Tays / gastroenterologia
Potilasohje 10.13.56b

Infliksimabi -lääkityksen potilasohje (itsepistettävä)

Lääkkeen kauppanimi

Remsima

Käyttöaiheet

Haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti.

Vaikutustapa

Infliksimabi sitoo tulehduksen välittäjäainetta tuumorinekroositekijä alfaa (TNFα), jolloin sen toiminta tulehdusreaktiossa estyy. Lääke rauhoittaa suoliston tulehdusta.

Varotoimenpiteet ja tutkimukset ennen hoidon alkua

Ennen lääkehoidon aloittamista huomioidaan lääkitys ja muut sairaudet, pois suljetaan hoidon vasta-aiheet, kuten tuberkuloosi ja tehdään tarvittavat tutkimukset (röntgen ja verikokeet). Hampaat tulisi olla hoidettu ja rokotukset ajan tasalla.

Annostus

Infliksimabia aloitetaan antamalla vähintään kaksi annosta laskimonsisäisesti sairaalassa infuusiohoitoja antavassa yksikössä. Lääkettä voidaan antaa ainoana tulehduksellisen suolistosairauden lääkehoitona tai yhdistettynä muihin lääkkeisiin.

Laskimonsisäisesti annettavan infliksimabin tavallisin kerta-annos on 5 milligrammaa painokiloa kohti. Ensimmäinen ihonalainen injektio annetaan yleensä 4–6 viikon kuluttua ensimmäisestä laskimonsisäisestä annoksesta. Tämän jälkeen lääkettä jatketaan 120 milligramman pistoksina kahden viikon välein.

Lääke säilytetään jääkaapissa 2–8 asteen lämpötilassa, eikä se saa jäätyä. Matkalle lähtiessä lääke pakataan kylmälaukkuun. Käytetyt ruiskut tulee kerätä kovaan kannelliseen astiaan ja toimittaa apteekkiin. Tarvittaessa lääke voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan huoneenlämmössä (korkeintaan 25 °C) enintään 28 vuorokauden ajan. Kertaalleen jääkaapista huoneenlämpöön otettua lääkettä ei saa laittaa enää laittaa jääkaappiin takaisin.

Hoitoa seurataan tarvittaessa lääkepitoisuusmäärityksin. Hoito on pitkäaikaista.

Sivuvaikutukset

Lääkkeen antamisen aikana voi esiintyä kutinaa, päänsärkyä, vilustumisoireita ja verenpaineen muutoksia. Yleensä oireet ovat lieviä ja nopeasti ohimeneviä. Lääkkeen pistoskohdassa ja sen ympärillä voi esiintyä ohimeneviä ärsytysoireita, kuten punoitusta tai kutinaa. Harvoin esiintyy vakavia allergisia reaktioita. Muita mahdollisia harvinaisia sivuvaikutuksia voi esiintyä kuten nokkosrokkoa, hengenahdistusta, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, vatsavaivoja ja ihottumia.

Infliksimabi voi lisätä alttiutta virus- tai bakteeriperäisiin infektioihin. Lääkettä ei saa antaa tai pistää akuutin infektio tai kroonisen hoitamattoman infektiotaudin aikana.

Huomioitavaa

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä infliksimabi tauotetaan yksilöllisesti. Ole yhteydessä hoitavaan yksikköön ennen toimenpidettä. Lääkityksestä tulee aina mainita hoitohenkilökunnalle.

Seurantakokeet

Laboratoriokokeet otetaan infuusiohoidon alussa ennen jokaista infuusiota. Ihonalaisesti pistettävän hoidon aikana laboratoriokokeita otetaan 3-4 kuukauden välein. Ne sisältävät verenkuvan (TVK), maksa-arvon (ALAT), munuaisarvon (krea) sekä tulehdusarvon (CRP).

Raskaus ja imetys

Infliksimabin käyttö raskauden aikana arvioidaan yksilöllisesti. Infliksimabia voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Lääkkeen tauotusta loppuraskauden (viimeinen kolmannes) voidaan harkita kliinisen tilanteen mukaan syntyvän lapsen lääkealtistuksen pienentämiseksi.