Potilaana Tays Valkeakosken päivystyksessä

Tays Valkeakosken päivystyksessä hoidamme joka päivä ympäri vuorokauden kiireellistä apua tarvitsevia potilaita. Potilaat tulevat ensisijaisesti lähetteellä. Ilman lähetettä ensiavussa tutkitaan ja hoidetaan vain vaikeat, terveyttä ja henkeä uhkaavat tapaturmat ja sairaudet. Potilaat tutkitaan ja hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Jos mietit, kannattaako päivystykseen lähteä, soita ensin päivystysapunumeroon 116117. Päivystysavun sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen, antaa hoito-ohjeet ja ohjaa oikeaan hoitopaikkaan.

Ilmoittautuminen

Kello 8–22 tulet sairaalan pääovesta ja ilmoittaudut pääaulan ilmoittautumisautomatilla. Yöaikaan päivystykseen tullaan ensiavun ovesta ja ilmoittaudutaan vastaanottavalle hoitajalle.

Hoidon tarpeen arviointi

Arkisin virka-aikaan erikoissairaanhoidon päivystykseen tullaan pääsääntöisesti lähetteellä, jolloin hoidon tarpeen on jo arvioinut lähettävä lääkäri. Mikäli tulet ilman lähetettä, erikoissairaanhoidon sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan.

Iltaisin ja viikonloppuisin Tays Valkeakoskella toimii sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystys. Silloin hoidon tarpeen arvioi triagehoitaja, joka luokittelee potilaat erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon päivystyspisteeseen. Jokaiselle potilaalle tehdään ESI-luokitus hoidon tarpeen ja kiireellisyyden mukaisesti. Perusterveydenhuollon potilaat ohjataan lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle tai oman paikkakunnan päivystyspisteeseen. Yöaikaan ei ole nimettyä triagehoitajaa.

Missä odotan hoitoon pääsyä?

Aulapotilaat odottavat hoitoon pääsyä sairaalan pääaulassa. Vuodepaikoilla olevat potilaat odottavat joko erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon tarkkailutiloissa, jossa läheiset voivat käydä heitä katsomassa. Tarkkailutilat ovat kuitenkin rajalliset, joten yksityisyyden säilyttämiseksi läheiset ohjataan odottamaan aulatilaan.

Ambulanssilla tulevat potilaat ohjataan useimmiten tarkkailutilaan, jossa heidän vointiaan seurataan. Potilaille määritetään tullessa omahoitaja, joka huolehtii potilaan voinnissa päivystyksessä oloajan.

Potilaat hoidetaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden mukaisessa järjestyksessä. Laboratorio- ja röntgentutkimukset vievät oman aikansa. Odotusajat vaihtelevat myös päivystyksen potilasmäärästä riippuen. Ruuhka-aikana odotus saattaa kestää pidempään, noin 4 – 6 tuntia, rauhallisena päivänä 1 – 2 tuntia.

Saako päivystyksessä syötävää?

Arkisin virka-aikana kahvio on päivystyksen potilaiden ja läheisten käytössä. Pääaulasta löytyy myös välipala-automaatti. Tarpeen mukaan potilaskeittiöstä voidaan potilaille tehdä välipaloja ja tarkkailun potilaille voidaan tilata ruoka sairaalan keittiöltä.

Voiko läheinen tai saattaja olla potilaan luona?

Päivystyksen tarkkailutilat ovat rajalliset, ja yksityisyyden säilyttämisen vuoksi läheiset ohjataan aulaan odottamaan. Läheisillä on kuitenkin mahdollisuus käydä potilasta katsomassa ja keskustella tilanteesta hoitavan lääkärin sekä hoitajien kanssa. Erityistilanteissa läheisille annetaan lupa olla potilaan luona.

Hoito päivystyksessä

Kun potilas tulee päivystykseen, hänelle tehdään hoidon tarpeen arviointi, määritetään kiireellisyys ja hoidossa tarvittavat resurssit. Potilas ohjataan oikeaan odotustilaan ja hänen vointiaan tarkkaillaan. Lääkäri tutkii kiireelliset potilaat heti, muutoin useimmiten odotetaan laboratoriokokeiden vastaukset, röntgentutkimukset ym. Löydösten perusteella lääkäri päättää potilaan jatkohoidosta.

Jatkohoitopaikka määräytyy potilaan tarvitseman hoidon mukaisesti. Mahdollisia jatkohoitopaikkoja ovat Tays Valkeakosken vuodeosastot, Tays Ensiapu Acuta tai oman paikkakunnan terveyskeskuksen vuodeosasto. Päivystysleikkaukset tehdään Tays Keskussairaalassa. Tehohoitoa vaativat potilaat kuuluvat myös Tays Keskussairaalan hoidettavaksi.

Lääkäri tai hoitaja kotiuttaa potilaan. Potilaalle annetaan suulliset ja kirjalliset ohjeet jatkohoidosta. Potilaalle tilataan tarvittaessa Kela-taksi ja tiedotetaan läheisille tai hoitopaikkaan kotiutumisesta.

Mitä käynti päivystyksessä maksaa ja miten maksu hoidetaan?

Käyntimaksut näet Asiakasmaksut-sivulta. Taysin potilastoimisto hoitaa laskutuksen. Lasku käynnistä tulee potilaalle kotiin.