Audiologia

Kuulon ja tasapainoelimen sairaudet

Taysissa tutkimme ja hoidamme kaikenikäisiä potilaita, joilla on kuulovika tai tasapainoelimeen liittyvä sairaus.

Potilaat tulevat Taysin kuulokeskukseen lähetteellä, jonka potilas voi saada joko omalääkäriltä, terveyskeskuksesta, työterveysasemalta tai yksityislääkäriltä. Mikäli potilaalla on jo kuntoutussuhde kuulokeskukseen, uutta lähetettä ei tarvita, vaan potilas voi itse ottaa yhteyttä kuulokeskukseen.

Suurin osa potilaiden tutkimuksista ja kuntoutuksesta tapahtuu polikliinisesti kuulokeskuksessa. Hoidon ja kuntoutuksen tarve arvioidaan yksilöllisesti hoitosuhteen alussa.

Potilaat, jotka mahdollisesti hyötyvät kuulonparannusleikkauksesta, ohjataan korvatautien poliklinikalle korvakirurgin konsultaatioon.

Tutkimukset ja hoito Taysissa

Tutkimme potilaita, joiden sairauden tai oireilun syyn selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, kuten erilaisia kuulon tason tutkimuksia tai huimausoireiluun liittyviä tutkimuksia. Sovitamme eri-ikäisille potilaille kuulokojeita ja vastaamme heidän kuulonkuntoutuksestaan.

Erikoissairaanhoidon palveluina tarjoamme:

  • Eri-ikäisten potilaiden kuulon tutkimukset ja kuulokojesovitukset
  • Kuulovammaisten lasten kuntoutus
  • Sisäkorvaistute- ja luuankkuroidun kuulokojeen (BAHA) kuntoutusarviot
  • Eri-ikäisten sisäkorvaistutetta käyttävien potilaiden kuntoutus
  • Huimaus- ja tasapaino-ongelmista kärsivien potilaiden konservatiivinen hoito ja kuntoutus
  • Meniere- ja tinnituspotilaiden sekä muiden kuulo- ja tasapainoelimiin liittyvien potilasryhmien hoito ja kuntoutus
  • Alaan liittyvät kuntoutustutkimukset ja työkykyselvitykset
  • Audiologiset konsultaatiot
  • Asiantuntija-apu

Taysin erityisosaaminen

Kuulokeskuksessa potilaiden kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä. Erityisosaamistamme ovat muun muassa eri-ikäisten lasten ja työikäisten potilaiden kuulon tutkimukset ja kuntoutus sekä sisäkorvaistuteleikkaukset ja -kuntoutus. Olemme mukana paikallisissa ja valtakunnallisissa sisäkorvaistutekuntoutukseen liittyvissä tutkimushankkeissa.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Sari Mykkänen