Sisäkorvaimplantti

Sisäkorvaistute

Teemme Taysissa sisäkorvaistuteleikkauksia syntymäkuuroille lapsille ja vaikeasti kuulovammaisille lapsille ja aikuisille, joille tavallisen kuulokojeen äänenvahvistus ei riitä.

Miten sisäkorvaistute toimii

Sisäkorvaistute eli sisäkorvaimplantti koostuu sisäisestä kallon luuhun, ihon alle asetetusta istutteesta ja korvan taakse jäävästä ulkoisesta prosessorista. Prosessori on tavanomaisen kuulokojeen näköinen ja sisältää mikrofonin, puheprosessorin ja lähetinkelan. Ääni ohjautuu mikrofonin kautta puheprosessoriin, joka analysoi ja muuttaa äänen digitaaliseen muotoon.

Digitaalinen ääni siirretään lähetinkelan kautta radiotaajuuksilla ihon läpi istutteeseen, jossa se muunnetaan sähköimpulsseiksi. Sähköimpulssit ohjataan sisäkorvan simpukkaan vietyyn elektrodiin stimuloimaan jäljellä olevia kuulohermosäikeitä.

Kenelle sisäkorvaistutekuntoutus sopii

Sisäkorvaistute voidaan asentaa aikuiselle tai lapselle, jolle tavallisen kuulokojeen antama äänenvahvistus ei riitä. Syntymäkuurojen lasten kohdalla on tavoitteena, että istute leikataan ennen yhden vuoden ikää, koska kuntoutustulokset huononevat lapsen iän kasvaessa. Pääsääntöisesti aikuiset saavat istutteen yhteen korvaan. Syntymäkuurot lapset saavat istutteen molempiin korviinsa.

Päätöksen potilaan sopivuudesta sisäkorvaistutekuntoutukseen tekee aina Taysin kuulokeskuksen sisäkorvaistutetyöryhmä, johon kuuluu audiologilääkäri, korvakirurgi, istutehoitaja, kuntoutusohjaaja, psykologi, sosiaalityöntekijä ja puheterapeutti.

Ennen leikkauspäätöstä tehdään tarkempia kuulotutkimuksia, ja potilas tapaa työryhmän jäseniä ja saa tietoa istutteesta, leikkauksesta ja sen jälkeiseen kuntoutukseen liittyvistä asioista. Korvien magneetti- ja/tai tietokonekerroskuvauksella selvitetään korvien ja kuulohermojen mahdolliset poikkeavuudet.

Potilaan pitää aina sitoutua omalta osaltaan leikkauksen jälkeiseen hoitoon ja kuntoutukseen ja olla tietoinen siitä, että hoidolla ei aina päästä hyvään kuulemistasoon.

Leikkaus

Leikkaus tehdään aina nukutuksessa. Leikkaushaava tulee korvan taakse. Hiuksia ajellaan hieman pois korvien takaa. Sairaalassa joutuu olemaan korkeintaan yhden yön leikkauksen jälkeen. Sisäkorvaistuteleikkauksen jälkeen ei yleensä esiinny kipuja.

Kuntoutus leikkauksen jälkeen

Noin 4–5 viikkoa leikkauksen jälkeen sisäkorvaistute ja prosessori aktivoidaan kuulokeskuksessa. Ensimmäisillä säätökerroilla potilaalle opetetaan istutteen käyttö, prosessorin ominaisuudet ja säädöt. Ensimmäisen kuukauden aikana kontrolleissa käydään noin neljä kertaa, ja sen jälkeen käynnit harvenevat. Lasten kohdalla kontrollit jatkuvat ainakin kaksi kertaa vuodessa. Kuntoutus etenee yksilöllisesti potilaalle laaditun suunnitelman mukaisesti.

Sisäkorvaistutteen käyttö

Kaikille sisäkorvaistutteen käyttäjille annetaan laitteen käyttöohjeet, ja potilas voi aina kysyä epäselvistä asioista kuulokeskuksen henkilökunnalta. Ulkoiset osat sisältävät elektroniikkaa, joten niitä tulee suojella vedeltä, lialta ja kolhuilta.

Mikäli potilaalle suunnitellaan tehtävän kirurgisia toimenpiteitä, fysikaalisia hoitoja tai mitä tahansa magneettitutkimuksia, sisäkorva-istutteen olemassaolosta on aina mainittava ja otettava yhteyttä kuulokeskukseen. Voimakas staattinen sähkö eli hankaussähkö voi aiheuttaa häiriöitä istutteen toimintaan. Tästä potilas saa erillisen ohjeen.

Vastuuhenkilö

Ylilääkäri Juha-Pekka Vasama