Tays / gastroenterologia
Potilasohje 10.13.56

Infliksimabi -lääkityksen potilasohje (infuusio)

Lääkkeen kauppanimet

Inflectra, Remicade, Remsima, Zessly

Käyttöaiheet

Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti

Vaikutustapa

Infliksimabi sitoo tulehduksen välittäjäainetta tuumorinekroositekijä alfaa, jolloin sen toiminta tulehdusreaktiossa estyy. Lääke rauhoittaa suoliston tulehdusta.

Varotoimenpiteet ja tutkimukset ennen hoidon alkua

Ennen lääkehoidon aloittamista huomioidaan lääkitys ja muut sairaudet, pois suljetaan hoidon vasta-aiheet, kuten tuberkuloosi ja tehdään tarvittavat tutkimukset (röntgen ja verikokeet). Hampaat tulisi olla hoidettu ja rokotukset ajan tasalla.

Annostus

Infliksimabia annetaan laskimonsisäisesti sairaalassa infuusiohoitoja antavassa yksikössä. Lääkettä voidaan antaa ainoana tulehduksellisen suolistosairauden lääkehoitona tai yhdistettynä muihin lääkkeisiin.

Infliksimabin tavallisin kerta-annos on 5 mg painokiloa kohti. Ensimmäisen hoitokerran jälkeen hoito uusitaan kahden viikon ja kuuden viikon kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Tämän jälkeen hoitovaste arvioidaan, jos potilas on hyötynyt lääkityksestä, hoitoa jatketaan tavallisesti kahdeksan viikon välein. Annosta voidaan tarvittaessa nostaa tai annosväliä muuttaa. Hoitoa ohjataan tarvittaessa lääkepitoisuusmäärityksin. Hoito on pitkäaikaista.

Sivuvaikutukset

Lääkkeen antamisen aikana voi esiintyä kutinaa, päänsärkyä, vilustumisoireita ja verenpaineen muutoksia. Yleensä oireet ovat lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Harvoin esiintyy vakavia allergisia reaktioita. Muita mahdollisia harvinaisia sivuvaikutuksia voi esiintyä kuten nokkosrokkoa, hengenahdistusta, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, vatsavaivoja ja ihottumia.

Infliksimabi voi lisätä alttiutta virus- tai bakteeriperäisiin infektioihin. Lääkettä ei saa antaa, jos on akuutti infektio tai krooninen hoitamaton infektiotauti.

Huomioitavaa

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Suunniteltaessa kirurgisia toimenpiteitä, suositeltu leikkausajankohta on kahden peräkkäisen lääketiputuksen puolivälissä eli yleensä noin neljä viikkoa ennen toimenpidettä. Lääke aloitetaan uudelleen leikkaushaavojen parannuttua, yleensä noin 1-2 viikkoa leikkauksesta. Lääkityksestä tulee aina mainita hoitohenkilökunnalle.

Seurantakokeet

Laboratoriokokeet otetaan infuusiohoidon alussa ennen jokaista infuusiota ja jatkossa 6-12 kuukautta hoidon aloituksesta ennen joka toista infuusiota (rutiiniannostuksella 16 viikon välein). Ne sisältävät verenkuvan (TVK), maksa-arvon (ALAT), munuaisarvon (krea) sekä tulehdusarvon (CRP).

Raskaus ja imetys

Infliksimabin käyttö raskauden aikana arvioidaan yksilöllisesti. Infliksimabia voidaan käyttää raskauden aikana. Lääkkeen tauotusta loppuraskauden (viimeinen kolmannes) voidaan harkita kliinisen tilanteen mukaan syntyvän lapsen lääkealtistuksen pienentämiseksi. Lääkitystä voidaan käyttää imetyksen aikana.