Julkaistu 11.6.2018

Muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin 1.7.2018 alkaen

Kelan korvaamien taksimatkojen alueelliset tilauspuhelinnumerot muuttuvat 1.7.2018. Terveydenhuollolle ja asiakkaalle on eri tilausnumerot. Puhelut muuttuvat maksuttomiksi, eikä paluumatkalle enää tarvita SV 67 -todistusta. Toisaalta mahdollisuus pyytää kotikunnan taksi paluumatkalle loppuu.

Taksimatkojen tilauspuhelut muuttuvat 0800-alkuisiksi ja puhelut maksuttomiksi. Terveydenhuollolle ja asiakkaalle on eri tilausnumerot. Kaikkien maakuntien tilauspuhelinnumerot löytyvät tämän jutun lopusta.

Kelan korvaama taksimatka pitää tilata Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta. Vain tilausvälityskeskuksesta tilatusta taksimatkasta saa sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvauksen. Näistä matkoista asiakas maksaa omavastuun, joka yhdensuuntaiselta matkalta on enintään 25 euroa. Taksimatkojen korotettu omavastuu poistuu.

Paluumatkalle ei tarvita SV 67 -todistusta

Terveydenhuollon ammattihenkilön ei enää tarvitse kirjoittaa asiakkaalle todistusta matkakorvausta varten (SV 67), jos hän tilaa asiakkaalle kertamatkaa varten taksin asiakkaan terveydentilan perusteella. Tilauspuhelu vastaa SV 67 -todistusta, ja terveydenhuollon tekemän matkan tilauspuhelun yhteydessä selvitetään asiakkaan tarvitsema kulkuneuvo.

Terveydenhuollon ammattihenkilö ei voi tilata taksia tilausvälityskeskuksesta, jos taksin käyttöön ei ole syytä asiakkaan terveydentilan perusteella.

Pitkäaikainen matkatodistus SV 67

Julkinen terveydenhuolto voi kirjoittaa asiakkaan terveydentilan perusteella pitkäaikaisen todistuksen taksin käytöstä silloin, kun asiakkaan terveydentilaan ei ole odotettavissa muutoksia. Asiakkaan pitää toimittaa pitkäaikainen todistus taksin käytöstä Kelan palvelupisteeseen.

Taksimatka korvataan myös silloin, jos julkisia kulkuyhteyksiä ei ole käytettävissä tai matkustusaika olisi kohtuuttoman pitkä. Tällöin korvataan se osa taksimatkasta, jota ei voinut matkustaa joukkoliikenteellä. Tällainenkin matka pitää tilata alueellisesta tilauspuhelinnumerosta.

Saattajan matka

Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, tarvitseeko asiakas terveydentilansa vuoksi saattajaa. Arvio kirjataan SV 67 -todistukseen tai kerrotaan samalla, kun terveydenhuollon ammattihenkilö tilaa asiakkaalle taksin Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen tehneestä tilausvälityskeskuksesta.

Yleensä saattaja tulee kuljetukseen samasta osoitteesta kuin asiakas. Saattaja voi tulla mukaan myös matkan varrelta, jos siitä ei aiheudu lisäkustannuksia. Jos saattaja tulee kyytiin matkan varrelta, siitä pitää ilmoittaa matkan tilauspuhelussa.

Tavallisesti asiakkaalla voi olla suorakorvausmatkoilla mukanaan vain yksi saattaja. Joissakin erityistilanteissa asiakkaalla voi olla kaksi saattajaa (esimerkiksi vaikeasti sairaan lapsen vanhemmat).

Matkojen yhdistely

Taksimatkat tilataan keskitetysti, jotta palveluntuottaja voi yhdistellä samaan suuntaan ja samaan aikaan matkustavien asiakkaiden matkoja.

Jos asiakas ei pysty matkustamaan yhdistellyssä matkassa, yksinmatkustamisesta pitää esittää terveydenhuollon laatima SV 67 -todistus.

Kotikunnan taksipyyntö

Oman kunnan auton pyytäminen paluumatkalle sairaalasta ei ole enää mahdollista.

Tilausnumerot

Kelan korvaamien taksimatkojen alueelliset tilausnumerot terveydenhuollon tekemille matkatilauksille 1.7.2018 alkaen. Puhelut ovat maksuttomia.

Maakunta

Tilausnumero / TERVEYDENHUOLTO

Etelä-Karjala 0800 50124
Etelä-Pohjanmaa 0800 99099
Etelä-Savo 0800 302246
Kainuu 0800 93154
Kanta-Häme 0800 98822
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa 0800 93151
Keski-Suomi 0800 302258
Kymenlaakso 0800 302335
Lappi 0800 302241
Pirkanmaa 0800 98812
Pohjanmaa 0800 99001
Pohjois-Karjala 0800 302256
Pohjois-Savo 0800 302251
Päijät-Häme 0800 94215
Satakunta 0800 120002
Uusimaa 0800 96150
Varsinais-Suomi 0800 130003


Kelan korvaamien taksimatkojen alueelliset tilausnumerot asiakkaan tekemille matkatilauksille 1.7.2018 alkaen. Puhelut ovat maksuttomia.

Maakunta

Tilausnumero / ASIAKKAAT  

Etelä-Karjala 0800 50123
Etelä-Pohjanmaa 0800 99090
Etelä-Savo 0800 302245
Kainuu 0800 93153
Kanta-Häme 0800 98821
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa 0800 93150 (suomi)
0800 93152 (ruotsi)
Keski-Suomi 0800 302259
Kymenlaakso 0800 302333
Lappi 0800 302240
Pirkanmaa 0800 98811
Pohjanmaa 0800 99000
Pohjois-Karjala 0800 302255
Pohjois-Savo 0800 302250
Päijät-Häme 0800 94220
Satakunta 0800 120001
Uusimaa 0800 96130 (suomi)
0800 96140 (ruotsi)
Varsinais-Suomi 0800 130001 (suomi)
0800 130002 (ruotsi)