Tays / gastroenterologia
Potilasohje 10.13.48

Ustekinumabi –lääkityksen potilasohje (Stelara®)

Ustekinumabi on biologinen lääke, joka sitoo IL-12/23, jolloin IL12/23:n toiminta tulehduksen välittäjäaineena estyy. Se rauhoittaa suolen seinämässä esiintyvää tulehdusta.

Varotoimenpiteet ja tutkimukset ennen hoidon alkua

Ennen lääkehoidon aloittamista huomioidaan lääkitys ja muut sairaudet, pois suljetaan hoidon vasta-aiheet, kuten tuberkuloosi ja tehdään tarvittavat tutkimukset (röntgen ja verikokeet). Hampaat tulisi olla hoidettu ja rokotukset ajan tasalla.

Annostus

Ensimmäinen annos annetaan laskimonsisäisesti sairaalassa infuusiohoitoja antavassa yksikössä vähintään tunnin infuusiona. Annos määräytyy painon mukaan. Toinen annos 90 milligrammaa annetaan esitäytetyllä lääkeruiskulla ihonalaisena pistoksena kahdeksan viikon kuluttua ensimmäisestä. IBD-hoitaja opastaa pistoksen poliklinikalla. Jos lääkityksestä on hyötyä, hoitoa jatketaan tavallisesti kahdeksan viikon välein annoksella 90 milligrammaa. Annosta voidaan tarvittaessa nostaa tai annosväliä muuttaa. Hoitoa ohjataan tarvittaessa lääkepitoisuusmäärityksin. Hoito on pitkäaikaista. Lääke pistetään yleensä itse. Lääkkeen säilytys jääkaapissa, ei saa jäätyä. Yksittäisiä esitäytettyjä ruiskuja voidaan tarvittaessa säilyttää huoneenlämmössä 30 päivää. Käytetyt ruiskut tulee kerätä kovaan kannelliseen astiaan ja toimittaa apteekkiin.

Haittavaikutukset

Lääkkeen pistoskohdassa ja sen ympärillä voi esiintyä ohimeneviä ärsytysoireita, kuten punoitusta tai kutinaa. Nämä oireet ovat tavallisimpia hoidon alussa eivätkä yleensä anna aihetta erityisiin toimenpiteisiin. Ustekinumabi voi lisätä alttiutta infektioihin. Lääkettä ei saa ottaa, jos on akuutti infektio tai krooninen hoitamaton infektiotauti. Ustekinumabi tulee tauottaa kuumeisten tai antibioottihoitoa vaativien infektioiden ajaksi. Esitäytetyssä ruiskussa olevan neulan suojakorkin raaka-aineena on käytetty kuivatettua luonnonkumia (lateksin johdannaista), joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita luonnonkumille yliherkillä henkilöillä.

Huomioitavaa

Elävää, heikennettyä taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita ei pidä antaa hoidon aikana. Ustekinumabi tauotetaan vähintään neljä viikkoa ennen leikkausta, ja taukoa jatketaan kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen. Lääketauon pituuteen vaikuttaa myös leikkauksen tyyppi ja kiireellisyys, potilaan yleinen infektioriski ja perussairauden uusiutumisriski. Lääkityksestä tulee aina mainita hoitohenkilökunnalle.

Seurantakokeet

Laboratoriokokeet otetaan ennen hoidon aloitusta, kahdeksan viikkoa hoidon aloituksen jälkeen ja jatkossa 2-4 kuukauden välein. Kokeet sisältävät TVK, ALAT, Krea, CRP.

Raskaus ja imetys

Raskauden tai imetyksen aikana ustekinumabia ei pidä käyttää. Lääke suositellaan tauotettavaksi vähintään 15 viikkoa ennen suunniteltua raskautta.