Tays
Ohje terveydenhuollon ammattilaisille

Tupakoimattomana leikkaukseen – toimintamalli kiireettömään hoitoon

Tupakointi tulisi lopettaa heti kun leikkausta suunnitellaan. Paras hyöty saadaan tutkimusten mukaan, kun tupakointi lopetetaan vähintään kaksi kuukautta ennen leikkausta. Tupakointi voi olla peruste perua tai siirtää leikkaus.

Terveyskeskuksessa

(toimintamalli voidaan yksilöidä terveyskeskuskohtaisesti)

 • Lääkäri tekee potilaalle lähetteen operatiivista arviota varten ja kartoittaa potilaan tupakointitottumukset.
 • Lääkäri kannustaa potilasta valitsemaan savuttoman leikkauksen (tupakoinnin lopetus vähintään kahdeksan viikkoa ennen leikkausta).
  • Lähetteeseen kirjataan tiedot tupakointitottumuksista ja suunniteltu interventio.
  • Lääkäri välittää tiedon hoidon tarpeesta tupakasta vieroitushoitajalle.
  • Hoitaja ottaa yhteyden potilaaseen ja kutsuu hänet vastaanotolleen. Tarvittaessa hoitaja pyytää lääkäriltä reseptin korvaushoitoa varten.

Sairaalassa

(toimintamalli voidaan yksilöidä klinikkakohtaisesti)

Lähete

 • Lähetteen käsittelevä lääkäri tarkistaa tupakointitiedot lähetteestä.
 • Jos potilas tupakoi, on tupakointiin puututtava ennen kuin potilas tulee poliklinikalle tai toimenpiteeseen.
 • Jos tupakointitiedot ja/tai tupakkavieroitussuunnitelma puuttuvat, lähete voidaan palauttaa tai pyytää täydennystä (sähköisesti Oberonin kautta).

Ensikäynti

 • Mikäli potilas tupakoi, kutsun lähettäjän (hoitaja tai sihteeri) tulee liittää kutsuun potilasohje koskien savuttomuuden merkitystä leikkaustulokselle.
 • Ensikäynnillä lääkäri tarkistaa tupakointitiedot, kehottaa lopettamaan ja kertoo perustelut, antaa tarvittaessa lääkereseptin ja kirjaa tiedot potilaskertomukseen.
 • Ensikäynnillä hoitaja ottaa tupakoinnin puheeksi ja antaa vieroitusohjauksen, tekee riippuvuustestin ja räätälöi nikotiinikorvaushoidon, ohjaa tarvittaessa terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon, antaa potilasohjeen ja kirjaa pysyväistietoihin.

Kutsukirje leikkaukseen

 • Jonohoitaja varmistaa tupakoinnin lopettamisen ennen leikkausajan antamista esimerkiksi soittamalla potilaalle.
 • Jos potilas ei ole lopettanut tupakointia, hoitaja varmistaa leikkaavalta lääkäriltä lähetetäänkö kutsua.
 • Kutsukirjeen mukaan liitetään tupakoinnin lopettamista tukevaa materiaalia: Tupakkatuotteiden käyttö ja leikkaukseen valmistautuminen -potilasohje.

Esikäynti

 • Lääkäri ja/tai hoitaja varmistaa onko potilas lopettanut tupakoinnin
 • Leikkauksen siirtämisen arviointi, jos potilas ei ole lopettanut tupakointia.

Anestesiaesikäynti

 • Hoitaja tai lääkäri varmistaa, onko potilas lopettanut tupakoinnin, ja kertoo riskit anestesian kannalta.

Leikkauspäivän aamu

 • Jos potilas edelleen tupakoi, kirurgi varmistaa, onko potilas valmis ottamaan komplikaatioriskit. Asia on kirjattava potilaskertomukseen.

Osastohoito

 • Osastohoidon aikana hoitaja ja lääkäri huolehtivat asianmukaisesta vieroitushoidosta (Pirkanmaan tupakasta ja nikotiinista vierotuksen toimintamalli).
 • Epikriisiin ja hoitotyön yhteenvetoon kirjataan annettu vieroitushoito ja suositus jatkohoitoon.
 • Potilas varaa ajan vieroitushoitoon, häntä kehotetaan hakeutumaan jatkohoitoon omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.