjat alustalla. Vedä nilkka koukkuun ja ojenna polvi suoraksi, tunne jännitys etureidessä. Tee molemmilla jaloilla 10 kertaa vuorotellen

Istu ryhdikkäästi jalkapohjat alustalla. Nouse seisomaan ponnistaen molemmilla jaloilla, ojenna polvet ja selkä suoraksi. Istuudu hitaasti takaisin. Pidä tarvittaessa tukea. Toista 5-10 kertaa.

Painonsiirrot. Siirrä painoa jalalta toiselle varovasti kallistaen vartaloa erisuuntiin. Lisää liikettä kuntosi ja tasapainosi edetessä

Ota tukea ja nouse rauhallisesti varpaillesi jännittäen samalla pakaralihaksia.
Huomioi hyvä ryhti liikkeen aikana.
Laskeudu hitaasti alas. Toista 5-10 kertaa.

Harjoitat lantion ja alaraajojen hallintaa sekä painon siirtämistä leikatulle jalalle:

Ota tukea tarvittaessa. Askella paikallasi molemmilla jaloilla koukistaen lonkkaniveliä vuorotellen. Nosta polvia ylös kuin marssiessa.

Tätä voit tehdä vaikka musiikin tahdissa.

Seiso ryhdikkäästi, ojenna jalkaa sivulle ja palauta takaisin keskelle. Toista 5 kertaa molemmilla jaloilla. Sitten ojenna jalkaa taaksepäin ja palauta takaisin keskelle. Toista 5 kertaa molemmilla jaloilla

Kyynärsauvakävely

Kyynärsauvakävely tasamaalla: Laita kyynärsauvat eteen ja leikattu jalka sauvojen väliin. Tukeudu käsillä sauvoihin ja astu terveellä jalalla leikatun jalan viereen tai sen ohi.

  • Astu mahdollisimman normaalisti ja muista oikea askelrytmi. Pidä selkä suorana ja katse eteenpäin ja muista liikkua rauhallisesti.
  • Kaiteesta kiinni pitäminen lisää turvallisuuttasi! Ota tällöin molemmat sauvat toiseen käteen ja pidä toisella kädellä kiinni kaiteesta.

Kyynärsauvakävely portaissa ylöspäin:

Tukeudu sauvoihin ja astu terveellä jalalla ylemmälle portaalle. Siirrä leikattu jalka ja kyynärsauvat samalle rapulle. Etene näin askelma kerrallaan.

Kyynärsauvakävely portaissa alaspäin:

Laita molemmat sauvat alemmalle portaalle, siirrä leikattu jalka niiden väliin. Sauvoihin tukeutuen tuo terve jalka samalle portaalle leikatun jalan viereen. Etene näin askelma kerrallaan.

Kotiutuminen ja liikunta

Toipilasaikana kuntoutuminen lähtee parhaiten käyntiin omaan elämään paluulla ja arkisia askareita tekemällä, kävelemällä ja annettujen liikkeiden harjoittamisella. Itsenäiseen selviytymiseen arjessa on tähdättävä alusta asti. Ikäihmiselle tulee antaa aikaa suoriutua omista toimistaan eikä tehdä asioita hänen puolestaan, vaan ohjataan ja tuetaan tarvittaessa.

Ulkoilu ja kävelylenkit kohentavat kuntoa ja mielialaa toipilasvaiheessa. Kävely tulee aloittaa pienillä matkoilla useita kertoja päivässä, Kävelymatkaa voi lisätä kunnon kohentuessa. Säännöllinen liikunta on tärkeää, hyvä kunto ylläpitää terveyttä sekä auttaa selviytymään arjesta.

Suositeltavia liikuntamuotoja ovat mm. kävely, sauvakävely, vesiliikunta, jumppa, kuntopyöräily, voimistelu tai vaikka tanssi. Myös hyötyliikunta ja luonnossa liikkuminen ovat mielekkäitä tapoja pitää kuntoa yllä.

Iloa ja aktiivisuutta elämään!