Harvinaissairaudet

Tutkimme ja hoidamme Taysissa lasten ja aikuisten harvinaissairauksia. Harvinaiseksi katsotaan sellainen sairaus, jota sairastaa enintään viisi ihmistä 10 000 ihmistä kohden. Ultraharvinainen sairaus on sellainen, joka on yhdellä 50 000:sta ihmisestä. Arviolta yli 300 000 suomalaisella eli noin kuudella prosentilla väestöstä on jokin harvinainen sairaus, vamma, oireyhtymä tai epämuodostuma.

Harvinaissairauksia on noin 8 000, ja niistä suurin osa on geneettisiä ja usein myös perinnöllisiä. Harvinaisuus tuo mukanaan haasteita sairauksien ja vammojen tunnistamisessa, hoidossa, kuntoutuksessa, palveluissa ja arjen sujumisessa. Usein ongelmana on diagnoosin saaminen ja asiantuntijoiden löytäminen.

Tutkimme ja hoidamme Taysissa harvinaissairaita kaikilla erikoisaloilla:

Katso myös: Harvinaissairauksien asiantuntijat Taysissa

Vaikean diagnostiikan asiantuntijaryhmä

Harvinaisen sairauden tunnistaminen voi olla haasteellista. Mikäli sen erikoisalan lääkäri, jolle lähete on osoitettu, ei pysty ongelmaa yksin ratkaisemaan, potilastapaus voidaan tarvittaessa esitellä vaikeaan diagnostiikkaan perehtyneelle monialaiselle työryhmälle. Ryhmä koostuu hyvin monen eri erikoisalan edustajista, ja kokoukseen kutsutaan kulloinkin tarvittavat asiantuntijat.

Harvinaissairauksien yksikkö Taysissa

Taysissa toimii harvinaissairauksien yksikkö. Emme ota yksikössä vastaan potilaita, vaan käsittelemme lähetteitä, ohjaamme niitä oikeaan paikkaan ja tarvittaessa kutsumme koolle monialaisen asiantuntijatyöryhmän diagnostiikan ja hoidon suunnittelun tueksi. Potilaiden diagnostiikka ja hoito tapahtuu Taysin eri yksiköissä, muissa sairaaloissa tai perusterveydenhuollossa tilanteen mukaan. Yhteistyökumppaneitamme ovat muiden yliopistosairaaloiden harvinaissairauksien yksiköt, kolmannen sektorin toimijat ja Kela.

Harvinaissairauksien yksikkö

  • koordinoi harvinaista tai ultraharvinaista sairautta sairastavien potilaiden hoitoa
  • käsittelee lähetteitä
  • nopeuttaa diagnoosiin pääsyä
  • kutsuu koolle monialaisen työryhmän
  • luo ja selkiyttää hoitopolkuja

Yhteystiedot

Työskentelemme harvinaisten sairauksien parissa maanantaisin ja perjantaisin.