Fysioterapia, toimintaterapia

Fysio- ja toimintaterapia

Taysissa potilaat saavat toiminta- ja fysioterapiaa vuodeosastoilla hoidosta vastaavan lääkärin lähetteen perusteella. Toiminta- tai fysioterapiaa tarvitsevat etenkin potilaat, joilla on tuki- ja liikuntaelinten, vatsa- ja hengityselinten, pään tai rangan alueen sairauksia. Hoidamme myös tehohoidossa olevia, lasten- tai sisätauteja sairastavia potilaita.

Fysioterapian perustana on potilaan terveyden, liikkumisen, toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden arviointi. Toiminta- ja liikuntakyvyn häiriöihin ja heikkenemiseen pyritään vaikuttamaan muun muassa toimintakykyä edistävän ohjauksen ja neuvonnan sekä terapeuttisen liikeharjoittelun avulla. Toimintaterapian tavoitteena on mahdollistaa potilaan itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa.

Taysin fysio- ja toimintaterapia painottuu potilaiden akuuttivaiheen arviointeihin ja hoitoon sekä leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen aloittamiseen. Lisäksi erikoisalojen lähettämiä potilaita hoidetaan poliklinikalla.

Fysio- ja toimintaterapia Taysissa

Aikuispotilaiden kohdalla toimintamme painottuu akuuttivaiheeseen sekä mahdollisen jatkokuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lapsipotilaiden fysio- ja toimintaterapiassa painottuvat erilaiset arviot, esimerkiksi tutkittaessa kehitysviiveitä. Myös lapsipotilaiden jatkokuntoutuksen arviointi ja järjestäminen ovat keskeisiä tehtäviämme.

Fysioterapeuttien tehtävänä vuodeosastoilla on potilaiden liikunta- ja toimintakyvyn palauttaminen ja ylläpitäminen. Tähän pyritään lihasharjoittelun, perusliikunnan harjoittamisen sekä erilaisten koordinaatiokykyä, tasapainoa sekä hengitystoimintaa parantavien harjoitusten ja ohjauksen avulla. Apuna käytetään tarvittaessa erilaisia liikuntaa tukevia apuvälineitä.

Lapsipotilaiden osalta vuodeosastolla fysioterapia sisältää samoja elementtejä, ohjauksessa lisäksi painottuu lapsen eri kehitysvaiheiden tukeminen sekä vanhempien ohjaus.

Toimintaterapia vuodeosastoilla on toimintakyvyn arviointia ja tukemista potilaiden arkipäivän toiminnoissa. Lisäksi toimintaterapiassa käytetään erilaisia mittaus- ja arviointikeinoja esimerkiksi käden käytön ja koordinaation selvittämiseksi ja harjoittamiseksi.

Vuodeosastohoitojakson jälkeen osalla potilaista on poliklinikoilla jatkokäyntejä fysio- tai toimintaterapeutin vastaanotolla. Esimerkiksi käsi- ja reumakirurgiset potilaat käyvät toimintaterapeutilla erilaisten yksilöllisten ortoosien valmistamiseksi tai kontrolloimiseksi. Fysioterapeutin kontrollissa käydään muun muassa tukiselkäleikkausten jälkeen.

Poliklinikalle fysio- tai toimintaterapiaan potilaat tulevat yleensä Taysin eri osastojen ja poliklinikoiden lääkäreiden lähetteillä.

Yhteistyö ja työnjako

Fysio- ja toimintaterapiahenkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä sairaalan eri yksiköiden kanssa.

Tekonivelsairaala Coxassa, Tays Sydänsairaalassa, neurologian ja kuntoutuksen vuodeosastolla sekä psykiatrian poliklinikalla on omat fysio- ja toimintaterapeuttinsa. Samoin Tays Hatanpäällä, Tays Sastamalassa ja Tays Valkeakoskella on omat yksikkönsä, jotka vastaavat sairaaloidensa fysio- ja toimintaterapiapalveluista.

Yhteydenpito Taysin toimipaikkojen, perusterveydenhuollon sekä Taysin erityisvastuualueen sairaaloiden fysio- ja toimintaterapiahenkilöstöön on vilkasta. Yhteistyö on tärkeää erityisesti jatkokuntoutukseen liittyvissä asioissa, kun potilas siirtyy Taysista jatkohoitoon.

Taysin erityisosaaminen

Taysin fysio- ja toimintaterapiassa erityisosaamista on lantionpohjan toimintahäiriöiden, käsikirurgisten, ortopedisten, tuki- ja liikuntaelinsairaiden, selkäydinvamma-, syöpä-, hengitys-, sisätauti-, reuma- ja neurologisten potilaiden osalta.

Lapsipotilaiden osalta fysio- ja toimintaterapian erityisosaamista on kaikkien lapsipotilasryhmien osalta, lapsipotilaiden hoidon keskittyessä Taysiin.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Timo Ruusila
Ylihoitaja Seija Alanen
Osastonhoitaja Arja Lumiaho