Tays / gastroenterologia
Potilasohje 10.13.55

Kortisonilääkityksen potilasohje

Lääkkeen kauppanimet

Prednison, Lodotra, Prednisolon, Entocort, Budenofalk, Colifoam, Solomet, Solu-Medrol, Medrol

Vaikutustapa ja käyttöaiheet

Kortisonilääkitys vaikuttaa tulehduksellisissa suolistosairauksissa ja autoimmuunimaksasairauksissa tulehdusreaktiota vaimentavasti. Kortisonivalmisteet lievittävät suolisto-oireita jo muutaman päivän kuluessa. Kortisonivalmisteita käytetään sairauden aktivoitumisvaiheessa.

Annostus

Kortisonia voidaan annostella tabletteina sekä peräsuolen paikallishoitoon käytettävänä peräruiskeina. Sairaalahoidossa kortisonia voidaan annostella myös injektiona tai infuusiona. Annostelu tapahtuu yksilöllisesti potilaan sairaudesta ja oireiden vaikeudesta riippuen. Vähennys tapahtuu asteittain. Elimistön oman kortisonintuotannon vuorokausirytmin säilyttämiseksi on koko hoitoannos yleensä otettava aamulla aamupalan yhteydessä, ei tyhjään vatsaan. Pitkäaikaisesti käytettynä kortisonivalmisteista ei ole hyötyä suolistosairauksissa, eikä niiden pitkäaikainen käyttäminen ole suositeltavaa haittavaikutusten vuoksi.

Sivuvaikutukset

Kortisonihoidon käytölle on harvoin merkittäviä esteitä, mutta diabetes, ylipaino, vaikeat krooniset infektiot ja psyykkiset sairaudet ovat tiloja, joiden yhteydessä kortisonin käytöstä aiheutuvat sivuvaikutukset voivat korostua. Kortisonivalmisteiden lyhytaikainen käyttö aiheuttaa harvoin pysyviä haittavaikutuksia. Pitkäaikaisessa käytössä, hoitoannoksen ylittäessä 7,5 mg prednisolonia vuorokaudessa, kortisonihoitoon saattaa liittyä pitkäkestoisia haittavaikutuksia. Elimistön oma kortisonin tuotanto heikkenee, mikä on otettava huomioon stressitilanteissa, kuten tapaturmissa tai leikkaustoimenpiteiden yhteydessä. Lääkäri harkitsee, onko tilapäinen hoitoannosten lisääminen tarpeen. Potilaan on huolehdittava, että tiedot lääkityksestä on saatavilla. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat painon nousu ja turvotus, mielialamuutokset ja diabeteksen puhkeaminen. Pitkäaikaiseen kortisonin käyttöön liittyviä haittavaikutuksia ovat sydän- ja verisuonisairauksien riskin lisääntyminen, luuston heikkeneminen (osteoporoosi), kaihi, diabeteksen puhkeaminen, mahahaava samanaikaisen tulehduskipulääkityksen yhteydessä, ihon oheneminen, aknen lisääntyminen ja erilaisten infektioiden lisääntyminen. Osteoporoosin ehkäisemiseksi on huolehdittava riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista. Liikunta on myös tärkeää. Toistuvia kortisonikuureja saavien kohdalla on harkittava luuntiheysmittauksien (nikamat, reisiluun kaula) suorittamista. Paikallisesti vaikuttavien kortisonilääkkeiden (budesonidi) haittavaikutukset ovat selvästi vähäisempiä.

Raskaus ja imetys

Kortisonia voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Huomioitavaa 

Rokotuksista on syytä huolehtia suositusten mukaisesti. Rokotukset voidaan yleensä antaa normaalisti. Eläviä organismeja sisältäviä rokotteita ei suositella, jos prednisoloniannos on yli 20 mg vuorokaudessa, metyyliprednisolonin ja budesonidin vastaavat annokset on lääkärin tarkistettava.