Julkaistu 27.4.2017

Olli Lohi sai Vuoden tiedeteko 2017 -tunnustuspalkinnon

Syöpää sairastavia lapsia hoitava Taysin lasten hematologian ja onkologian yksikön osastonylilääkäri, dosentti Olli Lohi on saanut tunnustusta tutkimustyöstään. Tampereen yliopisto palkitsi hänet Vuoden tiedeteko 2017 -palkinnolla 26.4.2017.

Olli Lohi

Lohen tutkimusryhmä tutkii lasten leukemiaa perehtymällä taudin syntymekanismeihin ja auttaa kehittämään uusia lääkehoitoja. Lohi ryhmineen on jo havainnut, että leukemian syntyä selittää osaltaan geenien luenta. Samoin ryhmä on löytänyt lääkkeen, joka näyttäisi tehoavan noin kolmasosaan T-soluleukemioista.

Tutkimusryhmä etsii perusbiologian tasolla mekanistisia syitä siihen, mikä leukemiaa aiheuttaa ja miksi tauti ei välttämättä reagoi odotetusti lääkkeisiin ja uusiutuu

– Tutkimuksen toinen päähaara on, että yritämme etsiä uusia lääkehoitoja sellaisiin leukemian muotoihin, joiden ennuste on muita huonompi, Lohi kertoo.

Kaksi tärkeää tutkimusta

Viime vuonna ryhmä julkaisi parikin tutkimusta, joissa lasten yleisimmän, akuutin leukemian syytekijöitä pystyttiin laajamittaisesti kartoittamaan oikeastaan ensimmäistä kertaa.

Genome Research -tiedelehdessä julkaistu tutkimus osoitti, että lasten leukemiassa yleinen fuusiogeeni vaimentaa sellaisia kohtia genomissa, joita tarvitaan B-imusolujen oikeanlaiseen kypsymiseen luuytimen kantasoluista.

Leukemiat, kuten muutkaan syövät, eivät synny yhdestä mutaatiosta, vaan mutaatioita on oltava useampia. Kun samaan soluun sattuu riittävän monta geenivirhettä, leukemia saattaa puhjeta.

– Toisessa tutkimuksessa tunnistimme geenien luentaan liittyvän mekanismin, joka aiheuttaa sen, että leukemian puhkeamiseen johtavat geenivirheet tulevat usein samoille alueille perimäaineksessa. Näissä vaurioille alttiissa kohdissa geenien luenta hidastuu, ja tämän seurauksena perimäaines jää hetkellisesti alttiiksi DNA-vaurioita aiheuttavien entsyymien vahingolliselle toiminnalle.

Lohi pitää tätä eLife-tiedelehdessä julkaistua tutkimusta tähänastisen leukemiatutkimuksensa merkittävimpänä tuloksena.

Parhaillaan on arvioitavana tutkimus, jossa löydettiin täsmälääke T-soluleukemioihin. Lääke näyttäisi tehoavan noin kolmasosaan näistä leukemian muodoista, joiden ennuste on huonompi kuin muiden leukemioiden.

Varhaisvaiheen lääketutkimusta

Olli Lohi on keskeisesti vaikuttanut siihen, että Taysissa aloitti vuoden 2017 alussa varhaisvaiheen lasten kliinisten lääketutkimusten keskus,  Lasten lääketutkimus PeeTU. Keskus on Suomessa ensimmäinen ja lajissaan ainoa.

Tampereen yliopisto myöntää Vuoden tiedeteko -tunnustuspalkinnon henkilölle tai ryhmälle, jonka tutkimustoiminnan tuloksilla on vaikutusta laaja-alaisesti tai jonka toiminnassa on korostunut tuloksekas yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.