Psykiatrian päivystys

Psykiatrian päivystys toimii Pitkäniemen sairaalan akuuttipsykiatrian poliklinikalla 24 tuntia vuorokaudessa.

Vakavia mielenterveyshäiriöitä tutkitaan ja hoidetaan alueellisesti sovitun hoidon porrastuksen mukaisesti. Ensisijainen hoitopaikka psykiatrisiin häiriöihin on oman kotikunnan avomielenterveyspalvelut ja päihdehäiriöihin oman kotikunnan käyttämät päihdepalvelut.

Psykiatriseen päivystykseen hakeutumiseksi tarvitaan aina lääkärin lähete, joka voi olla ns. tavallinen päivystyslähete tai tarkkailulähete tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Päivystyspoliklinikalla arvioidaan potilaan hoidon tarve. Osa potilaista palaa kotiin päivystyspoliklinikalta tilanteen selvittelyn perusteella. Osa on mahdollista hoitaa lyhyellä 1–3 vuorokauden lyhythoitojaksolla akuuttipsykiatrian osasto 7:llä. Pääosa psykiatriseen päivystykseen hakeutuneista potilaista sisäänkirjoitetaan osastohoitoon. Poliklinikalle tulevan potilaan omaisten tai läheisten toivotaan osallistuvan potilaan tulohaastatteluun.

Tulotilanteessa laaditaan alustava hoitosuunnitelma, joka tarkentuu osastohoidon aikana. Potilaan hoito toteutuu potilaan itsensä, moniammatillisen työryhmän, läheisten ja avohoidon toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Osastohoidon aikana suunnitellaan potilaan jatkohoito avomielenterveyspalveluihin.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Sanna Ruuhonen
Osastonhoitaja Ari Saarinen