Tays / gastroenterologia
Potilasohje 10.13.54

Metotrexaatti –lääkityksen potilasohje (Trexan®, Methotrexate®, Ebetrex®, Metoject®)

Metotreksaatti on ns. immunosuppressiivinen lääke, joka vaikuttaa tulehduksellisessa suolistosairaudessa tulehdusreaktiota vaimentavasti. Lääkkeen hoidollinen teho alkaa yleensä noin 1-4 kuukauden kuluttua lääkityksen aloittamisesta. Metotreksaattilääkitys voidaan yhdistää useisiin perinteisiin tai biologisiin tulehduksellisen suolistosairauden lääkehoitoihin.

Annostus

Metotreksaatti otetaan yhtenä annoksena viikossa. Huom! Annostus on aina ainoastaan kerran viikossa. Crohnin taudissa lääkitystä käytetään pääsääntöisesti ruiskeina, jolloin annos on tavallisesti 15-25 mg viikossa. Yleensä lääke pistetään itse.

Suun kautta otettava metotreksaatti otetaan runsaan nestemäärän kera. Lääke voidaan ottaa aterian yhteydessä. Tabletit on yleensä otettava yhdellä kertaa säännöllisesti samana viikonpäivänä. Hoito on pitkäaikaista. Tavallisesti metotreksaattiin yhdistetään haittavaikutusten vähentämiseksi foolihappolisä. Yleensä suositellaan otettavaksi 3–5 mg foolihappoa metotreksaattilääkityksen ottamisen jälkeisenä päivänä. Foolihapon ottaminen samanaikaisesti metotreksaattiannoksen kanssa ei ole suositeltavaa.

Haittavaikutukset

Pahoinvointi ja vatsavaivat ovat tavallisimpia haittavaikutuksia. Harvinaisia haittavaikutuksia ovat suun limakalvotulehdukset, hiustenlähtö ja ripuli. Joskus havaitaan verenkuvamuutoksia. Maksaärsytys on kohtalaisen yleistä, mutta vakavia maksahaittoja havaitaan harvoin. Alkoholinkäyttö suositellaan pitämään mahdollisimman vähäisenä metotreksaatilääkityksen aikana. Munuaisärsytystä voi joskus esiintyä.

Harvinainen, mutta vakava haittavaikutus on keuhkoärsytys, joka voi ilmetä yskänä, kuumeena ja hengenahdistuksena. Tällöin tulee viipymättä ottaa yhteyttä lääkäriin. Metotreksaattihoito on aiheellista keskeyttää vaikeiden infektiotautien yhteydessä. Leikkaushoito ei yleensä edellytä keskeytystä. Trimetopriimin käyttöä virtsatietulehdusten hoidossa on vältettävä metotreksaattihoidon aikana. Runsasta tulehduskipulääkkeiden käyttöä metotreksaattihoidon aikana tulee välttää.

Rokotukset

Jäykkäkouristus-, hinkuyskä- ja kurkkumätärokotetehosteet tulee muistaa. Pneumokokkirokote suositellaan otettavaksi. Influenssarokotus suositellaan otettavaksi vuosittain. Eläviä heikennettyjä rokotuksia kuten keltakuumerokotusta voidaan tämän lääkkeen aikana antaa, jos lääke on yksinään käytössä. Jos metotreksaatin lisäksi on käytössä kortisoni tai muita vastustuskykyyn vaikuttavia lääkkeitä, on lääkärin kanssa keskusteltava rokotusmahdollisuuksista.

Raskaus

Metotreksaatti voi aiheuttaa sikiövaurioita eikä metotreksaattia saa käyttää raskauden aikana. Naiset eivät saa tulla raskaaksi metotreksaattihoidon aikana. Metotreksaattihoidon aikana tulisi huolehtia luotettavasta ehkäisystä, jota tulisi jatkaa kolmen kuukauden ajan lääkityksen päättymisestä. Nykytiedon mukaan miehen ei tarvitse lopettaa metotreksaattilääkitystä raskaussuunnitelmien vuoksi. Imetyksen aikana metotreksaattia ei pidä käyttää.

Huomioitavaa

Säännölliset hammastarkastukset tulee muistaa ja samoin säännölliset PAPA-kokeet naisilla. Lääkityksestä tulee aina mainita hoitohenkilökunnalle. Metotreksaattihoitoa aloitettaessa tai annosmuutoksen jälkeen verikokeita otetaan 3, 6 ja 12 viikon kuluttua hoidon aloituksesta ja sen jälkeen säännöllisesti 3-6 kk välein (TVK, Alat, Krea).