Puhe- ja äänihäiriöt

Foniatria

Taysissa tutkimme ja hoidamme potilaita, joilla on äänen, puhumisen, puheen, kielellisen toimintakyvyn, kielen ja tai nielemisen häiriöitä. Työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä määräytyy ongelman vaikeusasteen mukaan.

Häiriön taustalla voi olla esimerkiksi:

  • Kielellinen erityisvaikeus
  • Muut neurologisen kehityksen erityisvaikeudet
  • Laaja-alainen kehityshäiriö
  • Toiminnallinen äänihäiriö
  • Pitkittynyt kurkunpään tulehdus
  • Äänihuulihalvaus
  • Syöpäsairaus

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Taysissa tehdään muun muassa seuraavia tutkimuksia ja toimenpiteitä:

Tutkimukset ohjelmoidaan ensin lähetetietojen perusteella. Mahdolliset lisätutkimukset sekä hoito- ja kuntoutustoimenpiteet suunnitellaan vastaanotolla tarkentuvien tietojen ja todettujen löydösten perusteella.

Botuliinitoksiinihoito

Botuliinitoksiinia käytetään äänihäiriöiden sekä hengityshäiriöiden hoidossa. Foniatrian poliklinikalla botuliinitoksiinihoitoa annetaan useimmiten potilaille, joilla todetaan spasmodinen dysfonia eli kurkunpään lihasten toimintahäiriöstä johtuva äänihäiriö. Hoitoa voidaan harkita annettavaksi myös potilaille, joilla on äänen vapinaa, toiminnallinen äänihuulisalpaus, kurkunpään kouristus tai molemminpuolinen äänihuulihalvaus.

Botuliinitoksiini pistetään useimmiten äänihuulilihakseen kummallekin puolelle. Pistoskohta on kaulan etuosassa rengasruston ja kilpiruston välissä. Hoito on jotakuinkin kivuton, lähinnä hiukan epämiellyttävä. Tarvittaessa iho voidaan puuduttaa. Toimenpide kestää noin 15 minuuttia, minkä jälkeen potilas voi lähteä kotiin.

Taysin erityisosaaminen

Taysissa foniatrian erityisosaamisen alueita ovat instrumentaalinen kliininen äänentutkimus ja kehitysviiveisten lasten diagnostinen lyhyt kuntoutustutkimus. Yliopistosairaalan tehtäviin kuuluvat myös koulutus, opetus ja tutkimustyö.

Vastuuhenkilöt

Apulaisylilääkäri Marja Asikainen