Kuntoutusohjaajat

Asiakas tai hänen läheisensä voi ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan. Yhteydenottaja voi olla myös terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on yhteensä 26 kuntoutusohjaajaa.

Kuntoutuspäällikkö Eija Väärälä
Tays, FinnMedi 5, 5. kerros, PL 2000, 33521 Tampere

Neuroalat ja kuntoutus

Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivovammapoliklinikan yhteyshenkilö: Jani Touronen

Aikuiset, joilla on syöpä sekä kuntoutustutkimusasiakkaat: Hanni Oino

Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma, selkäydinvammapoliklinikan yhteyshenkilö: Jaana Leivo

Aikuiset, joilla on neurologinen sairaus, harvinaiset sairaudet, kipupotilaat sekä työikäiset, joilla on muistisairaus: Mika Keskivinkka

Aikuiset asiakkaat, joilla on epilepsia, reumasairaus, allergia tai ihosairaus: Jaana Mäkipää

Aikuiset aivoverenkiertohäiriöpotilaat sekä fysiatrian poliklinikan potilaat; AVH-yhdyshenkilötoiminta: Ilona Rytkönen

Kuntoutustutkimus, työkyvyn tuki: Anne Sundberg

Silmäkeskus

Aikuisten näkö-ja kuulonäkövammaisten kuntoutusohjaus, liikkumistaidon ja näönkäytön ohjaus sekä apuvälinesovitukset: Satu Andersson

Lasten kuntoutusohjaus, näönkäytön ja liikkumistaidon ohjaus sekä apuvälinesovitukset: Heidi Haapalehto

Aikuisten näkö- ja kuulonäkövammaisten kuntoutusohjaus, näönkäytön ja liikkumistaidon ohjaus sekä apuvälinesovitukset: Sinikka Yli-Kerttula

Näkövammaisten koululaisten (3. luokasta alkaen) ja aikuisten kuntoutusohjaus sekä apuvälinesovitukset: Margit Östman

Korva- ja suusairaudet

Alle 18-vuotiaat kuulovammaiset lapset: Merja Piirainen

Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, alle 16-vuotiaat): Jaana Reuter

Yli 18-vuotiaat huonokuuloiset ja kuuroutuneet: Katja Kokko

Lastentaudit

Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset: Anne Jaakkola

Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset: Elsa Kaivanto

Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia: Janette Valkealaakso

Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatriset potilaat: Mervi Mikkonen

Kehitysvammapalvelut

Tays Sydänsairaala

Aikuiset sydänpotilaat: