Apuvälinepalvelut

Apuvälinepalvelu on osa asiakkaan kuntoutus- ja hoitoprosessia tai palvelukokonaisuutta. Palveluprosessi on yksilöllinen ja asiakkaan tarpeista lähtevä. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä.

Apuvälineiden tarkoituksena on edistää asiakkaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella jaettu eri toimijatahojen vastuulle. Asiakas saa apuvälinepalvelun joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon kautta.

Terveyskeskusten apuvälinelainaamot huolehtivat kuntalaisten perusapuvälineiden lainaamisesta, erikoissairaanhoito vastaa erityisosaamista vaativista apuvälinepalveluista.

Apuvälinepalveluihin tarvitaan lääkärin lähete.

Vastuuhenkilöt

Kuntoutusylilääkäri Virpi Heikkinen
Palvelu- ja vastuuyksikköesimies (vt.) Jaana Larimo 
Palveluesimies (vt.) Hannele Leppiniemi