Leikkaukseen kotoa

Taysissa suuri osa suunnitelluista kirurgisista toimenpiteistä tehdään siten, että potilas tulee leikkaukseen suoraan kotoa toimenpidepäivän aamuna. Toimintatavasta käytetään lyhennettä leiko, joka tulee sanoista leikkaukseen kotoa.

Potilas kutsutaan yleensä esikäynnille ennen toimenpidettä. Esikäynnillä kerrotaan suunnitellusta toimenpiteestä, varmistetaan potilaan soveltuminen leiko-potilaaksi ja annetaan valmistautumisohjeet.

Tarvittaessa potilas tapaa esikäynnillä sairaanhoitajan lisäksi muita hoitoon osallistuvia, kuten kirurgin, anestesialääkärin ja fysioterapeutin. Esikäynti voidaan korvata myös puhelinhaastattelulla.

Jotta potilas soveltuisi leiko-potilaaksi, hänen pitää pystyä liikkumaan itsenäisesti ja suoriutumaan kotona tapahtuvista leikkausvalmisteluista.

Potilas, jolla on insuliinihoitoinen diabetes, Marevan-hoito tai eristystä vaativa sairaus, ei sovellu leiko-hoitoon.

Leikkaukseen kotoa tuleva potilas saa kutsukirjeessä valmistautumis- ja tulo-ohjeet.

Joissakin tapauksissa toimenpidettä edeltävänä päivänä sairaanhoitaja soittaa potilaalle tai potilasta pyydetään soittamaan sairaanhoitajalle. Tämän varmistussoiton tarkoituksena on varmentaa, että potilas on tulossa toimenpiteeseen, sopia tarkka kellonaika milloin hän tulee, ja kerrata vielä valmistautumisohjeet, muun muassa mitä lääkkeitä lääkäri on määrännyt ottamaan toimenpidepäivän aamuna.

Jos esikäynnille ja toimenpiteelle varatut ajat ovat lähekkäin, erillistä varmistussoittoa ei sovita, vaan leikkausvalmistelujen toteutuminen tarkistetaan potilaan saavuttua leikoon.

Potilas tulee sovittuna aikana kotoa suoraan leikkausosastolle.

Toimenpiteen jälkeen potilas siirretään heräämövalvontaan ja sieltä jatkohoitoon sen erikoisalan vuodeosastolle, mihin toimenpide liittyy.