Tays Päivystys Acutan ruuhkamittari

Potilaat hoidetaan sairauden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Hoidon tarve ja kiireellisyys arvioidaan ja jos potilaan vaiva ei ole henkeä uhkaava tai ei vaadi päivystysluonteista hoitoa, hänet ohjataan toiseen hoitopaikkaan tai kotiin.