Tays gastroenterologia
Potilasohje 10.13.59

Filgotinibi (Jyseleca®) lääkitys

Filgotinibi on ns. immunosuppressiivinen lääke, joka estää elimistön tulehdusreaktioita voimistavan solujen januskinaasi (JAK) -viestintäreitin toimintaa ja vähentää haavaisen paksusuolentulehduksen aktiivisuutta. Lääkehoidon teho alkaa yleensä varsin nopeasti, jo parin viikon kuluessa hoidon aloituksesta.

Rajoitukset

Ennen lääkehoidon aloittamista huomioidaan lääkitys ja muut sairaudet, pois suljetaan hoidon vasta-aiheet: kuten sydämen vajaatoiminta, laskimotukosalttius tai keuhkoveritulppa. Valmistetta ei tule myöskään käyttää, jos käytössä on yhdistelmäehkäisypillerit tai hormonikorvaushoito. Hampaat tulisi olla hoidettu ja rokotukset ajan tasalla.

Annostus

Suositeltu annos on yksi 200 mg tabletti kerran päivässä. Lääke otetaan suun kautta joko ruuan kanssa tai tyhjään mahaan, mielellään samaan aikaan joka päivä. Tablettia ei saa jakaa, murskata tai pureskella.

Haittavaikutukset

Lääkehoito lisää vaikutusmekanisminsa takia mahdollisuutta saada viruksen tai bakteerin aiheuttama infektio ja infektiot voivat olla tavanomaista vakavampia. Vyöruusu voi aktivoitua hoidon aikana ja aiheuttaa kivuliaan, rakkuloita aiheuttavan ihottuman. Vyöruusuun sopivien oireiden ilmaantuessa tulee viiveettä ottaa yhteyttä hoitavaan tahoon viruslääkehoidon aloittamiseksi.

Filgotinibi-hoito tulee keskeyttää kuumeisen infektion yhteydessä ja sen jatkamisesta tulee kysyä hoitavalta lääkäriltä. Kuumeisen infektion yhteydessä lääkäriin tulee hakeutua tavanomaista herkemmin. Lääkitykseen voi liittyä muutoksia verisolujen määrässä, kolesteroliarvoissa ja näitä on seurattava hoidon aikana. Lääkehoitoon voi liittyä myös päänsärkyä, nivelkipuja ja ylähengitysinfektioita.

Huomioitavaa

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. 

Isojen toimenpiteiden yhteydessä lääkityksessä on syytä pitää taukoa, jonka pituus riippuu leikkauksen suuruudesta. Asiasta kannattaa kysyä ohjeita hoitavasta yksiköstä.

Lääkityksestä tulee aina mainita hoitohenkilökunnalle.

Lääkitys edellyttää verikoeseurantaa. Niitä otetaan ennen hoidon aloitusta, 1–2 kuukautta hoidon aloituksesta ja jatkossa noin 3 kuukauden välein. Tutkittavat verikokeet ovat: TVK, Alat, Afos, Krea. Kolesteroliarvot tarkastetaan ennen hoitoa ja 3 kuukautta hoidon aloituksesta.

Raskaus ja imetys

Filgotinibia ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana. Lääkitys suositellaan lopetettavaksi vähintään 4 viikkoa ennen suunniteltua raskautta.