Äänihäiriöt

Äänihäiriöllä tarkoitetaan tilaa, jossa ääni ei riitä käyttötarpeisiin tai äänen laatu on poikkeava. Äänihäiriöiden hoito ja kuntoutus perustuu foniatrin tutkimukseen ja tarvittaessa laajempaan äänen kartoitukseen mm potilaan ääninäytteiden akustisella analyysilla.

Noin 30 minuuttia kestävä foniatrin tutkimus sisältää kurkunpään tähystyksen videostroboskoopilla. Tutkimus on kivuton. Tarvittaessa tehdään noin 1,5 tuntia kestävä äänen kuormitustutkimus.

Jos äänihäiriötä aiheuttava tekijä edellyttää fonokirurgisia toimenpiteitä, potilas lähetetään korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärille.

Tutkimusten jälkeen potilas saa tarvittaessa ääniterapeutin ohjausta. Pidempi ääniterapiajakso toteutuu useimmiten perusterveydenhuollossa. Äänen kestävyyden ja äänityökyvyn edistämiseksi voidaan lyhytaikaisesti lainata työpaikalla kokeiltavia apuvälineitä, esimerkiksi puheäänenvahvistin.

Kuntoutuksen tavoitteena on normaalin äänen palautuminen tai vähintään äänihäiriön aiheuttaman haitan lieventyminen, työkykyisyys ja sosiaalisissa tilanteissa selviytyminen.

Vaikeissa, työkykyä pitkäaikaisesti uhkaavissa tilanteissa jatkotoimenpiteitä arvioi myös sosiaalityöntekijä, jolta potilas saa tietoa muun muassa sairausvakuutusetuuksista ja eläketurvasta, selviytymistä tukevista palveluista sekä ammatillisesta kuntoutuksesta. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat aina maksuttomia.