Tays / gastroenterologia
Potilasohje 10.13.58

Adalimumabi –lääkityksen potilasohje

Lääkkeen kauppanimet

Amgevita, Hulio, Humira, Hyrimox, Idacio

Käyttöaiheet

Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti

Vaikutustapa

Adalimumabi sitoo tulehduksen välittäjäainetta tuumorinekroositekijä alfaa, jolloin sen toiminta tulehdusreaktiossa estyy. Lääke rauhoittaa suoliston tulehdusta.

Varotoimenpiteet ja tutkimukset ennen hoidon alkua

Ennen lääkehoidon aloittamista huomioidaan lääkitys ja muut sairaudet, pois suljetaan hoidon vasta-aiheet, kuten tuberkuloosi ja tehdään tarvittavat tutkimukset (röntgen ja verikokeet). Hampaat tulisi olla hoidettu ja rokotukset ajan tasalla. 

Annostus

Adalimumabia annostellaan injektiokynän tai esitäytetynruiskun avulla ihon alle. Yleensä lääke pistetään itse. Sitä voidaan antaa ainoana tulehduksellisen suolistosairauden lääkehoitona tai yhdistettynä muihin lääkkeisiin.

Adalimumabin ensimmäinen annos on 160 mg ja toinen annos 80 mg annetaan kahden viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Jatkossa annostus on yleensä 40 mg ihon alle kahden viikon välein. Annosta voidaan tarvittaessa nostaa tai annosväliä muuttaa. Hoitoa ohjataan tarvittaessa lääkepitoisuusmäärityksin. Hoito on pitkäaikaista.

Sivuvaikutukset

Osalla lääkkeen pistoskohdassa ja sen ympärillä saattaa esiintyä ohimeneviä ärsytysoireita, kuten punoitusta tai kutinaa. Nämä oireet ovat tavallisimpia hoidon alussa eivätkä yleensä vaadi erityisiä toimenpiteitä. Adalimumabi voi lisätä alttiutta virus- tai bakteeriperäisiin infektioihin. Hoitoa ei saa aloittaa tai jatkaa, akuutin tai kroonisen hoitamattoman infektiotaudin aikana.

Huomioitavaa

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Ennen kirurgisia toimenpiteitä adalimumabi tauotetaan kahden viikon ajaksi ennen leikkausta ja aloitetaan uudelleen leikkaushaavojen parannuttua, yleensä noin kaksi viikkoa leikkauksesta. Tauko ei saa estää muuten kiireellistä leikkausta. Lääkityksestä tulee aina mainita hoitohenkilökunnalle.

Seurantakokeet

Laboratoriokokeet otetaan ennen hoidon aloitusta, neljä viikkoa hoidon aloituksen jälkeen ja ylläpitohoidossa aluksi kolmen kuukauden välein. Tilanteen pysyessä vakaana voidaan turvakokeiden seurantaa pidentää otettavaksi kuuden kuukauden välein. Ne sisältävät verenkuvan (TVK), maksa-arvon (ALAT), munuaisarvon (krea) sekä tulehdusarvon (CRP).

Raskaus ja imetys

Adalimumabin käyttö raskauden aikana arvioidaan yksilöllisesti. Adalimumabia voidaan käyttää raskauden aikana. Lääkkeen tauotusta loppuraskauden (viimeinen kolmannes) voidaan harkita kliinisen tilanteen mukaan syntyvän lapsen lääkealtistuksen pienentämiseksi. Lääkitystä voidaan käyttää imetyksen aikana ensimmäisen imetysviikon jälkeen.