Terve mieli

Mielenterveys on erottamaton osa terveyttä. Se muodostaa ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn perustan. Mielenterveys ei ole pysyvä tila vaan muuntuu ihmisen ja hänen ympäristönsä vaikuttamana koko elämän. Hyvä mielenterveys mahdollistaa oman elämän elämisen mahdollisimman täysipainoisesti ja itseä tyydyttävällä tavalla.

Fyysinen sairastuminen vaikuttaa usein myös mielialaamme, mikä voi ilman keskustelua ja tutkimista johtaa esimerkiksi masennusoireisiin. Mielialaan erityisesti vaikuttavia sairauksia ovat muun muassa kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta, autoimmuunisairaudet, syöpä, infektiot, diabetes, päihderiippuvuus tai jokin neurologinen sairaus.

Kannattaa jakaa rohkeasti sairastumiseen liittyvät tunteet, etenkin mahdolliset huolet ja pelot. Mielenterveystalo.fi -nettipalvelusta on saatavilla luotettavaa tietoa mielenterveydestä, eri palveluista ja itsehoito-ohjelmia moniin ongelmiin.

Mielenterveystyöllä tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka tavoitteena on mielenterveyden edistäminen, ongelmien ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Käytännössä mielenterveystyötä toteutetaan esimerkiksi neuvolassa, koulussa, työpaikalla, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, hoidettiinpa mitä sairautta tahansa.

Mielenterveystyöhön kuuluu myös mielenterveyden häiriöiden ja mielisairauksien hoitaminen sosiaali- ja terveydenhuollon mielenterveyspalveluissa. Niitä järjestetään ensisijaisesti matalakynnyksisinä avopalveluina ja siten, että tuetaan oma-aloitteista hoitoon hakeutumista ja itsenäistä suoriutumista.

Myös päihdetyö on osa mielenterveystyötä. Päihdetyöllä tarkoitetaan ehkäisevään päihdetyöhön sekä päihdehoitoon ja kuntoutukseen liittyviä päihdepalveluja.

Psykiatrista sairaalahoitoa tarvitaan vain, jos avohoidon palvelut eivät riitä tilanteen ratkaisemiseksi.

 

Terveyden edistämisen asiantuntijatyöryhmä.