Kehitysvammapalvelut

Tiedote Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtymisestä

Tays Kehitysvammapalvelujen tehtävänä on täydentää kuntien peruspalveluita. Tuotamme erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille ja heidän perheilleen kehitysvammapoliklinikan sekä tukikeskuksen kuntoutuspalveluita.

Kehitysvammapoliklinikan palvelut sisältävät käyntejä poliklinikalla, aluevastaanotoilla tai asiakkaan arjen ympäristöissä sekä puhelinkonsultaatioita. Tukikeskus tarjoaa tutkimus-, kuntoutus- ja tukijaksoja sekä kriisihoitoa. Lisäksi järjestämme kehitysvammaisten henkilöiden tahdosta riippumatonta hoitoa.

Kuntien palveluiden tueksi tarjoamme asiakkaan arjen tueksi jalkautuvia palveluita, konsultointia, koulutusta sekä kehittämistoimintaa.

Poliklinikkapalvelut

Taysin kehitysvammapoliklinikka toimii Nokialla Tays Pitkäniemessä kehitysvammapalvelujen tukikeskuksen rakennuksen 72:n tiloissa.  Osoite on Pitkäniementie 11, 33380 Pitkäniemi. Alueelle saapuessasi seuraa opasteita rakennukseen 72.

Kehitysvammapoliklinikalla annamme tietoa kehitysvammaisuudesta, edistämme kehitysvammaisten henkilöiden toimintakykyä ja teemme tarvittavia tutkimuksia kuntoutuksen suunnittelemiseksi.

Kehitysvammapoliklinikan työssä painottuvat kehitysvammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset, jotka usein ilmenevät varhaislapsuudessa ja elämän eri siirtymävaiheissa. Muita painopistealueitamme ovat moni- ja vaikeavammaisten kuntoutuksen suunnittelu, käytös- ja mielenterveysongelmien selvittely sekä ikääntymiseen liittyvät ongelmat.

Asiakkaamme ovat kaikenikäisiä ja asiakkuus on usein pitkäaikainen. Asiakkaan arjen toimijoista koostuvissa yhteistyöverkostoissa toimiminen on keskeistä.

Kuntoutuspalvelut

Asiakkaat tulevat meille pääasiassa määräaikaiseen kuntoutukseen, tutkimus-, kriisi- tai hoitojaksolle. Suunnittelemme ja toteutamme kuntoutusjakson yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Asiakkaan tuen tarve voi johtua kehitysvammaisuudesta, autismista, käyttäytymiseen liittyvistä haasteista, mielenterveysongelmista, liikuntarajoitteista tai terveydentilaan liittyvistä ongelmista. Jakson pituus riippuu asiakkaan yksilöllisistä tarpeista, vaihdellen lyhytaikaisista perheiden tukijaksoista pidempiaikaisiin tavoitteellisiin kuntoutusjaksoihin.

Tilamme tukevat asiakkaidemme kuntoutumista ja mahdollistavat asteittaisen etenemisen. Asiakkaan ohjaus voi akuutissa vaiheessa tapahtua hänen omassa huoneessaan ja siirtyä kuntoutuksen edetessä oman yksikön yhteydessä tai alueella oleviin muihin tiloihin.

Meillä on tilat liikuntaa, fysio-, toiminta- ja vesiterapiaa sekä musiikkia ja aistien tukemista varten.

Keskeisiä kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä ovat

  • Erilaiset terapeuttiset menetelmät kuten psykofyysinen fysioterapia, musiikkiterapia, seksuaaliterapia sekä kuvataidepsykoterapia
  • Oiva – osaavan vuorovaikutuskumppanuuden mukainen työskentely
  • Puhetta korvaavat vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät
  • Haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kompetenssivalmennus
  • MAPA Finland – haastavan käytöksen ehkäisy ja turvallinen hoito
  • Neuropsykiatrinen valmennus
  • ART – aggression hallinta työskentely
  • Viherympäristöterapeuttinen hoitotyö
  • Autismikuntoutus

Taysin erityisosaaminen

Olemme keskittyneet Taysissa erityisesti kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä autistien kuntoutukseen, haastavien tilanteiden hallintaan, mielenterveyden häiriöiden hoitoon, ikääntymiseen tai seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin sekä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen. Erityisosaamistamme on rikoksesta tuomitsematta jätettyjen tahdosta riippumaton hoito.

Vastuuhenkilöt

Toimialuejohtaja Tuulikki Parikka
Vs. vastuualuejohtaja, palvelupäällikkö Sirkku Pullinen
Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Nina Bjelogrlic