Julkaistu 26.3.2019

Päihdepalveluketju toimii ammattilaisen työkaluna

Varhainen puuttuminen, asiakaslähtöisyys ja toimijoiden yhteistyö nousevat keskiöön päihdetyön kehittämisessä.

Pirkanmaalla on valmistunut alueellinen päihdepalveluketju, joka tarjoaa ammattilaisille työkaluja päihdetyöhön. Palveluketjun tavoitteena lisätä ymmärrystä päihteiden käytön ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tärkeydestä, tukea yksilöllistä päihdekuntoutusta vertaistuen ja asiakkuusajattelun keinoin sekä selkeyttää palvelukenttää. 

Palveluketjussa päihteillä tarkoitetaan alkoholia, huumeita ja lääkkeiden väärinkäyttöä.

Prosessiin kuuluvat toiminnot ja toimijat tehdään näkyväksi

-Päihdepalveluketjun avulla voi tarkastella mahdollisesti ongelmallisia kohtia palvelujärjestelmässä ja hakea niihin ratkaisuja. Tärkeää on oivaltaa päihdepalveluketjun asiakaslähtöinen henki, kertoo suunnitteluun osallistunut Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan päihdetyönohjaaja Katri Niemi.

Alan ammattilaisten on tärkeä tunnistaa erilaiset asiakkuudet ja räätälöidä palvelut sen pohjalta. Päihdepalveluketju kuvaa näitä asiakkuuksia ja erilaisia asiakaspolkuja. Asiakkuuksien tunnistamiseen on käytetty Suuntima-työkalua.

Päihdepalveluketjun avulla tuodaan esiin, millaisia toimijoita prosessiin kuuluu ja kuinka laaja-alaista osaamista työntekijöiltä vaaditaan.

-Päihdepalveluketju on kuin kartta - melkoiselta viidakolta tuntuva rakennelma on nyt saanut selkeyttä, vakuuttaa kokemusasiantuntijana toiminut Timo Kyntäjä.

-Yhteistyön tekeminen eri ammattikuntien välillä vaatii ”omista poteroista” lähtemistä sekä joustavia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Välillä kannattaa tarkastella omia asenteitaan ja toimintatapojaan ja pohtia, ovatko ne sujuvimmat asiakkaan kannalta, kertoo päihdetyönohjaaja Katri Niemi.

Päihdepalveluketju on avoimesti saatavilla verkossa ja tarjoaa hyödyllistä tietoa myös päihdeongelmaisen läheisille tai omasta päihteiden käytöstä huolestuneille.  Ammattilaismateriaalin lisäksi saatavilla on asiakkaiden käyttöön soveltuvia oma-apu -ohjelmia.

-Päihdepalveluketjuun linkitettyjä testejä voi käyttää ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen työkaluna joko työntekijävetoisesti tai ohjaamalla asiakas itsenäisesti niiden äärelle. Niiden avulla asiakas voi helpommin hahmottaa omaa tilannettaan, tarpeitaan ja tavoitteitaan, kuvaa Katri Niemi.

Kokemusasiantuntijat tärkeitä

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta on erittäin tärkeää päihteettömän elämäntavan tukemisessa. Kokemusasiantuntijat ovat asiakkaan tukena vaikkapa asioidessa viranomaisten kanssa.

-Kokemusasiantuntijoita voisi entistä enemmän hyödyntää kaikissa vaiheissa ennaltaehkäisystä jälkihoitoon. He hyödyttävät sekä asiakkaita että ammattilaisia, muistuttaa kokemusasiantuntija Timo Kyntäjä.

Päihdepalveluketju on laadittu monialaisessa työryhmässä, jonka jäseninä oli päihdetyön ammattilaisia ja kokemusasiantuntija.

Tutustu palveluketjuun osoitteessa www.tays.fi/hoitoketjut tai Terveysportin sivuilla.

Lisätietoa:
koordinointipäällikkö Riitta Salunen