Terveyttä ruoasta

Maukas ja terveellinen ruokavalio on hyvän mielen ja virkistyksen lähde sekä terveyden perusta. Ravitsemussuositusten mukainen ruoan valinta ehkäisee sairastumista muun muassa tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin ja muistisairauksiin. Sairauden hoidossa tasapainoinen ja riittävä ravinnonsaanti on tuloksellisen hoidon ja kuntoutuksen kulmakivi.

Arkiset valinnat ratkaisevat, saammeko ravinnosta tarvitsemamme terveyttä ylläpitävät ja suojaavat aineet. Terveyttä edistävät ruokavalion linjaukset löytyvät tutkimustiedon pohjalta laadituista suomalaisista ravitsemussuosituksista.
 

Löydä oma tapa syödä terveellisesti

Voit arvioida ruokatottumuksiasi vertailemalla niitä ravitsemussuosituksiin Terveyskylän Syötkö sopivasti -omahoito-ohjelmassa.

Voit arvioida ruokavalintojasi kohdennetusti tekemällä seuraavia testejä:

Sopivasti valittu ja ajoitettu syöminen on tärkeää myös suun ja hammasterveyden kannalta. Testin avulla voit testata naposteletko hampaasi.

Jokaiselle löytyy oma tapa syödä terveellisesti. Lisää käytännöllisiä ohjeita saat Syö hyvää -hankkeen tuottamista lyhyistä videoista.

Ravinnontarve voi muuttua

Ravinnontarpeesi riippuu iästä, sukupuolesta, kehon koosta, liikunnan määrästä ja laadusta. Väestön ravitsemussuosituksissa tällaiset erot on otettu huomioon.

Suositusten mukainen ruoan valinta ehkäisee useimpia kansansairauksia ja toimii näiden sairauksien onnistuneen hoidon tukena. Elimistösi kyky sulattaa ruokaa, ravinnon imeytyminen, hyväksikäyttö tai erittyminen saattavat muuttua sairauden hoidon tai kuntoutuksen vuoksi. Tällöin terveyttä edistävä ruokavalio voi olla erilainen kuin väestölle yleisesti suositeltu ruokavalio.

Ravinnontarve voi kasvaa merkittävästi tulehduksen, haavojen, vammojen tai leikkaushoidon yhteydessä. Tämä altistaa vajaaravitsemustilan syntymiselle. Siksi ravitsemustilaa ja ravinnonsaantia tulee arvioida ja tarvittaessa korjata viipymättä. Jos koet, että ruokahalusi on huonontunut, olet laihtunut tai toimintakykysi on laskenut, ota asia esille poliklinikalla tai osastolla ja pyydä apua tilanteen korjaamiseksi.. Voit arvioida ruokavaliosi riittävyyttä virtuaalisen Terveyskylän sivulta olevasta oppaasta Ravitsemus riittäväksi - opas vajaaravitsemuksen ehkäisyyn. Samasta palvelusta saat neuvoja energian ja proteiinin lisäämiseksi ruokavalioosi. Käytettävissäsi on myös Terveyskylän omahoito-ohjelma Ravitsemus riittäväksi - estä vajaaravitsemus

Ravitsemushoitosuunnitelmasta ja ohjauksesta apua

Kanssasi voidaan laatia sairauden hoitoa tukemaan räätälöity ravitsemushoitosuunnitelma. Se suunnitellaan ruokatottumustesi ja mieltymystesi pohjalta. Tavanomaisen ruoan lisäksi voidaan käyttää erityisvalmisteita, kliinisiä ravintovalmisteita tai tehostettua ravitsemushoitoa myös letkuravitsemuksen tai suonensisäisen ravitsemushoidon keinoin.

Hoidon toteutumisen avainhenkilö olet sinä itse. Sairaana et kuitenkaan todennäköisesti jaksa tai pysty siihen, mihin olet normaalisti tottunut. Älä epäile pyytää apua tai ilmaista toiveitasi ruoan suhteen.

Uusien taitojen ja tottumusten opettelu vaatii oman aikansa. Siksi ammattitaitoinen ohjaus ja tuki on olennainen osa ravitsemushoitoa. Voit pyytää myös läheisesi mukaan ruokavalio-ohjaustilanteisiin.

Ohjauskertoja järjestetään tarpeen mukaan. Muun hoidon tavoin ravitsemustilaa sekä ravitsemushoidon toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan. Sinulle sopivista keinoista voitte sopia ravitsemushoitosuunnitelman yhteydessä. Asiat kirjataan potilaskertomukseen ja tarvittaessa suunnitelmaa tarkistetaan.

Tarvittaessa ravitsemusterapeutin vastaanotolle

On tilanteita, jolloin ruokavalintoihin tai ravitsemushoidon kysymyksiin on syytä paneutua tavanomaista syvällisemmin. Tällöin voit saada apua ravitsemusterapeutilta joko omasta terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai sairaalasta.

Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat yliopistokoulutettuja ravitsemuksen ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Erikoissairaanhoidossa ravitsemusterapeutit toimivat yhteistyössä kunkin erikoisalan moniammatillisen henkilökunnan kanssa ja ovat erityisesti perehtyneet sairauksien ravitsemushoitoon erikoisaloittain.

Ravitsemushoito ja ohjaus jatkuvat erikoissairaanhoidon jälkeen perusterveydenhuollossa, joten ravitsemushoidon jatkosuunnittelu ja tuki voi siirtyä perusterveydenhuollon ravitsemusterapeutille.

On kuitenkin huomattava, että yliopistokoulutettujen laillistettujen ravitsemusterapeuttien lisäksi ravitsemusneuvontapalveluja tarjoavat myös henkilöt, joilla ei ole pätevyyttä toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä. He saattavat käyttää esimerkiksi nimikettä ravintoterapeutti, ravintovalmentaja tai personal trainer. Terveydenhuollon ammattipätevyyden voi tarkistaa Valviran JulkiTerhikki-palvelusta.

Mistä lisätietoa?

Ravitsemuksesta on tarjolla monen tasoista informaatiota. On tärkeää, että opit tunnistamaan lähteen luotettavuuden ja opit arvioimaan tiedon soveltuvuuden omalle kohdallesi. Kysy hoitopaikkasi ammattilaisilta apua ja vinkkejä luotettavista lähteistä.

Kun tulet sairaalaan potilaaksi

Kun tulet sairaalaan potilaaksi, ota mukaan ravitsemuksesta mahdollisesti aikaisemmin saamasi ohjausaineisto ja tiedot siitä, keneltä ja mitä varten ohjeet olet saanut. Ota mukaan mahdolliset hoidon seurantatiedot (paino, verenpaine, verensokeri, ruokakirjanpito, oirepäiväkirja) sekä tiedot käyttämistäsi ravintolisistä ja rohdosvalmisteista. Voit myös halutessasi pyytää läheisesti mukaan vastaanotolle

Jos tulet potilaaksi osastolle, sinulle tarjottava ruoka on suomalaisten ravitsemussuositusten mukaista. Mikäli noudatat erityisruokavaliota tai tarvitset tehostettua ravitsemushoitoa, sinulle tilataan erityisruokavalio.

Kun lähdet sairaalasta

Uusien ruoka- ja makutottumusten omaksuminen sekä mahdollisesti heikentyneen ravitsemustilan paraneminen vaativat pitkäjänteisyyttä sekä seurantaa. Kun lähdet hoidosta osastolta tai poliklinikalta, sinun on hyvä varmistaa, että saamasi ravitsemushoitosuunnitelma sekä omahoito- ja jatkohoitosuunnitelma ovat ajan tasalla. Pyydä saamasi ohjeet kirjallisena itsellesi ja jatkohoitopaikkaasi.

Hyvä  ravitsemus nopeuttaa kuntoutumista, parantaa hoitotuloksia sekä vointia.