Päivystys

Päivystys

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella erikoissairaanhoidon päivystys on Tays Päivystys Acutassa ja Tays Valkeakoskella. Molemmissa hoidetaan myös kuntien perusterveydenhuollon ilta-, yö-, ja viikonloppupäivystyksiä.

Taysissa on lisäksi erikoisalakohtaisia päivystysvastaanottoja muun muassa lastentaudeilla, naistentaudeilla, psykiatrialla ja silmätaudeilla.

Päivystysvastaanotto on tarkoitettu sellaisille äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille potilaille, joiden tutkimusta tai hoitoa ei voida turvallisesti siirtää seuraavaan päivään tai joiden henki on uhattuna. Lue lisää: oletko päivystyspotilas?

Päivystysvastaanotolla potilaat hoidetaan sairauden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi vastaanottava sairaanhoitaja eli triagehoitaja.

Jos potilaan vaiva ei ole hengenvaarallinen eikä vaadi päivystyshoitoa, hänet ohjataan toiseen hoitopaikkaan tai kotiin. Osa vaivoista voidaan hoitaa myös sairaanhoitajan vastaanotolla.

Ulkopaikkakuntalaisten sekä ulkomaalaisten potilaiden välitöntä hoitoa vaativat sairaudet hoidetaan aina. Jos ulkomaalainen potilas tarvitsee tulkkipalvelua, hoitaja ottaa tarvittaessa yhteyttä tulkkivälityspalveluun.