Tays / Käsikirurgia
Potilasohje 20.27.40

Ranteen tukevuuden nousujohteinen harjoittelu

Tämä opas on tarkoitettu osaksi epätukevan ranteen konservatiivista hoitoa. Oppaan harjoitteista valitaan yksilöllisesti juuri sinun tilanteeseesi sopivat harjoitteet. Opas ohjaa omatoimisen harjoittelun nousujohteisessa etenemisessä. Nousujohteisuudella tarkoitetaan harjoittelun haastavuuden lisäämistä ranteen tukevuuden parantuessa.

Mitä tarkoittaa epätukeva ranne?

Epätukevassa ranteessa ranneluiden välinen toiminta on muuttunut esimerkiksi nivelsiteiden heikkouden tai repeämän vuoksi.
Muutos voi ilmetä rannetta kuormittaessa joko liikkeen aikana tai paikallaan. Ranteen normaalin asennon säilyttäminen ei onnistu (kuva) ja/tai se aiheuttaa kipua. Ranteen liikkeissä voi esiintyä napsumista tai pettämisen tunnetta. Ranteen tukevuus voi olla heikentynyt synnynnäisesti, tapaturmaisesti tai nivelen sairauden vuoksi. Ranne voi olla epätukeva myös leikkaushoidon vuoksi, mutta tällaisissa tapauksissa oppaan harjoitteita tulee käyttää ainoastaan leikkaavan lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Harjoittelun eteneminen

Ranteen tukevuuden palauttaminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi. Se vaatii pitkäjänteistä sitoutumista harjoitteluun. Tukevuuden palautumista edistää ranteen oikean asennon huomioiminen kaikessa päivittäisessä toiminnassa. On hyvä muistaa, että tavoitteelliseen harjoitteluun kuuluu sekä edistysaskeleita, tasannevaiheita että vastoinkäymisiä. Harjoittelu ei aina etene suunnitellusti, mikä voi laskea harjoittelumotivaatiota. Yksittäiset vastoinkäymiset eivät kuitenkaan estä asetettujen tavoitteiden saavuttamista, kunhan harjoittelua jatketaan fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti.

Ennen harjoittelun aloittamista pyritään poistamaan mahdolliset kipu ja turvotus. Tarkemmat ohjeet kivun ja turvotuksen lievittämiseen saat lääkäriltäsi tai fysioterapeutiltasi. Itsenäisen harjoittelun perusta luodaan kehittämällä asento- ja liiketuntoa yhdessä fysioterapeutin kanssa. Asentojen ja liikkeiden tunnistaminen kannattaa aloittaa helpommista, silmät auki tehtävistä harjoitteista. Harjoittelun edetessä voidaan haastavuutta lisätä sulkemalla silmät. Tunnistamisharjoitteet tehdään ilman välineitä.

Omatoiminen harjoittelu voidaan aloittaa, kun asento- ja liiketunto riittävät itsenäisen harjoittelun toteuttamiseen. Omatoimisella harjoittelulla kehitetään ranteen hallintaa kuormituksen aikana. Oppaassa käytetyt harjoitusvälineet ovat vastuskuminauha, Flexbar®-vastuspatukka sekä Powerball®.

Harjoittelu on jaettu kolmeen vaiheeseen:

  1. tietoinen hallinta
  2. tietoinen liikkeenhallinta
  3. tiedostamaton asennon ja liikkeenhallinta

Harjoittelun tavoitteet

Potilas ja fysioterapeutti asettavat yhdessä harjoittelun kokonaistavoitteen sekä harjoitusvaiheiden osatavoitteet. Kokonaistavoite määritetään yksilöllisesti potilaan työn ja vapaa-ajan kuormitusvaatimusten mukaisesti. Jokaisessa harjoitusvaiheessa vahvistetaan ranteen tukevuuden ja hallinnan tiettyä osa-aluetta. Siksi jokaiseen vaiheeseen määritetään omat tavoitteensa. Osatavoitteen on hyvä olla riittävän konkreettinen ja arkielämään linkittyvä, jotta potilaan on helppo seurata tavoitteen täyttymistä. Osatavoite voi olla esimerkiksi ranteen asennon säilyttäminen vesilasista juodessa tai tiskatessa.

Harjoitusmäärä

Sopivat toisto- ja sarjamäärät arvioidaan yhdessä fysioterapeutin kanssa. Toistoja tehdään vain sen verran, että suoritustekniikka säilyy puhtaana. Erityisesti harjoittelun alussa arjen kuormittavimpia askareita on hyvä keventää, jotta ranne kestää harjoittelun. Ranteessa saattaa harjoittelun jälkeen ilmetä kipua, mistä ei kuitenkaan kannata huolestua. Jos kipua ilmenee vielä seuraavana päivänä, tulee ranteen kokonaiskuormitusta keventää

Harjoitusohje

Esimerkki ranteen oikeiden asentojen ja liikkeiden tunnistamisharjoituksista:

Nyrkistyksen harjoittelu

Hyvä tarttumaote

Ranne on tukevimmillaan pienessä ojennuksessa, minkä vuoksi tarttuessa ja nyrkistäessä rannetta ei pidetä täysin neutraaliasennossaan

    

Tietoinen asennon hallinta

Ensimmäisen harjoitusvaiheen tavoitteena on oppia hallitsemaan rannetta neutraaliasennossa. Harjoitusliikkeissä pyritään pitämään ranne paikallaan, ja varsinaisen liikkeen tekee joko kyynärvarsi, kyynärnivel tai olkanivel.

Harjoitusvälineinä käytetään vastuskuminauhaa ja/tai Flexbar®- vastuspatukkaa.

Ranteen neutraaliasento

Vastuskuminauha

Vastuskuminauhan etuina ovat helppo saatavuus, monipuolisuus ja helppokäyttöisyys. Nauhan väri määrittää vastuksen voimakkuuden. Thera-Bandin värikoodit:

Erittäin kevyt                                                                            Erittäin raskas

Olkanivelen ulkokierto

Alkuasento: Istu tai seiso ryhdikkäästi. Ota vastuskuminauhan päästä tukeva ote. Pidä ranne neutraaliasennossa. Pidä olkavarsi vartalossa kiinni.
Liike: Kierrä käsivartta sivulle kämmenselkä edellä. Palaa rauhallisesti alkuasentoon.
Keskity pitämään ranne neutraaliasennossa koko liikkeen ajan

Olkanivelen sisäkierto

Alkuasento: Sama kuin edellä.
Liike: Kierrä käsivartta kämmen edellä vatsan päälle. Palaa rauhallisesti alkuasentoon
Keskity pitämään ranne neutraaliasennossa koko liikkeen ajan.

Kyynärnivelen ojennus

Alkuasento: Istu ryhdikkäästi. Vie nauha niskan taakse ja ota kädellä tukeva ote nauhasta
Pidä ranne neutraaliasennossa.
Liike: Ojenna kyynärnivel. Tarkkaile, että ranne pysyy liikkeen aikana neutraaliasennossa. Palaa rauhallisesti alkuasentoon.

Kyynärnivelen koukistus

Alkuasento: Istu tai seiso ryhdikkäästi. Aseta nauhan toinen pää jalan alle ja ota toisella kädellä tukeva ote nauhasta. Pidä ranne neutraaliasennossa.

Liike: Koukista kyynärnivel. Palauta kyynärnivel rauhallisesti suoraksi ranteen asentoa tarkkaillen.

Flexbar®-vastuspatukka

Flexbar®-vastuspatukka on kehitetty erityisesti käden ja yläraajan kuntoutukseen. Vastuspatukalla harjoitteet voidaan aloittaa pienemmällä liikeradalla ja lisätä liikettä hallinnan parantuessa. Patukasta saa helposti hyvän tarttumaotteen. Flexbar®-vastuspatukoita on saatavilla vastuskuminauhan voimakkuuksien mukaisesti keltaisesta siniseen.

Patukan liikuttaminen eri suuntiin

Alkuasento: Pidä toisella kädellä kiinni patukan yläosasta ja toisella alaosasta. Pidä molemmat ranteet neutraaliasennossa.
Liike: Liikuta ylemmällä kädellä patukan päätä eteen ja taakse. Liike tapahtuu käsivarren ylemmistä nivelistä, ja molemmat ranteet pysyvät neutraaliasennossa.

Sama harjoite voidaan tehdä myös sivulta sivulle.

Tukeutumisharjoitteet

Nojaudu rystyset edellä seinään. Pidä ranne neutraaliasennossa.

Voit vaikeuttaa harjoitetta alustan tukevuutta vaihtelemalla.

Nojaudu kädet nyrkissä alustaan. Pidä ranteet neutraaliasennossa ja vie ylävartalon paino käsien päällä

Iso terapiapallo sopii hyvin tukeutumisharjoitteiden alustaksi

Tietoinen liikkeen hallinta

Harjoittelun toisen vaiheen tavoitteena on ranteen tukevuuden vahvistaminen liikkeen aikana ja muissa kuin neutraaliasennoissa. Harjoitusvälineinä voi hyödyntää vastuskuminauhaa ja/tai Flexbar®-vastuspatukkaa

Ranteen koukistus ja ojennus

Alkuasento: Istu tukevassa asennossa ja aseta kyynärvarsi reiden tai pöydän päälle. Laita nauhan toinen pää jalan alle ja ota tukeva ote nauhasta.

Ranteen koukistuksessa aseta kämmen kattoa kohti ja ranteen ojennuksessa päinvastoin.

Liike: Vie ranteen liikkeellä nauhaa kohti kattoa. Palauta ranne rauhallisesti neutraaliasentoon. Hallinnan parantuessa voit isontaa liikettä koko liikelaajuuteen.

Ranteen koukistus                                             Ranteen ojennus