Kuntoutusohjaajat

Asiakas tai hänen läheisensä voi ottaa yhteyttä kuntoutusohjaajaan. Yhteydenottaja voi olla myös terveys- ja sosiaalitoimen tai kuntoutuksen parissa toimiva työntekijä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on yhteensä 26 kuntoutusohjaajaa.

Kuntoutuspäällikkö Tuula Haukka-Wacklin, sijaisena Eija Väärälä 31.10.2018 asti
Tays, Z2-talo, PL 2000, 33521 Tampere

Neuroalat ja kuntoutus

Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivovammapoliklinikan yhteyshenkilö: Riitta Mäkilä

Asiakkaat, joilla on aivovamma, aivoverenkiertohäiriö, työikäiset muistisairaat, AVH-yhdyshenkilötoiminta: Riitta Pulkkinen

Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma, selkäydinvammapoliklinikan yhteyshenkilö: Eija Väärälä, sijaisena Jaana Leivo 31.10.2018 asti

Asiakkaat, joilla on selkäydinvamma sekä aikuiset neurologisia sairauksia sairastavat: Kirsi Mattila

Asiakkaat, joilla on reumatauti tai allergia tai ihosairaus: Jaana Mäkipää

Aikuiset syöpäpotilaat ja amputaatiopotilaat: Ilona Kuhmonen

Kuntoutustutkimusasiakkaat: Anne Sundberg, sijaisena Anna-Mari Jarva  31.10.2018 asti

Keuhkosairaudet

Aikuiset hengityssairaat: Katri Lindberg

Silmäkeskus

Liikkumistaidon ohjaus ja aikuisten kuntoutusohjaus: Merja Lehmuskoski

Lasten kuntoutusohjaus ja liikkumistaidon ohjaus: Heidi Haapalehto

Aikuisten näkövammaisten ja kuulonäkövammaisten kuntoutus- ja liikkumistaidon ohjaus: Pirjo-Riitta Urvanta

Näkövammaisten koululaisten (3. luokasta alkaen) ja aikuisten kuntoutusohjaus: Margit Östman

Korva- ja suusairaudet

Alle 18-vuotiaat kuulovammaiset lapset: Merja Piirainen

Lasten kielelliset erityisvaikeudet (dysfasia) alle 16-vuotiaat: Jaana Reuter

Yli 18-vuotiaat huonokuuloiset ja kuuroutuneet: Katja Kokko

Lastentaudit

Neurologisesti sairaat tai vammaiset ja reumaa sairastavat lapset: Anne Jaakkola

Alle 18-vuotiaat syöpää ja sydänsairauksia sairastavat lapset: Elsa Kaivanto

Alle 16-vuotiaat pitkäaikaissairaat lapset, joilla on diabetes, suolistosairaus, munuaistauti, hengityssairaus tai allergia: Minna Latvala

Alle 13-vuotiaat lastenpsykiatriset potilaat: Mervi Mikkonen

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaiset joilla on autismi: Sanna Laitamaa

Kehitysvammaiset:

Tays Sydänsairaala

Aikuiset sydänpotilaat: