Allergologia

Allergiasairaudet

Taysissa tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla oireiden perusteella epäillään tai on jo todettu allerginen sairaus, astma tai ammattitauti. Meillä tutkitaan potilaita, joiden sairauden tai oireilun syyn selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, kuten yksilöllisesti suunniteltuja allergiatestejä, altistuskokeita, hengityselimistön toimintakokeita ja tarkkoja kuvantamistutkimuksia.

Vastaamme vaativasta lääkehoidosta, esimerkiksi biologisilla lääkkeillä ja solunsalpaajilla, ja siedätyshoidoista. Tavallisten siedätyshoitojen ylläpitovaihe toteutetaan yleensä perusterveydenhuollossa. Eri ikäisten potilaiden allergiasairauksien hoito Taysissa on keskitetty Keskussairaalan allergiakeskukseen.

Tavallisimpia syitä, joiden vuoksi potilaita lähetetään Taysiin, ovat

  • henkeä uhkaava allerginen reaktio eli anafylaksia
  • lääkeallergiaepäily
  • ruoka-allergia
  • siedätyshoidon tarve
  • astma
  • atooppinen ekseema eli ihottuma
  • pitkittynyt yskä
  • hengenahdistusoireilu
  • kosketusihottuma- eli kontaktiallergiaepäily
  • ammattitautiepäilyjen erityistason tutkimukset

Allergiatutkimukset ja -hoidot Taysissa

Teemme allergioiden ihotestejä, altistuskokeita ja osan hengitystietutkimuksista allergiakeskuksessa. Osan allergiatutkimuksista teetämme verinäytteistä laboratoriossa ja hengitystietutkimuksista kliinisen fysiologian yksikössä.

Ohjaamme potilaita inhalaatio- ja paikallishoidoissa, annamme ravitsemusohjausta sekä teemme siedätyshoitoja ja erityistason lääkehoitoja.

Taysin erityisosaaminen

Taysissa allergiasairauksia hoidetaan eri erikoisalojen yhteistyönä. Hoito- ja tutkimuskäytännöt perustuvat uusimpaan kansainväliseen tutkimustietoon. Allergiakeskuksessa työskentelee ihotautien, keuhkosairauksien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä lastentautien erikoislääkäreitä, ja lääkärit tekevät myös lääketieteellistä tutkimusta.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Jussi Karjalainen
Osastonhoitaja Terhi Rantalainen