Tays / ortopedia
Potilasohje 20.27.30

Kuntoutuminen lonkkamurtumasta-reisiluun kaulaa tukeva ydinnaulaus

Kaatuminen, putoaminen, kompastuminen ja liukastuminen ovat iäkkäiden ihmisten yleisimpiä tapaturmia ja usein tutussa kotiympäristössä tapahtuvia. Seurauksena voi olla lonkkamurtuma

Kaatuminen

Kuntoutuminen lonkkamurtumasta

Lonkkamurtuma on käytännössä aina hoidettava leikkaamalla. Murtuman sijainti ja laatu määrää sen mitä kiinnitysmenetelmää leikkauksessa käytetään. Kaikissa menetelmissä murtuneet luun kappaleet palautetaan paikoilleen ja valitulla kiinnityksellä murtunut luu saadaan tuetuksi tukevaksi. Näin mahdollistetaan luutuminen, joka kestää murtumasta riippuen kolmesta kuukaudesta eteenpäin. Leikkauksen  avulla  lonkkaa voidaan kuitenkin käyttää melko vapaasti muutamia rajoituksia ja ohjeita noudattaen, joihin voitte tutustua tekstissä myöhemmin.

Ikäihmisellä toimintakyky ja liikuntakyky heikkenevät nopeasti ilman omaa aktiivista harjoittelua sekä tehokasta  ja oikea-aikaista kuntoutusta. Tämän johdosta leikkauksen jälkeen kiinnitetään huomiota potilaan yleistilan kohentamiseen. Kannustaminen osallistumaan päivittäisiin arkitoimiin sekä avustaminen ylös vuoteesta ja kävely apuvälineen turvin aloitetaan heti. Tavoitteena on estää tapaturman aiheuttamien haittojen pitkittyminen ja mahdollistetaan kuntoutuminen tuttuun kotiympäristöön.

ydinnaula

Missä asennossa on hyvä levätä?

Leikkauksen jälkeen voi levätä niin selinmakuulla kuin terveellä kyljellä. Kääntyessä ja kylkimakuulla ollessa leikattu alaraaja tuetaan tyynyillä hyvään asentoon.
Leikatun puolen kyljellä voi nukkua leikkaushaavan parannuttua eli muutaman viikon kuluttua leikkauksesta.

asento

Makuulla ollessa asennon vaihtelu on erittäin tärkeää ihon painumisen ennaltaehkäisemiseksi.
Sairaalan ja terveyskeskuksen hoitohenkilökunta auttaa ja ohjaa hyvien asentojen löytämiseksi.

Milloin liikeharjoittelu aloitetaan?

Leikkauksen jälkeen leikattua alaraajaa saa liikutella vapaasti ja liikeharjoittelu aloitetaan heti leikkauksen jälkeen vuoteessa. Tavoitteina on verenkierron vilkastuttaminen ja liikehallinnan parantuminen.
Liikuttelu myös norjistaa jäseniä.

Heti voinnin salliessa on liikeharjoittelua hyvä tehdä pystyasennossa. Tällöin harjaantuu myös tasapaino ja alaraajojen lihasvoima palautuu paremmin.

Tämän oppaan lopussa on harjoituksia, jotka soveltuvat lonkkamurtumapotilaille. Fysioterapeutti ohjaa teille liikkeet ja auttaa löytämään kulloiseenkin tilanteeseen sopivan harjoittelumuodon sekä muuttaa harjoitteluohjelmaa tarvittaessa.

Miten noustaan vuoteesta turvallisesti?

Ylösnousu vuoteesta onnistuu parhaiten terveen puolen kautta.
Ylösnousua harjoitellaan aluksi hoitohenkilökunnan ohjauksessa, jotta se tapahtuisi turvallisesti. Leikatun alaraajan siirtäminen on usein alkuvaiheessa hankalaa ja siinä tarvitaan apua
Myös omaiset ja läheiset voivat auttaa ja kannustaa potilasta nousemaan vuoteesta ylös.

vuoteesta ylösnousu

Saako leikatulla lonkalla istua?

Lonkkaleikkauksen jälkeen saa istua normaalisti. Leikkausalueen turvotuksen ja kivun johdosta syvällä istuminen on hankalaa ja aluksi istuinkoroke voi olla tarpeen.

Tarvitaanko apuvälineitä?

Apuvälineet helpottavat päivittäisistä toimista selviytymistä ja lisäävät turvallisuutta. Liikkumisen apuvälineiden lisäksi toipilasvaiheessa tarvittavia apuvälineitä ovat esimerkiksi wc-istuimen korotus, tukeva suihkutuoli, tarttumapihdit ja sukanvetolaite.

Apuvälinetarve arvioidaan yksilöllisesti ja niitä saa lainaksi kotikunnan terveyskeskuksesta.

Miten saa liikkua?

Kävelyharjoitukset aloitetaan heti leikkauksen jälkeen. Alussa on aivan luonnollista, että leikatussa lonkassa on kipua ja kipu rajoittaa jalan liikkeitä. Astua eli varata leikatulle jalalle saa lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Liikkuessa tulee käyttää ehdottomasti apuvälineen tukea kahdeksan viikkoa ja tarvittaessa pidempäänkin.
Aluksi turvallisin liikkumisen apuväline on pöytätasokävelyteline, mutta jatkossa siirrytään voinnin kohetessa käyttämään esimerkiksi kyynärsauvoja tai rollaattoria. Fysioterapeutti auttaa sopivan apuvälineen valinnassa ja ohjaa käyttöä.

Potilaan rohkaiseminen ja kannustaminen liikkumaan on niin koko henkilökunnan kuin läheistenkin tehtävä.

Alkuvaiheessa kävelyharjoituksissa tarvitaan kaksikin avustajaa, mutta kun liikkuminen sujuu turvallisesti, on omatoiminen kävely hyvää harjoitusta.
Suositeltavaa on kävellä aluksi lyhyitä matkoja useasti päivässä. Kunnon kohetessa voi kävelymatkaa pidentää asteittain.

tsemppi

kävelyn aloitus

Kyynärsauvakävely

kyynärsauvakävely

Kyynärsauvakävely tasamaalla: Laita kyynärsauvat eteen ja leikattu jalka sauvojen väliin. Tukeudu käsillä sauvoihin ja astu terveellä jalalla leikatun jalan viereen tai sen ohi.

tsemppi2

kyynärsauvat portaissa ylös

Kyynärsauvakävely portaissa ylöspäin:
Tukeudu sauvoihin ja astu terveellä jalalla ylemmälle portaalle. Siirrä leikattu jalka ja kyynärsauvat samalle rapulle. Etene näin askelma kerrallaan.

kyynärsauvat portaissa alas

Kyynärsauvakävely portaissa alaspäin:
Laita molemmat sauvat alemmalle portaalle, siirrä leikattu jalka niiden väliin. Sauvoihin tukeutuen tuo terve jalka samalle portaalle leikatun jalan viereen. Etene näin askelma kerrallaan.

Harjoitusohjelma

Päivittäinen harjoittelu takaa parhaimmat tulokset.
Tee liikkeet vointisi ja kuntosi mukaan. Annetut toistomäärät ovat vain ohjeellisia. kaikkia liikkeitä ei tarvitse tehdä samalla kerralla.
Muista rentous ja liikkumisen ilo… hyräile…hengittele…iloitse onnistumisestasi...
Mukavia jumppahetkiä!

selinmakuulla

1) Selinmakuulla:

Vedä nilkat koukkuun, paina polvet suoraksi ja jännitä pakarat yhteen. Pidä jännitys viiteen laskien ja päästä lihakset rennoksi.
Toista 10 kertaa.

selinmakuulla2

2) Selinmakuulla,terve jalka koukussa jalkapohja alustalla: Vedä leikattua jalkaa koukkuun jalkapohja alustalla. Ojenna hallitusti suoraksi alustalle.
Toista 10 kertaa.

jalkojen nosto istuen

3) Istu hyväryhtisenä
Nosta vuorotellen jalkoja irti lattialta. Tee kummallakin jalalla 10 kertaa.

nilkan nosto istuen

4) Istu hyväryhtisenä jalkapohjat alustalla:
Vedä nilkka koukkuun ja ojenna polvi suoraksi vuorotellen kummallakin jalalla.
Tee polven ojennuksia kummallakin jalalla 10 kertaa.

ylösnousu tuolilta

5) Istu hyväryhtisenä jalat luontevasti alustalla:
Nouse viisi kertaa seisomaan tuesta kiinni pitäen. Seisoessasi ojenna polvet ja selkä suoraksi.

jalan ojennus sivulle

6) Seiso hyväryhtisenä ja ota tukea esimerkiksi tuolin selkänojasta:'
Nosta leikattua jalkaa suoraan sivulle ja tuo hitaasti alas.Tee viisi nostoa.

jalan ojennus taakse

7) Seiso hyväryhtisenä tuoliin tukeutuen:
Nosta jalkaa taaksepäin polvi suorana.Tee leikatulla jalalla viisi kertaa.

paikalla askellus

8) Seisten:
Pidä kiinni molemmilla käsillä esimerkiksi tukevasta tuolista. Askella paikalla ja nosta polvia kuin marssin tahdissa. Jos jaksat, voit askeltaa vaikka musiikin tahdittamana pari minuuttia.

Mikäli leikatulla jalalla ei saa varata koko painolla: harjoittele vain siten, että nostat leikattua jalkaa koukkuun ylös ja lasket hallitusti alas.

varpaille nousu

9) Seiso ja ota tuolin selkänojasta tukevasti kiinni:
Nouse rauhallisesti varpaille ja laske kantapäät hitaasti takaisin alustalle. Toista viisi kertaa.

Kuntoutuminen lähtee parhaiten käyntiin arkisia askareita tekemällä. Itsenäiseen pukeutumiseen, ruokailuun ja peseytymiseen on pyrittävä alusta asti.
Sen sijaan, että tehdään asioita kuntoutuvan ihmisen puolesta, häntä avustetaan ja ohjataan selviytymään arjesta vaikka voimat olisivatkin vähentyneet.
Ikäihmiselle tulee antaa aikaa suoriutua päivittäisistä toimista – näin tuetaan myös uskoa itseensä ja silloin myös mielialakin kohoaa.

Ulkoilu ja kävelylenkit kohentavat kuntoa toipilasvaiheessa eli ulkona saa liikkua.
Jatkossa säännöllinen liikunta on tärkeää. Hyvä kunto ylläpitää terveyttä sekä auttaa selviytymään arjesta.
Suositeltavia liikuntamuotoja ovat mm. kävely ja kotijumppa, mutta myös hyötyliikunta ja luonnossa liikkuminen ovat mielekkäitä tapoja pitää kuntoa yllä.

Omien vanhojen harrastusten pariin saa palata kuntoutumisen myötä ja uusia mielenkiinnon kohteitakin  on hyvä löytää, sillä henkinen jaksaminen pitää elämässä kiinni.

tsemppi 3  loppukuva