Holter-tutkimus

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnissä tallennetaan sydämen toimintaa eli sydänfilmiä yhtäjaksoisesti 1–7 vuorokauden ajan.

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintiä käytetään sydänperäisiksi epäiltyjen tajunnanhäiriökohtausten sekä tiedossa olevien tai epäiltyjen rytmi- ja johtumishäiriöiden selvittelyssä ja seurannassa, hoidon tehon arvioinnissa, hapenpuutetta aiheuttavan sydänsairauden diagnostiikassa sekä tahdistimen toiminnan tutkimisessa.

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintiin valmistautuminen

Lähettävä lääkäri ohjeistaa EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin aikana noudatettavan lääkityksen. Potilaan on otettava mukaansa luettelo tai lääkekortti käytössä olevista lääkkeistä.

Jotta tutkimus onnistuu, rintakehän ihoa ei saa rasvata edellisenä iltana eikä tutkimuspäivän aamuna. Pyydämme myös välttämään hajusteiden käyttöä.

Rekisteröintilaitteen asennus kestää noin 30 minuuttia ja poisto noin 15 minuuttia. Mukaan voi ottaa saattajan.

Jos tutkimusta täytyy siirtää sairastumisen vuoksi, on otettava yhteyttä tutkimukseen lähettäneeseen poliklinikkaan tai osastoon viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä.

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti

Potilas saapuu kutsussa mainittuna ajankohtana ja ilmoittautuu kliinisen fysiologian ja isotooppilaboratorion ilmoittautumisessa. Potilas ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen.

Hoitaja asentaa rekisteröintilaitteen. Rekisteröinti tapahtuu rintakehälle laitettavien tarraelektrodien avulla. Rekisteröintilaite on pieni vyötäröllä mukana kannettava tallennin, joka ei haittaa normaalia elämää. Laitetta ei kuitenkaan saa kastella.

Rekisteröinti kestää 1–7 vuorokautta tutkittavan potilaan normaaleissa elinoloissa eli kotona, työssä ja vapaa-ajalla. Rekisteröinnin aikana hän pitää toiminnoistaan ja oireistaan päiväkirjaa. Seitsemän vuorokauden rekisteröinnissä laitteen paristot on vaihdettava laboratoriossa rekisteröinnin puolivälissä.

Rekisteröintilaite poistetaan kliinisen fysiologian laboratoriossa rekisteröintiajan päätyttyä.

Tutkimuksen jälkeen

Kliinisen fysiologian lääkäri laatii tutkimuksesta lausunnon mittaustulosten perusteella. Potilas saa tutkimustuloksen häntä hoitavalta lääkäriltä.