Julkaistu 27.10.2020

Oikeaa tietoa oikeaan aikaan - Tays kehittää tiedolla johtamista

Tays on kehittänyt tiedolla johtamista tuottamalla eri henkilöstöryhmien käyttöön visuaalisia raportteja, jotka kokoavat tietoa eri lähteistä. Tavoitteena automatisoida tiedolla johtamista ja helpottaa tiedon hyödyntämistä. Näkymiä voi selata henkilöstöintrassa, mutta nyt osaston tilannekuvan voi katsastaa yhdellä silmäyksellä myös toimiston infonäytöltä.

Taysissa on käytössä satoja eri tietojärjestelmiä, joissa on runsaasti erilaista dataa. Tähän asti on ollut haastavaa saada oikea tieto oikea-aikaisesti oikeille henkilöille.

Tilannekuva yhdeltä Taysin vuodeosastolta.

-Tiedon hyödyntäminen ja sen pohjalta tapahtuva tiedolla johtaminen on perinteisesti ollut haastavaa. Tays on kehittänyt tiedolla johtamista tuottamalla eri henkilöstöryhmien käyttöön helppolukuisia visuaalisia raportteja, jotka tarjoavat tietoa toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Samalla kehitetään tiedon keräämisen ja tallentamisen tapoja, kertoo hallintoylilääkäri Eija Tomás Taysista.

- Tiedon löytämisen ja hyödyntämisen tulisi olla yhtä helppoa kuin määränpään kirjoittaminen navigaattorin tai karttaohjelman ruudulle ja matkan taittaminen ohjeita hyödyntäen. Tällaisen helppokäyttöisen ja ajantasaisen tiedon saaminen hoitohenkilökunnan tueksi korostuu pandemian aikana entisestään, kuvailee tietoarkkitehti Emil Ackerman.

Tilannekuvanäytöt on sijoitettu vuodeosastojen toimistoihin.

Yhteinen näkymä tekee hoitotyötä näkyväksi ja antaa tietoa johtamiseen

Taysin vuodeosastojen infonäytöiltä henkilökunta näkee ajantasaista tietoa siitä, mitä osastolla tapahtuu parhaillaan. Tilannekuvanäkymään on valittu ne tunnusluvut, jotka palvelevat parhaiten päivittäisjohtamista.

-Yhteiset tunnusluvut antavat meille paremman mahdollisuuden puhua samaa kieltä. Myös tiedon vertailu helpottuu, kertoo projektipäällikkö Pia Seppänen.

-Tieto tekee hoitotyötä näkyväksi, ja auttaa myös kohdentamaan resursseja sinne, missä potilaiden määrä on suurempi tai hoito on vaativampaa.

Vuodeosaston tilannekuva koostuu seuraavista tiedoista:

  • osaston potilasmäärä
  • osastolle saapuvat potilaat
  • hoidon kiireellisyys
  • potilaiden luokitus
  • potilaiden hoitoisuustiedot (luokittelun kattavuus, potilaiden jakautuminen hoitoisuusluokkiin, hoitoisuuspisteet/hoitaja sekä optimaalinen hoitoisuus)