Porrastettu ensihoitojärjestelmä

Porrastettuun ensihoitojärjestelmään kuuluvat ensivastetoiminta, perustason ensihoito, hoitotason ensihoito sekä lääkäriyksikkö.

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun saatavuus, taso ja sisältö sairaanhoitopiirin alueella. Palvelutasopäätös perustuu riskianalyysiin, erilaisiin sairastumis- ja onnettomuusuhkiin sekä muihin ensihoidon tarpeeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Ensihoitopalvelun tavoitteena on voimavarojen oikea, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen suuntaaminen potilaan laadukkaan ensihoidon toteuttamiseksi.

Ensivastetoiminta

Ensiauttajatasoisella ensivasteyksiköllä pyritään tavoittamaan hätätilapotilas mahdollisimman pian ja samalla aloittamaan henkeä pelastavat toimenpiteet. Ensivasteyksikkönä voi toimia paikallinen paloauto, miehityksenään joko pelastusalan tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä tai erityiskoulutettuja vapaaehtoisia.

Perustason ensihoito

Perustason ensihoitoyksikkö kykenee henkeä pelastavaan ensihoitoon sekä lääkitsemään potilasta luonnollisia antoreittejä käyttäen.

Hoitotason ensihoito

Laajoja ja vaativia ensihoidon toimenpiteitä suorittaa hoitotason ensihoitoyksikkö sekä ensihoidon kenttäjohtaja.

Kenttäjohtaja ohjaa kentän operatiivista toimintaa ja resurssien sijoittelua sekä osallistuu tehtäville tarvittaessa omalla maayksiköllään.

Lääkäriyksikkö

Päivystävä ensihoitolääkäri on erityisvastuualueen ensihoidon lääkinnällinen johtaja ja osallistuu kaikkein kriittisimmille tehtäville. Tehtävien sijainnista ja säätilanteesta riippuen kulkuvälineenä toimii joka maayksikkö tai helikopteri. Potilaan mahdollinen jatkokuljetus suoritetaan kuitenkin yleensä ambulanssilla, tarvittaessa ensihoitolääkärin saattamana.

Tehtäville osallistumisen lisäksi päivystävä ensihoitolääkäri tukee alueensa ensihoitopalvelua antamalla konsultaatiota puhelimitse. Lääkärille pystytään tarvittaessa lähettämään esimerkiksi sydänsähkökäyrä tulkittavaksi.